Nacionalni savet protiv korupcije


Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je osnovala Nacionalni Savet Protiv Korupcije (u daljem tekstu Savet), 14. Februara 2012 godine. Savet, u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i pravosnažnim zakonima, ima za cilj koordinaciju rada i aktivnosti institucijja i agencija, u okviru njihovih nadležnosti i delatnosti, za sprečavanje i suzbijanje korupcije.

Funkcije Saveta:

 • Da koordinira aktivnosti sprečavanja i suzbijanja  korupcije
 • Da identifikuje i koordinira aktivnosti podrške i sprovođenja nacionalne strategije za suzbijanje korupcije;
 • Da utvrdi prednosti i politike sprovođenja zakonodavne agende za povećanje efikasnosti borbe protiv korupcije;
 • Da koordinira rad i aktivnosti odgovornih institucija za jačanje postojećih mehanizama za suzbijanje korupcije
 • Da poveća društvenu svest za sprečavanje i suzbijanje korupcije


Linkovi


Rukovodioc Saveta:

 • Predsednica Republike Kosovo


Članovi Saveta:

 • Agencija Protiv Korupcije
 • Generalni Revizor Kosova,
 • Parlamentarna Komisija za Zakonodavstvo
 • Parlamentarna Komisija za Budžet i Finansije
 • Parlamentarna Komisija za Nadzor Javnih Finansija
 • Sudski Savet Kosova
 • Tužilački Savet Kosova
 • Vrhovni Sud Kosova
 • Konsultativni Savet za Zajednice
 • Ministarstvo Pravde
 • Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
 • Ministarstvo za Evropske Integracije
 • Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
 • Kosovska Policija
 • Jedinica Centra Finansijske Inteligencije


Nisu članovi Saveta, a pozivaju se zavisno od Agende Sastanka:

 • Predstavnici ostalih institucija koji nisu članovi Saveta
 • Predstavnici Civilnog društva
 • Predstavnici međunarodnih misija.