Govor predsednika Thaçi-ja povodom osmogodišnjice od usvajanja Ustava Kosova

Imam čast što ćemo danas održati prvi javni govor od dana inauguracije i zadovoljstvo mi je što će ovo moje predstavljanje biti na temu koja je temelj naše države, a to je Ustav Republike Kosova.

Poštovani premijeru g. Mustafa,
Poštovana predsednice Ustavnog suda Republike Kosova gđo Rama,
Poštovani predsedniče Vrhovnog suda, g. Hasani i glavni tužioče Lumezi,
Poštovani ministri,
Poštovani tužioci, sudije,
Poštovani ambasadori,

Imam čast što ćemo danas održati prvi javni govor od dana inauguracije i zadovoljstvo mi je što će ovo moje predstavljanje biti na temu koja je temelj naše države, a to je Ustav Republike Kosova.

Predsednik će postupati u skladu sa Ustavom, kao čuvar ustavnosti, u skladu sa članom 84, tačkom 2, koja kaže da “Predsednik Republike garantuje ustavno funkcionisanje institucija“.

Veoma je bitno da Kosovo sačuva savezništvo sa državama prijateljima i da ulaže u zajedničku međunarodnu agendu.

Trenutno je ova agenda usredsređena i na borbu protiv radikalizma i ekstremizma, jer to je pitanje koje zaokuplja ceo civilizovani svet.

Kosovo će nastaviti da bude aktivni deo antiterorističke koalicije.

I ovde se takođe povezuje Ustav Kosova, jer se borba protiv ekstremizma i apsolutističkih verskih stavova u skladu sa laičkom državom i striktnom podelom vere od države, što je i jedan od osnovnih osnova našeg Ustava.

Zatim dalje investiranje u međuetnički i međudržavni dijalog sa Srbijom.

Vi znate da Ustav Kosova ima korenove u Bečkom kompromisu i stvaranju zaštitnih mehanizama za nevećisnke zajednice.

Naše institucije će poštovati i sprovoditi u potpunosti odluke ili mišljenje Ustavnog suda, koji obavezuje Vladu da osnuje Zajednicu opština sa srpskom većinom, prema zakonima Kosova.

Dakle, što više budemo sprovodili velikodušni Ustav prema manjinama, to će Kosovo brže ići prema evroatlantskim integracijama.

Kosovo je suverena i nezavisna republika zahvaljujući ovom Ahtisarijevom kompromisu i nije moralno da danas izbegavamo naše obaveze, osam godina nakon što smo stekli najsvetiji i najveći rezultat u našoj istoriji – našu nezavisnu državu.

drugo pitanje ima veze sa funkcionisanjem države prema očekivanjima građana, a što danas nema puno veze sa političkim temama, već sa onim ekonomskim.

Rekao sam u petak, da je najveća borba sa „naša deca i deca naše dece budu ponosni na državu i na kvalitet njihovog života na Kosovu“.

Sad, većina vas ovde ste pravnici i nije na meni da predlažem konkretne ekonomske planove, ali želeo bih da konkretno govorim koji bi bili neki od postupaka, koje ja predsednik, ohrabrujem političke partije, civilno društvo i institucije Kosova, da preduzmu, kako bi ostvarili san o ponosu na državu, kako bi ojačali i državni identitet:

Prvo je da se ojača bilans između tužilaštva, suda i popravnih centara.

Mislim da imamo potrebe da se Krivični zakonik, za koji je sastavljen nacrt pre nekoliko godina, a koji je dosta dobar, izmeni što će uticati na budućnost, ojačaće se, kako ne bi bilo rupa i nedostataka koji su identifikovani, koji iritiraju javnost Kosova

Svako je nevin dok se ne utvrdi krivica, ali u trenutku kada se utvrdi, javnost očekuje da se kazna održi u skladu sa sudskim odlukama i standardima.

Oni koji su teroristi ISIS-a, osuđeni ili inkriminisani ove zemlje, ne mogu da se slobodno šetaju, nasuprot kaznama koje dobijaju.

Ova loša praksa treba da se završi.

Verujem da će poboljšanje i ojačanje Krivičnog zakonika  tretirati ovo veoma osetljivo pitanje za javnost, ali i za međunarodnu sliku države.

Rekao sam da su heroji Kosova dobar tužilac, pravičan sudija, ali dodajem danas da je najveći heroj zaštitnik popravnih centara, koji poštuje zakone i radi striktno u saglasnosti sa njima.

Oni koji su osuđeni ne mogu šetati slobodni.

Pitanje politizacije ili departizacije institucija

Može niti ironično da ja, kao bivši predsednik najveće partije, pozivam na manje partijskog uticaja u odborima i agencijama, ali mislim da treba da ponovo izbalansiramo naše institucije u skladu sa potrebama radi optimalnog učinka Vlade i agencija.

Da se ne razumemo pogrešno, ne verujem da možemo imati apolitične lidere ili službenike koji su se razveli od naše realnosti.

Takođe, znam da su neki od najsposobnijih  ljudi koje Kosovo ima članovi političke partije.

Ali, u nekim slučajevima kada partije imenuju na opštinskom nivou ili na onom centralnom, osobe sa inkriminišućim dosijeima ili uz ozbiljne sumnje za zakonske prekršaje, dok se kvalifikovani ljudi ostavljaju po strani, neangažovani – mislim da ovo umanjuje poverenje građana u državu.

Ljudi sa optužnica neće biti u institucijama i agencijama, a isti ne bi trebalo da postoje ni na izbornim listama političkih partija.

Mislim da još jedna tačka koja ima veze sa vama, koji danas u ovoj sali slavite Ustav: vi sudije, poslanici u Skupštini, ali i Vlada i civilno društvo, treba da budete hrabriji kada branite Ustav u javnosti

Ovo je najmoderniji Ustav u Evropi, ako ne i u svetu.

Ima najbolje mehanizme zaštite ljudskih prava.

To je Ustav izgrađen na osnovama progresivne politike koja je usredsređena prema građanima.

Zašto onda da dozvolimo da oni koji osporavaju Ustav, bilo da su u zemlji ili van zemlje – da psuju, uništavaju i siluju naš Ustav? Od pitanja manjinskih prava i Zajednice, do demokratskog funkcionisanja institucija, sve do dobro zasnovano u Ustavu i mi treba da budemo bolji, glasniji i odlučniji u njegovoj zaštiti u javnosti.

Ovo su poboljšanja koja traže malo volje, i možda izgledaju mala, ali je njihov efekat velik na shvatanje javnosti i na jačanje poverenja.

Treba da povratimo građansko poverenje u legitimne institucije.

Našim radom treba da povećamo poverenje građana u našu državu.

Dakle, kao zaključak, mi smo izvršili veličanstven posao tokom 8 godina nezavisnosti, stvorili smo državu sa pravnim sistemom koji je poboljšan.

Vi ćete imati nove odgovornosti nakon tranzicije EULEX-a, i verujem da ćete ih časno vršiti.

Kao predsednik zemlje, imaćete moju nepokolebljivu podršku tokom narednih 5 godina.