Govor Predsednice Atifete Jahjaga na dobrotvornom koncertu organizovanog pod pokroviteljstvom Predsednice i Komandanta KFOR-a

Večeras, kao i godinu ranije, sakupili smo se na ovaj dobrotvorni koncert, pošto smo ubeđeni da naša velikodušnost može poboljšati život onih građana koji se sučeljavaju sa izazovima, koji imaju manje mogućnosti nego drugi, ali koji su nedeljiv deo našeg društva.

Poštovani komandant mirovnih snaga KFOR-a na Kosovu, general Volker-Halbauer,
Poštovani Ambasador Nemačke, Dr. Peter Blomeyer,
Poštovani predstavnici institucija Republike Kosovo,
Poštovani predstavnici diplomatskih misija u Republici Kosovo,
Poštovani učesnici,
Dragi građani Republike Kosovo,

Večeras, kao i godinu ranije, sakupili smo se na ovaj dobrotvorni koncert, pošto smo ubeđeni da naša velikodušnost može poboljšati život onih građana koji se sučeljavaju sa izazovima, koji imaju manje mogućnosti nego drugi, ali koji su nedeljiv deo našeg društva.

Sakupili smo se svesni da možemo menjati i poboljšati njihovu realnost.

Svi smo pripadnici kosovskog društva i imamo odgovornost da pomažemo jedan-drugoga, da doprinosimo na stvaranju mogućnosti za dostojanstven život za svakoga, imamo odgovornost da stvorimo jedno društvo ravnopravnih mogućnosti.

Mi imamo tu snagu, imamo tu mogućnosti da se nađemo i pružimo pomoć svakom članu velike kosovske porodice.

Ovo posebno veće, na ovom dobrotvornom koncertu, svi smo obukli odeću građanskog posvećenja i glasno dokazujemo odgovornost koju osećamo i koju preuzimamo  jedan prema drugom. Odgovornost koja nosi snagu za poboljšanje ljudskih života.

Zahvaljujem vam i čestitam vam za vašu građansku misiju.

Prošle smo godine postigli da putem donacija, menjamo realnost za jedan deo našeg društva koji se sučeljava sa izazovom našeg veka, kancerom. Pružili smo mogućnosti za pristup lekarskim uslugama i potrebnom tretmanu – dakle uspeli smo pomoći da im poboljšamo život.

Ovo nam je dalo volju i podstrek da nastavimo sa našom posvetom za solidarnost jednih-sa drugima, radi pretvaranja ovog događaja u više godišnju tradiciju, gde se svi skupljamo, predstavnici svakog našeg društvenog sloja i da se jednoglasno angažujemo za one koji trebaju našu pomoć.

Čvrsto sam ubeđena da ćemo i ove godine vašim angažovanjem uspeti da nastavljamo pomoći žene koje se sučeljavaju sa kancerogenim bolestima, pružajući im potrebne usluge, pružanjem našoj budućnosti, našoj deci, sve mogućnosti koje im nedostaju kako ne bismo dozvolili da oni zapostave ili uopšte ostave školovanje.

Svi živimo u ovo društvo, delimo sudbinu jedan-drugog, s toga smo odgovorni jedan prema drugom.

Zahvaljujem svima za doprinos i za pokazanu građansku odgovornost.