Obraćanje predsednice Atifete Jahjaga na Forumu "Osnivačke konferencije mladih za gradove u tranziciji" u Mitrovici

Zadovoljstvo mije biti danas ovde među vama, mladima iz Belfasta, Derry/ Londonderry, Tripoli, Kirkuk, Kadma, Nikosia/Lefkosha, Jerusalima, Mostara, i svakako među vama, mladima Kosova, u okviru jedne od najvažnijih inicijativa, za plemeniti cilj koji se želi ispuniti.

Poštovani predsednice opštine,
Poštovani zamenik ministra Selimi
Poštovana ambasador Jacobson,
Poštovani ambasador Brathu
Poštovana gda. Idrizi,
Poštovana gda.Golubovic,
Poštovani mladi,

Zadovoljstvo mije biti danas ovde medu vama, mladima iz Belfasta, Derry/ Londonderry, Tripoli, Kirkuk, Kadma, Nikosia/Lefkosha, Jerusalima, Mostara, i svakako medu vama, mladima Kosova, u okviru jedne od najvažnijih inicijativa, za plemeniti cilj koji se želi ispuniti.

Cestitam svima vama koji ste podržali i omogucili da forum gradova u tranziciji ima i dimenziju mladih, i da je vizija Adriane i Miloša našla vašu podršku. Vizija koja je besumnje odražava duh dalekovidnog i ambicioznog mladica koji ne poznaje granice i nada se povrh svake prepreke.

Želim vam dobrodošlicu svim mladima koji dolaze iz raznih gradova, ali koji na svoja pleca nose brige i koji se suceljavate sa svakodnevnim izazovima podele i iskljucivanja, koje nažalost drže u zalog vaše mogucnosti za jedan bolji život.

Ali odavde, iz grada Mitrovice, koji je na nesrecu podeljen po sredini, zajedno šaljete poruku da može biti tolerancije, razumevanja i miroljubivog zajednickog života. Vi šaljete poruku da razlicitost predstavlja vrednost koja nas treba ujediniti i koja obogacuje jedno društvo i jednu zemlju.

S toga mi, lideri naših zemalja, trebamo se ugledati na vas, našu mladu generaciju, s ponosom koji uz vaše posvecenje za otvoreno raspravljanje o poteškocama, za razmenu iskustva, preuzeli ste na sebe teret i odgovornost zajednicke izgradnje  jedne bolje buducnosti, drugacije od one današnje i mnogo drugacije od one jucerašnje.

Podeljeni gradovi su podsetnici jedne gorke prošlosti, sa vrlo teškim posledicama, posledice koje su još uvek prisutne u više slucajeva. Ali su ujedno i podsetnici opasnosti koja dolazi od iskljucenja, od odbijanja priznati i poštovati ostale, radi prihvatanja i poštovanja razlicitosti.
Iznad svega su podsetnik važnosti koju ima mir. Koliko krhko može biti ono i koliko teško je graditi mir, nad ruševinama razaranja poverenja medu stranama.

Naša društva u Jugoistocnoj Evropi su uglavnom bila iskljuciva i sada je došlo vreme da stvaramo jednu sveobuhvatnu sredinu, koja gradi buducnost, bez zaboravljanja prošlosti.

Svi vi donosite vaša iskustva, suceljavanja i nastojanja života podeljenih gradova, koja kao takva zamrznu sukob stvarajuci situaciju stalne strepnje, tenzije i ne funkcionisanja.

Situacije to, koje svi mi nastojimo prevazici izgradnjom mostova komuniciranja i poverenja medu gradanima, i izmedu njih i institucije zemlje. U cilju povratka identiteta jedinstva grada i za podsticanje osecaja pripadnosti, poštovanja i odgovornosti svakog gradanina prema gradu, društvu i zemlji.

Na Kosovu, usprkos poteškoca i izazova, naša vizija ostaje jasna. Mi smo posveceni da krenemo u pravcu buducnosti, sticanjem znanja sa prošlosti i ne dozvoljavajuci da se ista ikada ponovi. Mi smo posveceni da Kosovo ucinimo zemlju svih njenih gradana bez razlike. Da cenimo više nacionalnost i naše multi kulture kao društvene vrednosti naše države koje ponosno delimo sa drugima.

Preduzeli smo važne korake kretanja na ovom putu, i ostalo nam je i drugih cinimo. Naše je posvecenje nepokolebljivo da otklonimo svaku prepreku izmedu naših gradana te izmedu naših gradana i institucija zemlje.

Vecina na Kosovu ima svoju odgovornost prema svim zajednicama i narocito za srpsku zajednicu, da pomaže i olakšava ukljucenje u institucionalni i društveni život na Kosovu. I iznad svega da otklanja sumnje i nepoverenje jer je ovo zemlja svih nas, gradana koji živimo u njoj. Zajednice imaju svoje obaveze i odgovornosti da zajedno sa svim gradanima zemlje, grade jedan bolji život, za njih i za sve, u okviru jednog novog Kosova, koje poštuje dostojanstvo svakoga.

Nalazimo se pred jednim izbornim procesom, koji osim testa demokratije održavanja slobodnih i demokratskih izbora, ocekuje se da položi i test sveobuhvatnosti i masovnog ucešca gradana svih zajednica, na korišcenje svog prava za biranje njihovog legalnog i legitimnog predstavnika . I ovaj proces treba da bude slobodan i demokratski proces koji ce pomoci gradanina Kosova da bude deo demokratskog puta u pravcu evropskih integracija.

A dok slucajevi napada kao onaj od prošlog cetvrtka, kada je jedan predstavnik EULEX-a poginuo, žele izazvati osecaj strah i nesigurnosti, necemo dozvoliti da uski interesi kriminalnih grupa drže u zalog i diktiraju buducnost naših gradana i stabilnost naše zemlje.
Dragi mladi,

Razliku koju želimo uociti može stici samo radeci zajedno, slušajuci jedan drugog, uzimajuci ispunjavajuci svaki svoju odgovornost prema buducnosti koju zajedno delimo.

Živimo u vremenu kada granice izmedu zemalja svakog dana i sve više postaju još više nevidljive, kada slobodno kretanje ljudi, pristup informaciji, ublažavanje suprotnosti izmedu nas a kada diverzitet postaje vrednost gradova, društava  i država.

Neka gledamo na takav diverzitet, kao na vrednost i da ga promoviramo. Samo sve obuhvatnost, tolerancija i razumevanje medu ljudima ce ocuvati mir nuditi gradanima mogucnost za jedan život ispunjen s mogucnostima.

Pre nego da zakljucim želim vam preneti jedno pripovedanje Nelson Mandele:

"Niko nije roden mrzeci drugo lice zbog boje kože, ili porekla, ili zbog njegove vere. Ljudi se uce mrzeti i ukoliko oni mogu nauciti mrzeti i oni  se mogu uciti i da volje, jer ljubav dolazi prirodno u srce coveka pre nego njena suprotnost."

I vaša ljubav za grad Mitrovicu, bilo na jugu ili severu reke Ibar neka bude deo ljubavi za jednu zajednicku buducnost, vašu i našu, i koja ce pomoci da savladamo poteškoce i prošlost. Ovo je zajednicka buducnost koju cemo graditi svi po malo, da bismo Mitrovicu cinili grad, bez podele i sa poverenjem.