Govor v.d. predsednice dr Vjose Osmani na Međunarodnoj konferenciji povodom 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima