Govor v.d. predsednice Osmani na ceremoniji iskrcavanja kontingenta BSK-a u prvu mirovnu misiju van zemlje

Dragi vojnici, podoficiri i oficiri Bezbednosnih snaga Kosova,

Uvaženi prisutni,

Vršioče dužnosti premijera, g. Hoti

G. ministre odbrane, Quni

Poštovani komandante Snaga, generale Rrahmane Ramo

Uvaženi diplomatski predstavnici u našoj zemlji,

Veoma poštovani diplomatski i vojni predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, vojni ataše

Drage dame i gospodo, prijatelji i prisutni,

 

Počastvovana sam što sam danas u svojstvu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Republike Kosovo, ovde zajedno sa vama na ispraćaju prvog mirovnog kontingenta naših Snaga u državu Kuvajt.

 

Poruka sa kojom sam došla ovde, da vam je prenesem u ime svih građana Republike Kosovo, ovog istorijskog dana za našu državu je veoma prosta: došla sam da vam kažem neka vas bog čuva i hvala!

 

Dok stojim ovde pred vama, ne mogu a da ovog istorijskog dana ne pomenem da od svih privilegija i časti koje sam imala služeći u ovom kapacitetu, ništa nije približno časti da služim kao vrhovni komandant ovih Snaga.

 

5. januara ove godine, Skupština Kosova je jednoglasno glasala za slanje kontingenta Bezbednosnih snaga Kosova van zemlje. Ponosna sam što sam sutradan potpisala ovlašćenje o slanju ovog kontingenta na ovu prvu misiju, rame uz rame sa našim američkim prijateljima.

 

Ova šestomesečna misija naših vojnika je omogućena u partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno u partnerstvu sa Vojskom Amerike, dakle naši čuvari mira biće sa njima rame uz rame u ovoj plemenitoj misiji.

 

Program državnog partnerstva sa Vojskom Amerike ima dugoročan cilj, i cilj mu je stvaranje i širenje partnerstva sa BSK-om u funkciji promovisanja regionalne bezbednosti, a i šire.  

 

Danas, jedan od tih ciljeva započinje svoje ispunjenje. Ovi momci koje danas ispraćamo, a ubrzo i devojke vojnici, biće čast i ponos, i ne samo naši, nego i našeg strateškog partnera Sjedinjenih Američkih Država.

 

Pre 22 godine bilo je teško zamislivo da će naši vojnici moći da budu deo neke mirovne misije u svetu. Danas, ovo postaje realnost, jer mi smo stvorili slobodu, izgradili smo mir zajedno i sa našim međunarodnim prijateljima. Sada je došlo vreme da im vratimo jedan deo njihovog doprinosa, postajući njihov partner u izgradnji i očuvanju mira.

 

Od zemlje u koju su nekada dolazile mirovne trupe, danas smo se preobratili postepeno u zemlju koja šalje mirovne trupe.

 

Ovaj kontigent koji šaljemo u državu Kuvajt je mali brojem, ali je veliki sadržinski i porukom. Ovi momci pišu novu istoriju naših Snaga. Iako su kasno osnovane, Snage su nasledile znatan deo sadržaja ideala od Oslobodilačke vojske Kosova, a kasnije i od Kosovskog zaštitnog korpusa. A danas, naše Snage preuzimaju ulogu globalne bezbednosti i mira.

 

Sa našim vojnim saveznicima nas ujedinjuju vrednosti slobode i demokratije. Sigurna sam da ćete vi učiniti nemoguće da profesionalnošću i posvećenošću date šansu miru, ne samo tamo gde idete danas, nego bilo gde, gde vam bude poverena ova dužnost.

 

Ova misija ne bi bila moguća bez podrške Vojske Amerike.

 

S toga, poštovani predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, ovi momci su i vaši momci. Vaša misija je i naša misija! Mir i verovanje i zajedničke snage su ono što nas je ujedinilo i ostvarimo ih!

 

Kao što smo dokazali i ranije, mi ne znamo da se povučemo. Naši vojnici će biti svuda i kad god naši interesi i naše vrednosti u koje verujemo, ali i vrednosti Sjedinjenih Američkih Država i ostalih saveznika budu bile u opasnosti. Dakle, da budemo jasni, ko god da preti Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim našim saveznicima, zapretio je u Republici Kosovo. Dakle, u Kosovu će Amerika i ostali saveznici, uvek naći njihovog najvernijeg saveznika!

 

Poštovana vojna lica,

 

Vi polazite prema jednoj žrtvi, koja nije samo vaša, nego i žrtva vaših porodica i cele države. Bićemo ponosni na vaš doprinos i odavde vam izražavam svoju spremnost za dalji razvoj operativnih kapaciteta kao i moderne opreme, radi poboljšanja staranja i očuvanja vaše motivacije.

 

U ovoj misiji, vama se daje mogućnost da dokažete dostojanstvo, profesionalizam i interaktivne veštine, put koji ste započeli 2018. godine, kada ste započeli transformisanje u modernu vojsku, ali i mnogo ranije, svakim korakom koji ste napravili.

 

Ovaj proces je predviđen da traje osam godina, s toga će ova mirovna misija biti u funkciji testiranja kapaciteta naših vojnika da služe u okviru mirovnih snaga, a što da ne i da skrate vremenski rok transformisanja BSK-a i postizanje punih operativnih kapaciteta. Nemam nikakvu sumnju da će taktičko-fizička i operativna spremnost naših vojnika biti na najvišem nivou u skladu sa traženim standardima.

 

Vi, dragi vojnici, nećete biti samo naši prvi čuvari mira, nego i ambasadori mira! Bićete poruka naše države, naša dika i naš ponos!

 

Naše Snage gaje i uzvišavaju vrednosti i najviše standarde moderne zapadne doktrine. Pored naše glavne misije zaštite teritorije i državnog suvereniteta zemlje, zaštite naših građana, ove Snage predstavljaju i etnički, kulturni i verskih diverzitet u svim dimenzijama našeg društva, kao neotuđive vrednosti.

 

Naše Snage se izgrađuju prema standardima zemalja članica i partnera NATO-a, da budu interaktivne i spremne da učestvuju u mirovnim operacijama u okviru zajedničkih multinacionalnih snaga, u okviru operacija sa američkim snagama, danas u Programu partnerstva za mir ili kao najmlađi član NATO-a u bliskoj budućnosti.

 

Ovo je naša misija i ustavna i zakonita dužnost, ovo je naša vizija i naš strateški cilj!

 

Poštovani prisutni,

 

Kao političari, mi možemo da se ne slažemo međusobno o mnogim temama, da vodimo debate i da diskutujemo možda ponekada i vrlo oštro - to je deo naše demokratije, ali kada je reč o našim devojkama i momcima u uniformama, kada je reč o vama, o vašim porodicama, o našoj Vojsci, kao političari, a iznad svega kao građani ove Republike, mi smo ujedinjeni. Mi smo svi ponosni na vas!

 

Poštovani čuvari mira, imam puno poverenje u vas da ćete izdignuti ime države Republike Kosovo i dostojanstvo naših Snaga!

 

Vijorite visoko i s ponosom našu voljenu zastavu,

Da se vratite čistog obraza i zdravo iz vaše misije!

Nega vas bog sve blagoslovi!

Neka bog blagoslovi Republiku Kosovo!

Neka bog blagoslovi Sjedinjene Američke Države i doživotno prijateljstvo sa njima!

Hvala!