Govor Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga za Nedelju Žene

Eto, skupili smo se da i ove godine da počinjemo sa jednim od naj važnih događana zemlje koji cilja promociju ravnopravnosti polova i jačanje uloge žene u društvo, Nedelju Žene.

Poštovani učesnici,
Drage prijateljice,

Eto, skupili smo se da i ove godine da počinjemo sa jednim od naj važnih događana zemlje koji cilja promociju ravnopravnosti polova i jačanje uloge žene u društvo, Nedelju Žene.

Zapravo, svaka nedelja godine pripada ženi, pošto su žene stub na koji se oslanja celo društvo, koje svojim često neprimetnim radom omogućavaju  napredak društva. 

Ali, ono što ovu nedelju čini posebnom, jeste vaše prisustvo i odlučnost koju ispoljavate za reafirmaciju jedine istine da sveukupni napredak društva je usko povezan sa ulogom žene u njemu.

Čestitam vam da ste postale deo ove platforme emancipacije verovanjem u sposobnosti i snagu koju svaka od vas ima, da bi garantovale ekonomski razvijeno demokratsko društvo, sposobnosti ovo koje su deo svake devojke i žene bez obzira odakle dolazi.

Izražavam najsrdačnije čestitke za organizatore USAID, NDI i Grupe Žena poslanice, i sve veći broj onih koji podržavaju, ujedno rekavši im da vaša podrška dokazuje da ste na stani razvoja, na strani progresa, na strani demokratije, spremni za suprotstavljanje stereotipima rodova koji imaju predrasude o ulozi žene u društvo.

Budite ubeđeni da ćemo uračunati vašu podršku da pretvorimo u realnost potpunu i ravnopravnu emancipaciju žene u društvo i ubuduće.

Poštovani učesnici,
Svake godine obeležavanje ove Nedelje, mi kao društvo izvršimo analizu postignutog napretka u emancipaciji i uključivanju žene u svaku oblast života, isticanjem mnogih preostalih izazova i pozivajući za što više angažovanja svakog od nas.

Angažovanje, koje treba doći iz institucija, zajednice, iz porodice, iz svih triju sfera uticaja i odlučivanja koje utvrđuju kretanje/ tok života jedne devojke još u njenim prvim koracima. I preko nje utvrđuju kretanje razvoja njene porodice i sveukupni razvoj našeg društva, ali i svakog društva u svetu.

Budite sigurni da jedna pružena mogućnost devojci, jeste jedno angažovanje više da se probije viciozni krug zavisnosti, siromaštva, ne uključivanja gde žene nalaze sebe generaciju za generacijom, to će biti mogućnost koja pruža progres.

Ovo ne ističem samo ja, ovo naglašavaju i podaci koji dolaze iz raznih zemalja sveta, koji dokazuju da društva koja garantuju ravnopravnost polova u najviši nivo, su uspešnija društva, koja imaju brži razvoj i bolje konsolidovanu demokratiju.

Ono što vidimo godinu za godinom jeste da tema ravnopravnosti polova, tj. Rodova, sve više postaje aktualna tema povezana sa ostalim važnim procesima društva, povremenim izlaskom na videlo i kao rešenje za njene sveukupne izazove društva koja imamo.

Svakako da se mi godinu za godinom ponosimo ostvarenim napretkom, inspirišemo se od njega, ali razumemo da i odgovor društva još održava smatranje ravnopravnosti rodova kao jedno sekundarno pitanje, ispunjavanja jedne moralne obaveze, a ne neophodno ako poštovanje osnovnih ljudskih prava, bitne za njen sveukupni razvoj.

Ovo nam dokazuje da povrh postignutog uspeha, mi još uvek trebamo priznati činjenicu da žene kao polovina društva čine polovinu ljudskog kapitala, polovinu mozga zemlje koji može voditi društvo napred, polovinu radne snage koja može upaliti motore napretka i razvoja, polovinu potreba društva koje se od nje trebaju adresirati i razmatrati.

Ono što mi vidimo jeste da progres učešća žene u svakoj oblasti života, jeste jako usko povezan sa individualnom vizijom onih koji donose odluka i zahteva njivovo veće angažovanja za institucionalno garantovanje  njhovog predstavljanja, njenog predstavljana. 

