Franco Fratini: Italija je posvećena podržati n Kosovo na njenom putu ka evropskoj integraciji

28-04-2010- Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu se danas zahvalio g-dinu Franco Fratini, Ministru Inostranih Poslova Italije za podršku koju je Italija dala i daje Kosovu, i za njenu posvećenost da podrži kretanje, razvoj i viziju Kosova da postane član Evropske Zajednice i NATO-a.

 „Invormirao sam ministra Fratinija za sva kretanja koja imamo na Kosovu o postignutim uspesima i za izazove i poteškoce koje ima Kosovo, za osecanje koje immamo da realnost vidimo onako kako jeste, bez ikakvog ulepšavanja, ali i o  posvecenju institucija i gradjana zemlje da cine jedan lepši dan za život svih gradjana zemlje“, naglasio je Predsednik Sejdiu, nakon sastanka sa ministrom Fratini.

Takodje, Predsednik Sejdiu je izrazio ministru Fratini-ju posvecenost/ odlucno opredeljenje institucija Kosova institucija Kosova za saradnju sa svim zemljama regije i osecaj prijateljstva za dobre odnose koje Kosovo treba da ima sa Republikom Srbijom, koji odnosi trebaju uvek da se zasnivaju na odnosima dvaju suverenih država.

Dok, ministar Fratini je rekao da Italija je posvecena podržati Kosovo na njenom putu ka evropskoj integraciji.

“Italija je posvecena podržati Kosovo na njenom putu u pravcu evropske integracije. Kosovo zaslužuje progres na njenom putu ka Evropi, pocev od slobodnog kretanja gradjana, dakle od ukidanja viza i pregovora, koji nadam se da ce ubrzo poceti, za jedan sporazum o slobodnoj trgovini izmedju Kosova i Evropske Zajednice“, naglasio je Fratini.

Govoreci o konferenciji koja se ocekuje da ce se održati u Sarajevo, g-din Fratini je izrazo ubedjenje da ce Kosovo dati njen važan pozitivan doprinos i gde ce njeno prisustvo biti zasnovano na jednako dostojanstvo svih ucesnika na Konferenciji.

Takodje, ministar Fratini je rekao da izmedju Kosova i Srbije treba biti jedan konstruktivan kanal dijaloga i da Italija ohrabruje jedan takav dijalog . On rece da je vrlo važno da Kosovo poštuje prava manjinskih zajednica, gde uloga KFOR-a je bila i nastavlja biti vrlo važna, ali uvek u okviru dostojanstvene saradnje svih gradjana ove zemlje.


“Jasno je da Evropska Zajednica ohrabruje cinjeniju da dve zemlje trebaju medjusobno razgovarat, da rade zajedno jer obe zemlje imaju istu perspektivu, tj, perspektivu Evropske Zajednice“, rece ministar Fratini.

Tokom ovog sastanka, Predsednik Sejdiu i ministar Fratini su razgovarali i o ekonomskoj i trgovackoj razmeni, kojom prilikom ministar Fratini je obedio Predsednika Sejdiu za posvecenost Italije za povecanje prisustva talijanskih biznismena na Kosovu, najavljujuci posetu koju ce vec iduce nadelje realizovati na Kosovu zamenik ministra Italije sa jednom grupom biznismena iz Italije.