VD predsednice Osmani dočekala je na sastanku ambasadorku Finske, Piu Stjernvall

Najnoviji