Pripremni tim se konsultovao sa bivšim političkim zatvorenicima

Priština, 11. april 2019. godine – Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje održao je javnu konsultaciju sa političkim zatvorenicima.

Panel javne konsultacije je bio sastavljen od Ardiana Arifaja, Bakija Svirce i Abdullaha Ferizi, članova Pripremnog tima za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje, na samom početku su pojasnili osnovne principe tranzicione pravde, zatim su učesnike upoznali sa iskustvima drugih, a takođe su govorili i o inicijativi predsednika za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje na Kosovu, i zašto nam takva komisija treba.

Polazeći od emotivnog tereta i traumatičnih doživljaja koje je izazvao bivši jugoslovenski sistem, bivši politički zatvorenici dali su mišljenja o principima nad kojima treba izgraditi Komisiju za istinu.

Bivši politički zatvorenik Hydajet Hyseni misli da je ideja o osnivanju Komisije dobra, ali da treba biti pažljiv da se ne stvore nesuglasice, da se izmere rezultati komisije i da se ne poistoveti žrtva sa krivcem.

Ostali učesnici su rekli da je pomirenje dobro, poželjno i neophodno za napredak, ali da pravda treba da bude na prvom mestu, a ono što nam nedostaje je reforma pravde.

A Neriman Braha je predložio da se stvori izložba sa fotografijama i da se pošalju svakoj zemlji sveta, predstavljajući našu istinu, predstavljajući je i na međunarodnim konferencijama. „Da se ne predstave samo pojedinačne ljudske povrede, već povrede protiv našeg naroda koje su se dogodile.“

Pored predloga o vremenskom periodu, vrsti povreda, bilo je i dosta obrazloženih sugestija od bivših političkih zatvorenika.