GOVOR VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA KOSOVA, DR. JAKUP KRASNIĆI, ODRŽAN PRED MEDŽUNARODNIM FORUMOM BIZNISA

Imam posebnu čast i zadovoljstvo da se, ovim prigodnim govorom, obratim Medjunarodnom Forumu Biznisa, koji se održava ovde u Prištini. Ovo je retka prilika za uspostavljanje kontakata, predočenje ideja i istražuju mogućnosti saradnje izmedju poslovnih/biznis zajednica. Važnost ovog susreta je još veća imajući u obzir razvoj brze i aktualne transformacije u Republici Kosovo.

Priština, 6 Oktobar 2010 godine

Poštovani ambasadori,

Poštovani rukovodioci biznisa sa Kosova, Bugarske i drugih zemalja,
Poštovani ministar Redžepi,
Dame i gospodo,


Imam posebnu cast i zadovoljstvo da se, ovim prigodnim govorom, obratim Medjunarodnom Forumu Biznisa, koji se održava ovde u Prištini. Ovo je retka prilika za uspostavljanje kontakata, predocenje ideja i istražuju mogucnosti saradnje izmedju poslovnih/biznis zajednica. Važnost ovog susreta je još veca imajuci u obzir razvoj brze i aktualne transformacije u Republici Kosovo.

Kosova ima veliki razvojni potencijal, obuhvatajuci ovde i neiskorišcen prirodni resurs, preduzeca u razvoju i jednu vrlo mladu i dinamicnu radnu sangu. Ja sam ubedjen da je ovo životna prilika za jacanje saradnje naših biznisa, a narocito radi koordiniranja prednosti razvoja uspešnih biznis inicijativa.

Želim takodje da izrazim spremnost institucija Republike Kosova za pružanje pomoci za produbljenje saradnje izmedju poslovnih (biznis) zajednica Kosova i drugih zemalja. Vlada Kosova podržava razvoj privatnog sektora, kao uslov razvoja malih i srednjih preduzeca, rasta zapošljavanja i opstojnosti privrede. Na Kosovu, uporedo sa procesom privatizacije, kapitalne investicije su stalno rasle. Imamo porast privrednog razvoja, dok kosovski biznis postaje sve konkurentniji u regionu.

Nakon etape konsolidacije naše, pre i posle rata, razorene privrede, nezavisnost Kosova je stvorilo povoljne uslove za investiranje stranog kapitala. Svesni važnosti, koju imaju za investicije, uslovi kao što su:faktor bezbednosti, politicka stabilnost, adekvatna zakonska i fizicka infrastruktura, telekomunikacije te poreske i carinske olakšice itd., preduzimaju sve mere da stvaraju uslove za pridobijanje što veceg broja razlicitih investitora. Kosovo je stabilna i bezbedna zemlja. Poboljšavajuci fizicku i zakonsku infrastrukturu, obezbedjujuci jednu ustrajnu biznis sredinu, politicku stabilnost i bezbednost, imajuci u obzir velika bogatstva te omladinski potencijal i jeftinu radnu snagu, mi ocekujemo sve intenzivnije strane investicije.

Ovih zadnjih godina su stvorene povoljne okolnosti za investicije. Sprovedene su reforme fiskalnih politika koje se dovele do osetnog snižavanja taksi i poreza. Kosovo ima najniže takse i poreske stope u regionu. Takodje, su ucinjeni napori za olakšanje pravno administrativnih postupaka koji se odnose na poslovne delatnosti. Šta više, mi kao institucije, i dalje smo jako posveceni obezbedjenju i daljnjeg poboljšanja privredne sredine i okolnosti.

Dozvolite mi da zakljucim uz naglasak da medjudržavna saradnja Republike Kosova sa prijateljskim zemljama u regiji i u svetu, je olakšala i saradnju izmedju naših biznis zajednica. Na njenom putu u pravcu evropske integracije, Kosovo ce stvarati nove uslove i oblasti ove bitne saradnje za privredni razvoj i opšte blagostanje.

Ovom Forumu želim dobar i uspešan tok radova, stvarajuci nove mogucnosti saradnje i investicija.

Hvala Vam.