Javna konsultacija sa istoričarima, novinarima, umetnicima i pravnicima iz srpske i iz ostalih zajednica

Gračanica, 5. april 2019. godine - Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje, održao je javnu konsultaciju sa istoričarima, novinarima, umetnicima i pravnicima iz srpske i iz ostalih zajednica u Republici Kosovo.

Profil lica i organizacija koji su bili pozvani je bio raznolik i što se tiče etničke pripadnosti, a javna konsultacija na temu istine i pomirenje probudila je veliko interesovanje.

Panel Pripremnog tima za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje bio je sastavljen od Nore Ahmetaj i Bakije Svirca, koji su na samom početku pojasnili osnovne koncepte tranzicione pravde, a zatim su učesnici upoznati sa iskustvima drugih, takođe su govorili o inicijativi predsednika za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje i zašto nam je potrebna.

Prisutni su istakli da je ova inicijativa potrebna. Tužilac Argita Bulatović je rekla; „Ova inicijativa je možda malo zakasnela i da Komisiju treba da osnuje Skupština, iako je to inicijativa predsednika“.

A profesor iz Prizrena Sadik Idriz, je imao sugestije koje su veoma koncizne, prema njegovom mišljenju: „Ukoliko se ova Komisija formira, ne treba da bude samo za albansko-srpsko pomirenje, već treba obuhvatiti i ostale zajednice i da ima multietnički sastav“.

Profesorka istorije Fetan Dervish iz turske zajednice je upitala: „Da li će se obuhvatiti i polje obrazovanja, pogotovu predmet istorija, pošto je upravo ovaj predmet često podstrekivač za razne postupke?“

Direktor Doma kulture u Gračanici Živojin Rakočević misli: „I terminološki istina nije prihvatljiva isto za sve“, a pripadnik romske zajednice  Daut Qilangji je u svom izlaganju upitao: „Da li postoji mogućnost da objasnite koju istinu može da rasvetli ova Komisija za romsku zajednicu, koja nije bila ni na srpskoj ni na albanskoj strani?“

Učesnici na javnoj konsultaciji su pozdravili inicijativu predsednika i svesni su poteškoća procesa, ali su se složili da jedini moto Komisije treba da bude istina.