REČ PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGE NA MANIFESTACIJI „KOSOVO ZA JAPAN“

Narod Kosova veoma ceni prijateljstvo i solidarnost ,jer i sam je prošao kroz teške trenutke . Uz veliko poštovanje se sećamo pomoći Japana za državu Kosovo, za njegovu izgradnju, demokratiju i ekonomski razvoj.

Poštovani prisutni,
Dame i gospodo,


Nalazimo se  danas na ovom koncertu,  putem ovog  umetničkog momenta,  kao najboljeg oblika saradnje i kulturnog povezivanja, setićemo se  i  poštovaćemo sve žrtve  i celokupni japanski narod koji je pretrpeo cunami,  jednu od  naj nepredviđenih prirodnih  pojava  koju čovek,  i uz  veliko znanje i  napredak nauke, još uvek nije mogao da predvidi da bi se  adekvatno odbranio.

Umetnost muzike je vrednost i dar čoveka, jezik komuniciranja koji probudi  ljudska osećanja, humanost, jedinstvena razumljiva  osećanja  kao  univerzalnu vrednost čovečanstva.

Prema tome, ovim fantastičnim koncertom Filarmonije, nalazimo se ovde da bismo izrazili  solidarnost i  saosećali bol sa narodom i Vladom  prijateljske zemlje Japana, nalazimo smelost i snagu da što pre saniramo posledice.

Narod Kosova veoma ceni prijateljstvo i solidarnost ,jer i sam je prošao kroz teške trenutke . Uz  veliko poštovanje se sećamo pomoći  Japana za državu Kosovo, za  njegovu izgradnju, demokratiju i ekonomski razvoj.

Današnji koncert je  poštovanje ne samo za  one  koji su pretrpeli posledice  nemilosrdne  prirodne nepogode ,nego  je i  ponovno priznavanje univerzalnih  vrednosti slobode,  mira, prihvatanja i  harmonije  među narodima.

Ovom prilikom  vrednosti  izražavamo putem umetnosti, dok  naše prijateljstvo  sa japanskim narodom i ostalim narodima sveta izgrađujemo  sa poštovanjem i uzajamnom podrškom.

U ime  Republike Kosova i njenih građana  još jednom vam  izržavamo naše iskreno  saučešće  za žrtve  cunamija i  izražavamo našu solidarnost sa   japanskim prijateljima.

Hvala!