Otvaranje prvog izdanja Foruma za žene, mir i bezbednost, koji ce se održati na Kosovu 22-23. Oktobra