Rasprava predsednice Osmanija o strategiji bezbednosti u Evropi na međunarodnoj konferenciji M100 u Potsdamu, Nemačka

Diskusija predsednice Republike Kosovo Vjose Osmani-Sadriu o strategiji bezbednosti u Evropi kao i o ulozi Kosova u jačanju demokratije i saveza sa zapadnim partnerima na međunarodnoj konferenciji M100 u Potsdamu, Nemačka.