Istina je, da na Kosovu mi imamo jednu zakonsku infrastrukturu koja uključuje najbolje međunarodne prakse promocije i zaštite ravnopravnosti rodova, ali povrh ove činjenice koja nesumnjivo nas čini da se osećamo ponosni, mi trebamo činiti što više za sprovođenje ovog zakonodavstva.

Oživotvorenje koje se svakodnevno sve više uoči, na veći broj žena u položaje odlučivanja, na upravljanje biznisa, učešće u radnu snagu, za posed imovine, pristup pravdi, pristup školovanju itd.

Oživotvorenje koje će uticati na kvalitet života koji se omogućava devojkama i ženama,  a ti me i na kvalitet i mogućnosti koji se omogućavaju deci i njenoj porodici, a potom preko njih i celoj zajednici i celog društva.

Ono što stalno čujete u moje adresiranje jeste da često spominjem reč društvo dok govorim za ravnopravnosti rodova. To činim zbog činjenice da ovo dvoje, društvo i ravnopravnost rodova, određuju stepen progresa jedne i druge.

Ova godina je važna za svetsku agendu unapređenja prava žena u svakoj oblasti života, pošto beleži 20 godišnjicu Pekinške Deklaracije i Platforme Delovanja koja predstavlja snažnu inicijativu uz datu podršku celoga sveta.

Bila je to inicijativa koja je odredila važnost preduzimanja konkretnih postupaka od vlada svih zemlja radi garantovanja ravnopravnosti rodova kao ljudsko pravo, te radi ispravljanja nepravednog nepoštovanja ravnopravnih prava žena i devojaka u svakoj oblasti života, nepravde koje, nažalost, još uvek  nastavljaju biti prisutne.

Dok entuzijazam obeležavanja dve decenije angažovanja obuzima ceo svet, shvatili smo da smo uspeli pretvoriti svet na jednu bezbednu zemlju za devojke ižene, da njihovo zastupanje na stolovima odlučivanja bude veće, da žene su više predstavljene u ekonomski sektor, da njihov pristup školovanju je više garantovano. Shvatili smo da smo mi, kao čovečanstvo, zajedno činili napredak.

Ali posle dve decenije smo shvatili da ovaj proces dolazi jako sporo, i da treba da se angažujemo mnogo više da bi garantovali poštovanje socijalnog, pravnog, ekonomskog, političkog, i telesnog dostojanstva žena i devojaka u celom svetu.

Danas u svetu ima manje od 20 žena koje vode državom ili vladom, i na svetskom nivou stepen zastupanja žena u Skupštini jeste 22 posto.

Mi svakako da se osećamo dobro pošto smo jedno oda društva u svetu koja ima jednu ženu u njeno rukovođenje, osećamo se dobro pošto su iznad 30% poslanika Skupštine su žene, ali svakako da bismo se osećale još bolje, ukoliko bi ovaj naš napredak odražavao i na dostojanstveno predstavljanje žena na centralnom i lokalnom nivou upravljanja.

Postigli smo graditi dobru praksu u određene oblasti zastupanja žene, koje već služe kao primer i drugim zemljama regiona i sveta uopšte. Kao što je formiranje Grupe žena poslanice, Udruženje žena policajac, ili Privredna Komora Žena, Forum žena sudije i tužioce, Lobi za  ravnopravnost rodova/polova i mnogo drugih koje su dokazale važnu ulogu koju imaju žene u društvo i vredan doprinos koji one svakodnevno daju u svakoj oblasti života. 

Svakog dana se inspirišemo hrabrošću i snagom naših žena i devojaka  koje u svako doba, kroz niz generacija, su dokazale da su nesalomljive, spremne da čine svako žrtvovanje koje garantuje njihovoj deci i njihovoj porodici budućnost i da zauzimaju svoje zasluženo mesto u društvo.

Videle smo kod žena, koje su digle glas za slobodu preuzimanjem na svoja pleća teške posledice agresije, videle smo kod uspešnih žena u biznis koje usprkos poteškoća bile su odlučne, da ne odustaju, videle smo kod žena u politici do povrh predrasuda nisu se povukle nego su se pretvorile u predstavnički glas građana bez razlike, videle smo kog novinarki koje su, povrh opasnosti, predvođene su od istrage da iznose na videlo istine, videle smo kod majki/voditelje porodice u selo Kruša koje nad ruševinama rata su sejale seme uspeha svoje dece, videle smo kod žena civilne žrtve rata koje su se žratvovale za naš mir i slobodu.

