Govor predsednika Thaçi-ja na ceremoniji dodele činova petorici pripadnika nevećinskih zajednica u Prvom bataljonu Bezbednosnih snaga Kosova

Poštovani ministre za BSK,
Poštovani komandante BSK-a,
Poštovani predstavniče KFOR-a i NATO-a, generale Hopman,
Poštovane porodice pripadnika BSK-a
Poštovani pripadnici BSK-a
Dame i gospodo, 

Dozvolite mi da vam čestitam na još jednom velikom koraku BSK-a prema izgradnji profesionalnih, sveobuhvatnih snaga, u kojima ima mesta za sve zajednice na Kosovu i koje su u službi svih građana Kosova.

Danas obeležavamo dodelu činova petorici pripadnika Bezbednosnih snaga Kosova. Svi dolaze iz nevećinske zajednice, povećavajući tako njihovo prisustvo u BSK-u i doprinoseći na ostvarivanje težnji koje imamo o našim bezbednosnim snagama.

Pošto su prošli obuke i testiranja koji su predviđeni, ovih pet pripadnika BSK-a će od danas nositi čin podoficira BSK-a.

Time se teži profesionalizmu BSK-a na nivou NATO-a.

Pripadnici koji danas dobijaju čin dolaze iz nevećinskih zajednica na Kosovu.

Time ostvarujemo naše težnje o multietničkim i sveobuhvatnim snagama.

BSK ovim pokazuje još jednom da je kuća svih.

Svojim angažovanjem tokom svih ovih godina, BSK pokazuje da su snage u službi svih građana Kosova, u svakom kutku Kosova.

Dame i gospodo,

BSK je podigla nivo profesionalizma i odgovornosti na viši stepen.

Odgovorno, profesionalno i nepristrasno su izvršavale svaki zadatak koji im je do sada dat.

BSK je postala snaga koja uživa poverenje svih građana.

Postala je institucija koja doprinosi miru i stabilnosti na Kosovu, radi mirnog i sigurnog života svih građana.

Videći ova postignuća BSK-a, smo uvereni da su ove snage spremne da preduzmu i nove odgovornosti, nove dužnosti i da doprinose miru i bezbednosti i izvan Kosova.

Kao Kosovo mi težimo tome da od korisnika bezbednosnih NATO-ovih resursa, postajemo doprinosilac bezbednosti u regionu, a i šire, zajedno sa NATO-om da radimo za mir u svetu.

Mi blisko sarađujemo sa NATO-om i sa našim partnerima kako bismo ostvarili ovu transformaciju i ovu težnju.

Zahvalni smo da podršci koja nam je data i na poverenju koje nam je ukazano.

To je obaveza sve nas, za BSK posebno da nastavimo put kojim smo krenuli.

Ambasadori Severno-atlantskog saveta, su tokom njihove posete u ovom mesecu  Kosovu, saznali za dostignuća BSK-a.

Na pravom smo putu.

Ostaje nam da nastavimo istom posvećenošću, sa istim profesionalizmom.

Pripadnicima BSK-a koji danas dobijaju, želim uspeha u njihovim karijerama.

Vi ste primer za vašu zajednicu, ali ste primer i za celo Kosovo.

Našu državu gradimo radom, angažovanjem, profesionalizmom, saradnjom među svima nama. 

Želim uspeha vama i celom BSK-u.