Pozdravni govor Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga povodom predstavljanja Strateškog Plana 2015-2018 Mreže grupa žena Kosova

U nemogućnosti da budem prisutna, sa posebnim zadovoljstvom vam se obraćam da vam izrazim moju nepoštednu podršku prema misiji kojom je predvođena Mreža grupa žena Kosova još od njenog osnivanja.

Poštovane učesnice,

U nemogućnosti da budem prisutna, sa posebnim zadovoljstvom vam se obraćam da vam izrazim moju nepoštednu podršku prema misiji kojom je predvođena Mreža grupa žena Kosova još od njenog osnivanja.

Imala sam zadovoljstvo sarađivati sa Mrežom tokom godina i iz bliza sam uočila viziju, posvećenje i spremnost izvršnog direktora g-đe. Igballe Rogova, članova Odbora i organizacija njenih članica, radi doprinosa formiranju jednog društva, u koju je položaj žene ravnopravan sa položajem muža i za izgradnju sveobuhvatne države gde su prava i sloboda svakoga građanina garantovana.

Mreža grupe žena Kosova je dala cenjen doprinos u isticanju potrebe šireg učešća žene u svakoj oblasti života, njenom jačanju i emancipaciji, u slamanju tabua društva za tradicionalnu ulogu žene i u izgradnji jedne društvene realnosti gde celokupno unapređenje društva jeste u neposrednoj povezanosti sa doprinosom i aktivnim učešćem žene u njoj.

Mreža je pretvorena u glasan i veran partner žena i devojaka u svakom delu zemlje pružajući ženama i devojkama mogućnost za jedan bolji i napredniji život za njih i njihove porodice.
Mreža grupa žena Kosova jeste predstavljanje napredne žene u naše društvo, primera i inspiracije za nove generacije.

Drage Prijateljice.

Zajedno smo uspele graditi zakonsku infrastrukturu u skladu sa najvišim  međunarodnim konvencijama koje garantuju poštovanje prava žena i devojaka u naše društvo, ostvarivanjem značajnog napretka ali imamo još puta da pređemo radi garancije da će žene i devojke zauzimati svoje zasluženo mesto u društvo.

Mi trebamo biti sigurni da se glas svake žene čuje, trebamo biti sigurni da se prava svake žene poštuju.

U ovom pravcu želim istači važnu ulogu Mreže radi adresiranja jedne teme koja se do skora smatrala tabu tema, rehabilitacija žrtava seksualnog nasilja tokom rata. Kod Mreže ja sam nalazila partnera i snažnog oslonca za angažovanje Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata, radi adresiranja kao društvo i institucije, jednu kategoriju civilnih žrtava rata, koje tokom 15 godina zaredom su stajale sklonjene u strahu pod senkom stigmatizacije nepravedno nametnute nad njima.

Rekla sam i snažno verujem da u ovoj sredini nema MI i ONI, jesmo MI i jesmo JEDNO.
Ubeđena sam da na ovom putu Mreža grupe žena Kosova će nastaviti odigrati važnu ulogu, osiguravajući da će se glas polovine našeg društva čuti i predstavljati u razvoj zajednice, društva i cele zemlje.

Naša odlučnost u pravcu konačnog cilja za zaključivanje vicioznog kruga siromaštva i zavisnosti u kojoj žene i devojke nalaze sebe, generaciju za generacijom, ostaje nepokolebljiv.
Mi dokazujemo da smo nosioci najvažnijih procesa za zemlju: neodvojiva smo snaga demokratskog razvoja na Kosovu i čvrsti stub državotvornosti. Mi smo ravnopravni deo slobode zemlje i aktivne učesnice u izgradnji njene bolje budućnosti. Razbijanje prepraka rodova  unapredit će proces u zemlji njenom demokratizacijom. S toga jačanje žene jeste jačanje društva.

Dok vi predstavljate strateški plan za tekuće godine, ne ostaje mi drugo osim da vam čestitam za vaša dostignuća i da vam poželim uspeh na vašem putu u budućnost. U ispunjavanju vaše misije imaćete moju bezrezervnu podršku.

I sasvim na kraju želim vam istači jedan navod moje prijateljice i velike prijateljice naroda Kosova,Sekretara Sjedinjenih Američkih Država Clinton, DA SU LJUDSKA PRAVA SU PRAVA ŽENA I PRAVA ŽENA SU LJUDSKA PRAVA- Jednom zauvek.

Zahvaljujem i želim vam puno uspeha.