Ekipi Përgatitor konsultohet me veteranët e UÇK-ës