Politički Savetnici

Donjeta Miftari

Glavna savetnica za komunikacije
Email: [email protected] Twitter: @miftaridonjeta


Learta Hollaj

Glavna savetnica za održivi razvoj i partnerstva