Dekretirano i položilo zakletvu 37 novih sudija Republike Kosovo

Priština, 21. januar 2019. godine – Predsednik zemlje, Hashim Thaçi danas je dekretirao 37 novih sudija Republike Kosovo.

Na svečanosti pred predsednikom Thaçijem, nove sudije, od kojih sedam dolazi iz sprske zajednice, položili su zakletve da će tokom vršenja dužnosti biti verni Republici Kosovo, Ustavu i zakonima na snazi i da će poštovati pravila profesionalne etike, kao i da će verno, nezavisno, profesionalno i nepristrasno vršiti dužnosti i funkcije koje su im poverene.

„Danas je poseban dan za Republiku Kosovo, jer se sudskom sistemu pridružuje još trideset i sedam novih sudija. Kosovo je konstantno vršilo i vrši reforme u pravosudnom sistemu, sa jednim jedinim ciljem, da pravosudni sistem funkcioniše što bolje, da imamo autentičnu vladavinu zakona u našoj državi“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da je prošle godine urađen veliki posao od strane odgovornih institucija za sastavljanje, usvajanje i proglašenje bitnih zakona, koji su još više unapredili pravosudni sistem.

„Država Kosovo je izgrađena na ustavnim principima sveobuhvatnosti, jednakosti i slobode svakog pojedinca, da sebe ostvari i da traži svoju sreću, bez ugrožavanja prava da bude deo kosovskog društva. Republika Kosovo je usvojila adekvatne mere za promovisanje potpune i efektivne jednakosti među pripadnicima zajednica na svim ekonomskim, društvenim, političkim ili kulturnim životnim poljima. I danas dekretiranje i polaganje zakletve ovih sudija, u potpunosti predstavlja multietničku prirodu Republike Kosovo“, rekao je predsednik Thaçi.

Prvi čovek zemlje je dodao da sudije imaju veliku ulogu u životu građana, u ostvarivanju njihovih prava i obezbeđivanju jednakog pristupa pravdi, bez uzimanja u obzir polnih, rasnih, verskih ili nacionalnih razlika.

Na plećima sudija je velika odgovornost, rekao je predsednik Thaçi, koju će, u to je potpuno uveren, znati da nose i da će se građani naše zemlje osećati sigurno i jednakim pred zakonom.