REČ PREDSEDNICE REPUBLIKE KOSOVA, G-ĐE ATIFETE JAHJAGA, NA INAUGURACIJU KOSOVSKOG AUTOPUTA

Inaugurisanje prvih kilometara puta nacije na teritoriji Kosova, izgrađenih modernim standardima i parametrima, početak je željenog dela kojeg su dugo čekale Kosovo i Albanija, realizujemo danas.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosova,
Poštovani premijeru Republike Albanije, dr. Sali Berisha
Poštovani kongresmeni Sjedinjenih Američkih Država, g-din Eliot Engel i g-din Gary Peters,
Poštovani ambasadoru Republike Albanije,
Poštovani ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država,
Poštovana ambasadorka Republike Turske,
Poštovani ambasadori prijateljskih zemalja na Kosovu,
Poštovani građani Republike Kosova i Republike Albanije,
Poštovani učesnici,

Inaugurisanje prvih kilometara puta nacije na teritoriji Kosova, izgrađenih modernim standardima i parametrima, početak je željenog dela kojeg su dugo čekale Kosovo i Albanija, realizujemo danas.

Skraćujemo udaljenosti i olakšavamo međusobno komuniciranje. Stvaramo uslove i okolnosti za brži razvoj i napredak kako bi postali deo velike porodice evropskih naroda. Za to se osećamo veoma ponosnima.

Republika Albanije i Republika Kosovo, svojim sredstvima grade ovaj put, demonstrirajući predanost i angažman po prioritetnim pitanjima izgradnje putne infrastrukture koja će pomoći opštem ekonomskom razvoju nacije.

Ovaj put je u funkciji povezivanja naroda i država i naša veza sa značajnim evropskim koridorima.

Danas prevaziđemo zadnje prepreke koje su ometale slobodu kretanja naših građana da budu zajedno kao i svi narodi koji podržavaju evropske vrednosti i koji grade mostove saradnje.

Privrženi smo tome da rad naših građana i dobra koja je nam Bog darovao budu u funkciji dobrobiti i sveukupnog napretka našeg naroda.

Nastavljamo da dobijemo odahnuća od ideja i velikih dela lidera i vođa ove zemlje, koji su nam dali dostojanstvo i čine nas ponosnima. Mi trasiramo put vizionara koji su definisali prednosti, sredstva kao i vreme kada se trebaju preduzeti koraci koji trebaju da promene historiju.

Takav je bio i Predsednik Kosova, dr. Ibrahim Rugova, koji uz platformu za slobodu, nezavisnost i demokratiju dao je i ideju za izgradnju auoputa Drač- Priština, koji nas neraskidivo povezuje. Put koji skrati daljine i omogučava prečicu za izlazak na Jadransko more i izuzetno značajan ključ našeg napretka i razvoja.

Izgradnja autoputa po evropskim standardima sredstvima iz naših državnih budžeta, dokazuje odgovornost i predanost institucija ali i razumevanje i požrtvovanost građana da sva sredstva i sav potencijal stave u funkciji razvoja i stabilnosti.

Ovo iskustvo otvara put izgradnji naših zajedničkih projekata i povezuje nas sa svetskim tržištem.

Koordinisane politike učiniće nas slobodne, ravnopravne i dostojanstvene članove Evropske zajednice.

Poštovani građani,

Ovaj moderan je autoput u funciji približavanja naroda i zemalja koji će povezati nas sa velikim evropskim koridorima. Približava nas Evropi ali i Evropu i zemlje istoka približava Jadranskom i Jonskom moru. Zahvaljujući tome, naši narodi i naše zemlje će se približavati i sarađivati.

Izgradnja ovog autoputa je realizacija vekovne čeznje koja je bila ideja i san više pokolenja, realizacija je sadašnjih generacija namenjena budućim pokoljenjima.

To je delo sa kojom se ponosimo, konkrtena predanost za razvojne politike, odlučenost i odluka kao i delo koje se zasniva na naše snage i dokaz je da znamo da radimo, izgradimo, sarađujemo i ojačamo uzajamne vrednosti.

Republika Kosovo samo u tri godine po proglašenju nezavisnosti spremna je da se dokaže i kapitalnim projektima. Naša država koristiće luke Drač i Shëngjin.

U bliskoj budućnosti povezaćemo se sa osmim i desetim koridorom kji će nas povezati sa ostalim zemljama regije.

Ovim putnim i projektima za modernim železničkim vezama dočiće do izražaja potencijal naše zemlje kao veoma značajno raskršće između velikih pravaca Istok –Zapad i značajan faktor Balkana i Evrope.

Poštovani građani,

Danas realizujemo naše snove. Delo neuporedive moralne vrednosti, delo koje vodi približavanju i u službi našim građanima i zemljama. Mi dkazujemo da se možemo nositi sa svim izazovima i da možemo da izgradimo našu budućnost.

Putevi i mostovi ujedinjuju ljude.

Srečno i čestitam!