Govor predsednice Osmani pred pripadnicima BSK-a koji su bili deo vežbe „DEFENDER – Europe 21“

Gospodine premijeru,  

Zamenice premijera,  

Ministre odbrane,  

Generalu Bezbednosnih snaga,  

Poštovani predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država i američke vojske,  

Predstavnici diplomatskog kora,  

Svi vi prisutni, a iznad svega 

Poštovani oficiri, podoficiri i vojnici Oružanih snaga Republike Kosovo! 

Poštovani saveznici koji ste uvek bili uz nas! 

 

Na ovaj poseban dan za svakog vojnika naših snaga, čast mi je da vam u svojstvu vrhovnog komandanta naših Snaga, izrazim svoju zahvalnost i zahvalnost kosovskog naroda na vašoj izvanrednoj službi našoj otadžbini. Takođe, želim da izrazim i nemerljivu radost što vidim da je danas zaživeo san svakog vojnika, svakog građanima Republike Kosovo, koji su čitave decenije čekali da vide jednog dana vojsku njihove zemlje rame uz rame sa našim strateškim saveznicima, čak kako sa njima uzajamno dejstvuju, dobijajući njihovo poštovanje. Danas, demonstrirajući vašu profesionalnost, zajedno sa savezničkim vojskama, a posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama, vi svakoga od njih činite ponosnim.  

 

Ali, na ovaj poseban dan, želimo da izrazimo našu zahvalnost i vojskama država prijatelja, iznad svega američkoj vojsci koja se stara svakoga dana da naše oružane snage budu dalje razvijene profesionalno i da se transformišu u profesionalne vojne snage koje će sudelovati sa NATO snagama, radi garantovanja mira svuda u svetu.

 

Mi, dakle, želimo da glasno kažemo, danas kao i juče, da je izvan sreće koju nam je donela zajednička vojna demonstracija, spremnost da produbimo strateško partnerstvo sa našim saveznicima na zapadu, nepokolebljiva.  

 

Dragi oficiri naših Oružanih snaga!
Dragi vojnici!   

 

Pre 22 godine, dostojanstvene kosovske žene i muškarci, koji su bili rukovođeni idealom o slobodi, svrstali su se pod amblemom Oslobodilačke vojske Kosova  dokazali su našu upornost da se borimo za slobodu. Oni su se suočili sa divljaštvom jednog režima, i kada nisu imali dovoljno izvora, kao što imamo sada. Ali, oni su bili hrabri i odlučni da se snažno zalažu za slobodu. Iznad svega, oni su imali sreću da deluju pod zastavom snažnog saveza na zapadu, koji je godinama stvaran mudrošću i strpljenjem. U to vreme, kao i danas, mi smo znali, da braneći naše kuće, boreći se za našu slobodu,  mi smo branili naše vrednosti univerzalne slobode i dali smo doprinos za njihovu zaštitu.  

 

Danas, nakon 22 godine, mi njihove ćerke i sinovi, odeveni idealom obezbeđivanja mira i stabilnosti za sebe i za druge, vezali smo naše ciljeve posvećeno, sa našim strateškim partnerom, sa SAD-om , kako bismo obezbedili slobodu i kako bismo je garantovali. Kao zemlja i kao nacija, nama je jedini cilj i misija bila zaštita naše otadžbine, naše slobode, ali i poštovanje sloboda ostalih. Naša vojska je porasla i razvila se uz ovu viziju o modernoj vojsci, koju vi svakoga dana oživljavate vašom profesionalnošću. Podizanje kapaciteta, standardizacija i modernizacija vojske, kao deo sveobuhvatnog plana tranzicije, danas dobija pečat podrške od naših strateških partnera. Zato sam srećna da vidim, kako ona postaje ne samo modrena vojska, već i pouzdan partner naših saveznika, čije se težnje poklapaju sa našim strateškim ciljevima.   

 

Dragi vojnici!   

 

Bezbednosne snage Kosova su sinonim naše državnosti, zaštite suvereniteta i nepovredivosti teritorije Republike Kosovo. Naše snage su izvor iz kojeg izvire naša kohezivna snaga da ostanemo jaki, uz slobodoljubive narode, koji su posvećeni stvaranju i očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti, u bliskom partnerstvu sa našim strateškim saveznikom Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zapadnjačkim državama, članovima sveza slobodnih naroda. Danas, kada vi demonstrirate ovaj savez preko vojnog sudelovanja, vi takođe ujedno stavljate pečat i na našu zajedničku sudbinu u službi mira i na našu odlučnu slobodoljubivu dušu. A vaši pripadnici, kao deo ovog saveza, danas postaju deo mirovnih misija u kriznim ognjištima.  

 

Na samom kraju, dozvolite mi da vam se obratim kao čedo ove zemlje: zbog vaše službe danas, bićete upamćeni sutra i zauvek. Zato, budite ponosni na ono što ste uradili za zemlju, jer će zemlja slobodno disati, živeći sa vrednostima vaših dela, onako kako vi živite sa vrednostima vaših očeva i dedova. Čuvajte prijateljstvo sa slobodnim svetom i svakoga dana ih produbljujte, jer je to osećaj koji proističe iz čistote naše zajedničke duše. Govorite vašim sinovima i ćerkama o savezu sa našim prijateljima i govorite prijateljima o vašim sinovima i ćerkama, njihovim sutrašnjim saveznicima. Gajite prijateljstva u službi mira i slobode i stvarajte pouzdan mir za sve! 

 

Nega vas bog blagoslovi!
Neka bog blagoslovi naše Oružane snage!
Neka bog blagoslovi našu Republiku i naše saveznike!
Čast otadžbini!