Reč Predsednice Jahjaga na konferenciji “Žene koje vode ekonomskim razvojem u Jugoistočnoj Evropi ”

Poštovana g-đa Verveer, poštovani učesnici, dame i gospodo, investiranje na ženama je investicija na porodicu i u društvu. Ali, pre svega je zagarantovana investicija za našu budućnost. Mi investiramo na ljude, investiramo na primere i omogućavamo isticanje značajnog potencijala.

Investiramo na integritet i dostojanstvo žena, mi investiramo na majke, supruge, sestre i kceri svih ljudi.

Kao rukovodioc – žena, vidim ukljucivanje sviju kako idu rame uz rame sa stvaranjem vladavine zakona.  Naša demokratija mora da obezbedi politicku ravnotežu koja realizira potrebe  svih gradana. Republika Kosova je prošla kroz težak period. U toku rata je ubijeno 0.9% civilnog stanovništva. Žene su iskorišcene kako ratno sredstvo, bile su žrtve silovanja i nasilja koja je uništavala njihovo dostojanstvo, jedinim ciljem, etnicko cišcenje.

Ali to je prošlost i ja sam podsetila da od toga možemo  imati pouku. Prošlost pripada istoriji i ne smemo da dozvolimo da utice na našu politicku sadašnjost i buducnost. Zalažemo se za izgradnju zajednickog života i pomirenja. Evropska agenda  je ono što nas ujedini. Institucije Republike Kosova su dokazale spremnost za ojacanje ucešca svih zajednica, za postizanje ravnopravnosti polova i predstavljanje na svim nivoima odlucivanja.

Na Kosovu stvorili smo sistem koji ne samo da ohrabruje nego garantira ucešce svih zajednica. Ja predstavljam Konsultativni savet za zajednice i njihove zahteve uzimam veoma ozbiljno. Kad potpišem usvojene zakone u Skupštini, medu ostalog  osiguravam da ovi zakoni budu u skladu sa pravima zajednica. Otvorili smo put odredenim  naj efikasnijim i naj održivim inicijativama ka transformisanju normi o ravnopravnosti polova. Ovo je naše ubedenje da zdrava demokratija i sveobuhvatni sistem je najbolje sredstvo za borbu protiv korupcije i protiv ostalih nepravdi u sistemu. U zadnji opštim i lokalnim izborima predstavljanje žena je povecano u oko 35%.  Žene Kosova danas se nalaze na glavna mesta i svakog dana više i više postaju sastavni deo u procesu odlucivanja. Kosovo vec danas ima ženu predsednicu i dve žene zamenice premijera. Žena vodi Ministarstvo trgovine i finansija i žena vodi parlamentarnu komisiju za budžet. Žena rukovodi procesom evropskih integracija  i isto tako jedna žena predvodi tehnicke dogovore sa Republikom Srbijom.

One su udružene sa mnogo drugih žena koje im pomažu da izmene naše društvo služivši kao primer ali i stvarajuci primer kako se radi biznis. Budite strpljivi sa mnom jer lista je podugacka i impresivna. Svaka ime zaslužuje da bude poznato.  Margarita koja rukovodi štamparijom novina, je zaposlila oko 100 ljudi, Krenarja, talentovani dizajner vodi urbani studijo mode. Sanija je otvorila radna meta za 70 žena Kosova i rukovodi biznisom ugostiteljstva. Gordana predsedava udruženje koje pomaže 350 clanovima koji proizvode i trguju rukotvorinama i domacom hranom. Bleta rukovodi dva predstavništva cokolade Leonidas. Lucija od 2000.god. vodi trgovinu slatkišima sa 11 radnika. Olja, radi sa 100 žena iz sela Krushe za proizvodnju i pakovanju voca i povrca.

