2019. godina, godina istorijske odluke

Piše: Hashim Thaçi

Velike istorijske prekretnice, koje su uspostavile sudbinu država i naroda svugde u svetu, često su bile rezultat makar i jedne jedine odluke. Tako se dogodilo i sa nama. Istorija našeg naroda je određena svetlim momentima, kada smo donosili pravične odluke, ali i pametne u pravim trenucima, a koje su podržale snažne države. Ne bismo bili iskreni prema sebi samima, ukoliko mislimo da nije bilo slučajeva kada smo gubili istorijske mogućnosti, zbog nedostatka odlučnosti ili zbog pogrešnih odluka.

Jedan takav naš određujući ili odlučujući trenutak, koji se treba dogoditi u bliskoj budućnosti, povezan je sa konačnim sporazumom o potpunoj normalizaciji odnosa sa Srbijom. Mislim da nema boljeg trenutka od sada da se postigne stabilan i konačan mir. Političke okolnosti na Kosovu i u Srbiji omogućavaju takav sporazum. A u korist potpunog iskorišćavanja ove istorijske mogućnosti su SAD i EU. Sada, nemao vremena za gubljenje, već pametno i ujedinjeni treba da odlučimo da okončamo ovaj vekovni sukob sa Srbijom i da otvorimo vrata miru. Istorija, vreme i naredne generacije će nam suditi o pravoj odluci ili izgubljenoj šansi. Ja želim da nas pamte po prvome.

Jedno pismo, jedan smisao
Pismo predsednika SAD-a Donalda Trumpa, očekivano je našilo na veliki odjek na Kosovu. Nije moglo da bude direktnije i nije ostavilo nimalo prostora za pogrešno tumačenje. Amerikanci nisu poznati po dvosmislenom pristupu, a tim pre ni i trenutni predsednik Sjedinjenih Američkih Država. On je direktan i njegova poruka poslata Kosovu ne može da bude jasnija. Ali, nikada ne možemo da potcenimo naše tendencije kako bismo stvari tumačili onako da se uklope našoj ličnoj, grupnoj ili partijskoj agendi. Živimo u svetu u kojem je svako slobodan da svati i da pogrešno shvati stvari, onako kako želi i bez ikakve odgovornosti da ih upakuje za široku javnost. Ali, istina je jedna.

Pismo predsednika Trumpa ima samo jedno u potpunosti jasno značenje. I veoma je bitno da naše javno mnjenje ne iskrivi poruke koje nam je poslala najjača država na svetu, ključni saveznik naše zemlje.

Sadržaj pisma predsednika SAD-a Donalda Trumpa imalo je dva ključna cilja. Prvo, jeste poziv i ohrabrenje svim kosovskim liderima da iskoriste trenutak koji je stvoren kako bi se sklopio sveobuhvatni mirovni sporazum sa Srbijom.

Takođe, svestan postojećih polarizacija, koje su rizične, predsednik Trump nas je pozvao da budemo ujedinjeni i da jednoglasno govorimo o sporazumu.

A druga ključna poruka je povezana sa smislom ozbiljnosti situacije i iskorišćavanja jedinstvene mogućnosti da se postigne sporazum. Predsednik Trump je učinio jasnim da eventualni neuspeh da postignemo sporazum može imati tragične posledice za Kosovo, ali i šire. Dakle, on nam i skreće pažnju da moramo biti pažljivi i da se suzdržimo od odluka koje mogu da oteže još više postizanje mirovnog sporazuma.

Odluka je naša

Mi smo blagosloveni što imamo najjače saveznike na svetu. Iznad svega, imamo podršku SAD-a. Ove godine smo obeležili desetogodišnjicu nezavisnosti naše države. Svi su očekivali od nas, kao lidera i od naših državnih institucija da se drugačije ponašamo. Da dokažemo da imamo dovoljno političke zrelosti i odmerenosti da Kosovo zadržimo u pravom smeru, u smeru evro-atlantskih integracija. Očekivali su da ne budemo ovoliko podeljeni jedni među drugima u pitanjima koja su direktno povezana sa našim državnim interesom. Ali, mi smo često razočaravali naše međunarodne prijatelje. S toga, oni su i deset godina nakon stvaranja naše države, prinuđeni da nam daju njihove najbolje savete. Bilo bi dobro za nas same da pronađemo mudrost i hrabrost, da jednom donesemo hrabru, pametnu odluku u pravo vreme. Šta više, mi i ovog puta imamo podršku za ovu odluku od naših saveznika, koje nam je dužnost da poštujemo. Dakle, nema mesta strahu i pretpostavkama. Setimo se poslednje epizode našeg neuspeha. Nasuprot savetima i insistiranju naših međunarodnih partnera o ratifikaciji demarkacije sa Crnom Gorom 2016. godine, kao jedinog uslova za liberalizaciju viza, mi nismo uspeli da tako nešto uradimo. Tim gore, Kosovo je neočekivano postalo arena nasilnih protesta. Tako smo veoma lako, zahvaljujući lažnim političkim povodima, izgubili smo trenutak i onemogućili smo EU da donese odluku o ukidanju viza. Na kraju, trebalo nam je dve godine monotonih i jalovih debata o ovom pitanju, a isti sporazum je ratifikovan u Skupštini Kosova. Šta je Kosovo dobilo iz svega toga? Ništa, osim produženja izolacije.

Dakle, nadam se da će lideri u zemlji u 2019. godini biti spremni da bez oklevanja donesu teške, ali neophodne odluke u državnom interesu i interesu mira na Balkanu, a i šire. S moje strane. Želim da uverim građane da ni u jednom trenutku neću oklevati da donesem odluke u interesu naše zemlje i u skladu sa prijateljskim savetima naših saveznika, odnosno SAD-a.