Kontakt

ADRESA PREDSEDNIŠTVA

Kancelarija predsednika Kosova, zgrada Skupštine, Trg Majke Tereze, bb. 10 000 Priština, KosovoKONTAKT SA KABINETOM  

Telefon: + 383 (38) 200 12 503; +383 (38) 211 650


 
KONTAKT SA ODELJENJEM ZA KOMUNIKACIJU

Telefon: + 383 (38) 212 460

Centrix: 200-12-032

Kancelarija: N-318

E-mail: zprk@president-ksgov.net