Ove žene  su ostale bez svojih muževa u toku rata na Kosovu. One su inspiracija. One su preživele da bi ucinili velike stvari za svoje porodice i za zajednicu. Spisak se ne završava ovde…

Linda, koja trguje belom tehnikom i elektricnim materijalom, isto tako promoviše društvenu odgovornost. Kujtesa  je stvorila uspešan biznis salonom lepote. Gëzimja  pomaže desetinama roditelja predvodi decija obdaništa sa 54 zaposlenih. Ilirja vodi uspešan porodicni biznis i uskoro ce poceti sa proizvodnju pasti. Valdeta, je rukovodioc koja je do sata nagradena više puta za svoj doprinos, koja svaki dan posvecuje izgradnji mostova izmedu zajednica, civilnog društva i našim institucijama. 

Mirlinda pomaže ženama u predstavljanju ali i pomaže i njihove mreže, ima i mnogo drugih koji ne mogu ucestvovati u ovoj konferenciji. Poštovani ucesnici, dok mi hvalimo te žene i sve žene u celoj regiji želim da govorim sa vama po znacajnom pitanju koja predstavlja i veliku pretnju za buducnost naših porodica, zemalja i regije. Najznacajnije od svega oko onoga što želim da kažem je da mi žene Jugoistocne Evrope smo kvalifikovane na jedinstven nacin i pripremljene za preuzimanje na sebe najvecih izazova za našu zajednicku buducnost a to je potreba za borbu protiv korupcije i za izgradnji kulture koja podržava vladavinu zakona.

Glavni prioritet  zemalja u tranziciju je  da stvaraju jake i  demokratske institucije i da usvajaju zakone.  Vladavinom zakona, blokira se korupcija i organizovani kriminalitet. Korupcija i organizovani kriminalitet zagaduju javnu oblast. Oni prodiru u naše društvo, uništavaju vrednosti demokratije  i oštecuju  balans  privrede zemlje. Efekti korupcije i organizovanog kriminaliteta su veoma negativni.  To utice na ekonomski razvoj; zadržava dalje strane direktne investicije i pomaže  neformalnoj  privredi. Oštecuje  državni budžet i  skrivena je taksa za sve biznise i  gradane.  Kao posledica , radna  mesta koja su veoma potrebna ne uspevaju da se realizuju. Imamo potrebe za otvorene i ispravne ugovore, sa transparentnim praksama biznisa koje životno znacajna za investitore. Sprovodenje ugovora i odredbi protiv korupcije pomažu dokazivanja predanosti zemlje za tu kauzu. Korupcija u krugovima odlucivanja diktira vrstu projekata  koje ce se realizovati, i u vecini slucajeva ne možeš e postici da ne budu osetljivi prema ženama i potrebama društva. Ravnopravno predstavljanje obezbedice da naša politika bude saosecajna za potrebe sviju. Dok je infrastruktura znacajna za razvoj privrede briga za školstvo, zdravstvo i prehranu je ravnopravna ili znacajnija. Mi moramo nastaviti da tesno saradujemo sa organizacijama civilnog društva, ženama aktivista i medunarodnim zainteresovanim strankama, dok  vršimo napore za stvaranje sveobuhvatnog društva. 

Poštovani ucesnici konferencije, odlucila sam da se prikljucim kosovskim institucijama s obzirom da sam bila ubedena da je to najbolji nacin da pomažem mojoj zemlji da zapocne novo poglavlje u ovoj epohi  demokratije. Prikljucila sam se Policiji Kosova jer želeo sam da pomažem u uspostavljanju vladavine zakona i reda putem institucije koja je potpuno namenjena toj misiji. Stvaranje policije Kosova, kao naj poštovanje institucije zemlje je bilo neophodno za uspostavljanje vladavine zakona na Kosovu. Vladavina zakona je osnovno nacelo za održiv razvoj naših zemalja.
Ubedena sam da se naš prosperitet zasniva na vladavinu zakona kao što je i naše clanstvo u Evropsku zajednicu u NATO. Ovaj je glavni razlog zašto ažuriramo  svakodnevno doticno zakonodavstvo kako bi bili efikasniji u borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije. Npr., stvar koje mi sada radimo je donošenje zakona za konfiskaciju imovine stecene kriminalnim aktivnostima.

