Govor predsednice Republike Kosova, g-đe Atifete Jahjaga povodom početka nove akademske godine u Prištinskom univerzitetu

Prištinski univerzitet, od svog osnivanja je bio sinonim novog Kosova, koja prigrli vrednosti savremene civilizacije, imajući ulogu emancipacije celokupnog društva, promenom koncepta življenja, podstrekavši demokratske ciljeve i stvarajući okolnosti za razvoj i celokupni napredak Kosova.

Poštovani profesori Prištinskog univerziteta,
Poštovani studenti,

Prištinski univerzitet, od svog osnivanja je bio sinonim novog Kosova, koja prigrli vrednosti savremene civilizacije, imajući ulogu emancipacije celokupnog društva, promenom koncepta življenja, podstrekavši demokratske ciljeve  i stvarajući okolnosti za razvoj i celokupni napredak Kosova.

U ovom univerzitetu je dobijeno znanje, razvijeno je kulturno, umetničko i naučno stvaralaštvo, stvoreni su kadrovi koji su činili istoriju Kosova.

U toku četiri decenija, Prištinski univerzitet se suočio sa izazovima od nepovoljne politike za Kosovo i za sam univerzitet, izazovi koji su prevaziđeni zahvaljujući izvanredne ljubavi koju je naš narod imao za obrazovanje i školu.

Prištinski univerzitet zajedno sa ostalim prosvetnim institucijama je dao izvanredan doprinos u stvaranju  društvene sredine koja je kultivirala ideju otpora, slobode i demokratije.

Iz ovog univerziteta su počeli i oživotvorili, uz aktivno učešće studenata i profesora, svi pokreti za slobodu i nezavisnost Kosova, za suverenu i nezavisnu državu.

Nosioci i oni koji su doprineli ovim procesima  sedili su tamo gde i vi danas sedite.
 
Ovaj historik univerziteta i uloge koju je imao u izgradnji Kosova nastavlja da bude izvor inspiracije za sva pokoljenja.

Prištinski univerzitet nastavlja da bude simbol omladinskog entuzijazma i pasije za znanje. Univerzitet danas ima drugih izazova, vi profesori i studenti, morate da se odazovete savremenim zahtevima koje ima naša država i društvo.

Naše takmičenje za znanje i prosperitet već se odvija i u širem – globalnom planu. Globalno tržište rada zahteva kreativne i sposobne ljude za inicijativu i ekspertizu, ljude koji mogu dati svoj doprinos u svestranom razvoju Kosova.

Tehnološki i savremeni napredak i uloga koju ima u razvoju i širenju ideja i dostignuća, stvara neograničene mogućnosti za proširivanje vaših horizonata znanja.

Sada moramo raditi da povećamo kvalitetu nastave i izvršimo reformu u prosveti za otvaranje vrata novoj modernoj školi. Mi smo prevazišli vazu opšte emancipacije i sada moramo preći na fazu kvalitetnog obrazovanja. To podrazumeva  prisvajanje specijalizovanih znanja i koncentraciju u izgradnji infrastrukture koja će pomoći vašem profesionalnom i intelektualnom formiranju.   
 
Budućnost Kosova, pravac kojim će ići, kao i uspeh realizacije naših strateških ciljeva za evro-atlantske integracije zavisi od vas – omladine, od vaše volje i predanosti da se formirate kao odgovorne ličnosti, sa integritetom i u službi zemlje.  Vi će te biti odraz primera dostojanstvenog društva koje uspeva  da zauzme svoje ravnopravno mesto sa ostalim društvima.

Demokratija i sloboda za koje smo se toliko požrtvovali  izgrađuju i ojačaju se unapređivanjem znanja. Da bi Kosovo pretvorili u respektabilnu državu, gde vlada red i zakon, zemlju sa održivim i poštovanim institucijama, jednakim šansama za sve građane, neophodno je da kultiviramo znanje i kritičko mišljenje za društvo i njezine fenomene.

Vi koji ste nosioci ovih procesa, morate se osećati ponosnima za sebe i vašu zemlju, da proširite znanje u vašoj okolini, da volite školu i emancipaciju, da budete idealisti i da imate za cilj bolju budućnost za zemlju koju izgradimo.

Čestitam vam  početak nove akademske godine!
Hvala Vam!