Kontakt

ADRESA PREDSEDNIŠTVA 

Ured predsednika Kosova Zgrada Skupštine Kosova Trg. "Majka Tereza" bb 10 000 Priština

KONTAKT SA KABINETOM

Egnesa Vitia
Menadžer kancelarije Predsednice
E-mail: [email protected]


KONTAKT SA PROTOKOLOM

Tel: + 383 (38) 211 650 ext. (200)12 503; 12 002
Fax: 038 211 651
Email: [email protected]
 

KONTAKT SA ODELJENJEM ZA KOMUNIKACIJU

Tel: +383 38 212 460
Centrix: 200-12-032
Kancelarija: N-318
Email:   [email protected]