Intervju predsednice Osmani sa Christiane Amanpour na CNN-u