ODELJENJE ZA INFORMISANJE I KOMUNIKACIJU SA JAVNOŠĆU

Odeljenje za informisanje i komunikaciju sa javnošću je bitna organizaciona jedinica u okviru Kancelarije predsednice Kosova. Njegov cilj je da obaveštava javnost i medije i zvaničnim aktivnostima predsednice Kosova, da održava redovne kontakte sa medijima, da akredituje njihove predstavnike i da obaveštava predsednicu o stavovima javnog mnjenja i medija u vezi sa radom predsednice.
 
Ovi ciljevi postižu se redovnom i transparentnom komunikacijom sa medijima, putem analize i praćenja, kao i preko objava.
 
Ovo odeljenje blisko sarađuje sa Kabinetom predsednice po pitanjima informisanja i odgovorno je za predstavljanje aktivnosti predsednice preko internet stranice.

 

KONTAKT

Telefon: + 383 38 212 460
Centrix: 200-12-032
Kancelarija: N - 318
Email:  zprk@president-ksgov.net