Govor V.D Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići na ceremoniji dekretiranja sudija i javnih tužioca

Vršioc dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići se danas obratio prigodnim govorom učesnicima ceremonije dekretiranja sudija i javnih tužioca, koja je održana u Prištini.

U nastavku prenosimo u celosti prigodni govor g-dina Krasnići:

Poštovani sudije i javni tužioci,
Čast i poštovanje svima vama, prisutnima, domaćim i medžunarodnim,
Dame i gospodo,


Smatram važnim danom, važnim trenutkom, današnju ceremoniju, ne samo  radi jednog službenog rituala, jednog administrativnog čina, nego, pre svega akt/čin upotpunjavanja jednog sektora koji predstavlja ekvilibar i funkciju same države: čin vaše svečane zakletve.

Ja hoću navesti da cela ljudska istorija, tokom milenija, poznaje i priznaje moralnu kategoriju samilosti i solidarnosti, dve humane i cenjene vrline, ali je manjkava na jednom drugom planu, na planu pravde.

Kao što znate, Pravda, Pravičnost, je više puta služila kao mehanizam na stani Jačeg; više puta je bila sredstvo zloupotrebe na štetu slabijeg i nemočnog; više puta se ispoljavala kao preteranost revanšizma i osvete.

Nije na mene sada da držim lekcije u oblasti u kojoj ste vi profesionalci, ali ne skidam s uma činjenicu da Pravda, Pravičnost predstavlja univerz vrednota, pozitivnih svojstava, koji zaokružuje sve oblasti društvenog života i, čini mi se smisaonim izbor simbola mernog instrumenta/Vage kao znak identifikacije vašeg rada i vaše sabraće širom sveta.

Stavljajući na ekvilibar postupanje i verovatnost, optuženost/optužbu, vi provodite kroz činjenice aspiraciju nestranačkog sudjenja i nedodirnutog od vanzakonkih poriva i motiva.

Poštovani sudije i javni tužioci,

Sa zadovoljstvom izjavljujem da sam danas počašćen što mi je data mogučnonst da vam danas čestitam čin svečane zakletve, tako da ne mogu a da se ne prisećam spomen formule francuske revolucije: liberte, fraternite, egalite(sloboda, bratstvo, jednakost ili pravičnost). Jedan trinom koji više nego igde pristaje i potrebna je jednoj novoj državi kao što je Kosova, naša nam draga domovina.

Čestitam Vam i puno uspeha!