Isto tako uspostavili smo novi poredak. Ustavni sud  je uskoro odlucilo da nema imuniteta za zvanicnike javnih službi koji su pod istragom za korupciju i organizovani kriminalitet. Korupcija je pitanje koju trebamo tretirati i boriti se protiv nje. Isto tako moramo tretirati pogrešne  percepcije o korupciji na Balkanu. Strategije  pokazuju raskorak izmedu percepcija i aktuelnih iskustva sa mitom.  Ali nezavisno od njezinih nivoa mi moramo nastaviti borbu za eliminisanje korupcije i za uspostavljanje vladavine zakona. Imamo potrebe za inicijative osvešcivanja kako bi educirali gradane da izveštavaju o slucajevima korupcije.

Dame i gospodo, u toku šest meseci mog predsedavanja, vladavina zakona i dobra vladavina su bile u  centru mojih napora za doprinos ojacanju demokratije društva, stabilnosti i bezbednosti regije. Snažno sam ubedena da zdrava demokratija nije potpuna bez potpunog ucešca žena.  U cilju stvaranja transparentne vlasti, privržena sam podršci izradi pravilnika i zakona kako bi što pre došlo u izraz potencijal žena u društvu.
Vraticu zakone koje ne poštuju to nacelo. Ovo je tesno povezano stvaranjem snažno pravnog efikasnog, transparentnog i de politizovanog sistema  koji je odgovoran za potrebe svih gradana. Kao predsednica Republike Kosova, licno sam privržena toj stvari. Imenovala sam sudije i tužioce na osnovu njihovih kredencijala, ciste licnosti i poštujuci ova nacela. Unutar mojih ustavnih ovlašcenja preuzimam  rukovodenje za zajednicki institucionalni odgovor za eliminisanje korupcije i organizovanog kriminaliteta  i da unapredimo najbolje prakse za dobru vladavinu i nadzor naših institucija. Ja sam privržena za stalo povecanje ucešca žena u našim institucijama i za njihov doprinos  u borbi protiv korupcije. U zadnjem sondažu, našeg javnog mnjenja, 72% veruje da su žene spremnije za nešto tako.
Moramo da iskoristimo ova ocekivanja našeg društva. Glasom žena i njihovim obuhvacanjem, politika ce ici rame uz rame sa potrebama naših gradana. U ovoj oblasti, u narednoj godini, organizovacu medunarodnu konferenciju žena na Kosovu. Moj je cilj da povecam svest po pitanju žena i da identificiramo najbolje prakse za njihovo osnaživanje. Isto tako eksplorisacu ideje i inicijative za podržavanje ekonomskog osnaživanja žena u razvoju projekata koji ce obezbediti da izvori prihoda raspodele na ravnopravan nacin. Sa regionalnog i medunarodnog aspekta moramo otkloniti politicke prepreke sa kojima se žene preduzetnice suocavaju kako bi ušle na tržištu sa svojim arti zanatskim proizvodima van granica Kosova. Koristicu svoje i vreme i angažman za pomoc proširenju regionalnih veza  u cilju da žene preduzetnice stvaraju svoje aleancije i da saraduju sa više nacionalnim kompanijama kako bi imali pristupa svetskom tržištu. Isto tako moramo da iskoristimo ove mreže kako bi bile mentorke i trajnerke jedna drugoj. Putem njih, razmenicemo najbolje naše prakse i pokazacemo našu solidarnost i ujedinicemo se za unapredivanje  naše zajednicke agende. Naci cemo hrabrost za traženje partnerstva, da pomažemo talent  i iskustva i na prirodan nacin izgradimo te veze.  Žene su graditeljke mostova izmedu zajednica i država.

Poštovani ucesnici, u cilju unapredivanja naše buducnosti, vreme je za delovanje. Ne možemo više da gubimo nijedan potencijal. Pokazivanjem velikog uspeha u našem transformisanju moramo da ponovno isticemo našu predanost i veliki poticaj za reforme. Potrebno je nam ucešce za našu bolju i napredniju buducnost u EU. Ovo mora da bude za nas same i za dobrobit našeg društva i za to je glavni korak za oformljene naše buducnosti.
 Ja zahtevam od sviju da budemo ujedinjene snažne i privržene. Zajedno možemo da ovu viziju pretvaramo u realnost.