Videle smo kako je njihov uspeh savladao granice, i dokazao celom svetu, muškarcima i ženama, momcima i devojkama, da se one ne mogu savladati, i da će uvek sve više biti posvećene za izgradnju društva i države gde se njihov glas čuje i gde će se njihova jednaka prava garantovati.

S toga mi trebamo ostati posvećeni i odlučni, kao institucije i društvo, da ne činimo korak natrag jer samo tako se garantuje uspeh  u dostignuća koja smo mi ostvarili do sada i ustrajnost ovih dostignuća, ali i da nad njima gradimo i garantujemo jednako tretiranje prava žena i devojaka, kao i prava muškaraca i sinova.

Drage prijateljice,

Tokom ove nedelje postaćemo deo važnih diskusija koje se nadovezuju sa garantovanjem ravnopravnosti rodova, kao vladanje zakona, borba protiv korupcije, ekonomski napredak i pristup svojini, političko predstavljanje i proces uspostavljanja mira za sve građane zemlje uključujući rehabilitaciju žrtava seksualnog nasilja tokom rata.

U svim ovim diskusijama će izlaziti na videlo da je ključ celokupnog društvenog napretka jeste u tome i jedino u potpunoj integraciji žene. Izaći će na videlo da pristup svojini jeste jedno osnovno ljudsko pravo i ključno je za ekonomsko jačanje žena, jačanje koje garantuje zapošljavanje, jačanje koje garantuje sveobuhvatno finansijsko i ekonomsko blagostanje i bolju budućnost za celu porodicu i društvo.

U ovim diskusijama će izaći na videlo i vladanje zakon i borba protiv korupcije, jer izgradnja sveobuhvatnih društvenih politika jeste efektivna i sveobuhvatna za potrebe građana bez razlike kada su žene deo stolova odlučivanja. Izaći će na videlo važnost poštovanja prava svih civilnih žrtava rata radi konsolidacije naše državnosti jer ovo im dugujemo.

Bitka za garantovanje ravnopravnosti rodova/polova, jeste bitka celog društva, žena i muškaraca, pošto njeni pozitivni pogađaju celo društvo bez obzira na rod. Poštovanje ljudskih prava jeste građanska i institucionalna obaveza čije ispunjavanje jednako pripada ženama i muškarcima.

Vi drage prijateljice, dok ćete potvrditi ubeđenje da uz posvećenje ćete pol stići ostvariti vaše snove, sigurna sam da tokom ove nedelje, ćete se inspirisati da još više sanjate, da sanjate i o budućim generacijama za koje već ste u toku izgradnje društvenih vrednosti bez razlike.

Sasvim na kraju želim vas ostaviti sa onime čime vas poznajem kao Kraljica džeza, koja je ušla u istoriju kao prva Afro Amerikanka koja je dobila muzičku nagradu grammy, Ella Fitzgerald. Ona je rekla: “Ne odustajte od vaših nastojanja da činite što zaista želite. Onde gde ima ljubavi i inspiracije, znam da nećete se poraziti“. Jer vi nećete se poraziti.

Čestitam jednu uspešnu nedelju i garantujem vam jer ste za ovih četiri godine zaredom u mene lično imale jednu snažnu i nepoštednu podršku jedne snažne saveznice, ali i u Ured Predsednice. Nekoliko minuta pre nego dobijem reč, razgovarala sam sa dvoje predstavnika NDI i USAID-a koji veruju u ove četverogodišnje rezultate koje smo postigli kao Nedelja Žene. Verujetm da smo mi postigli onaj stepen da mi možemo dati i jednu snažnu poruku u regionu i sadda trebamo podići našu poruku sa nivoa Kosova na onaj regionalni, kako bi dobru praksu i iskustvo koju je svaka od vas je uspela plasirati i kod vaših prijateljica u region bez  obzira na nivo i političke različitosti.

Hvala vam i želim vam uspeh u radu!