Pripremni tim se konsultovao sa porodicama nestalih lica iz sprske zajednice

Gračanica, 12. mart 2019. godine – Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje počeo je da održava javne konsultacije sa osetljivim grupama kosovskog društva, još od završetka rata.

Konsultacija sa porodicama civilnih žrtava i porodicama nestalih lica iz srpske zajednice je dobro dočekana i prihvaćena kao izuzetno neophodna inicijativa.

Iako su bol i uznemirenost bili prisutni, na konsultativnom sastanku koji je održan u Gračanici, porodice su izrazile spremnost da sarađuju ja Pripremnim timom i dale su svoje predloge u vezi sa komisijom, za koju se očekuje da bude osnovana.

Panelisti na ovoj javnoj konsultaciji, Ardian Arifaj i Abdullah Ferizi su pred učesnicima pojasnili iskustva drugih država i ciljeve koje ima Pripremni tim.

Prisutni na ovoj konsultaciji su visoko ocenili inicijativu predsednika Republike Kosovo i bili su veoma aktivni i konstruktivni u njihovim sugestijama tokom diskusije na panelu.

Osnivanjem ovog sveobuhvatnog mehanizma teži se tome da se saslušaju glasovi i brige građana Kosova, artikulišući ih kasnije u normativni akt, na osnovu kojeg će se osnovati i Komisija za istinu i pomirenje.

Javne konsultacije su otvorene za sve ciljne grupe koje je odredio Pripremni tim i predstavljaju dobru mogućnost da se utiče na određivanje pravca buduće Komisije.