GOVOR PREDSEDNICE REPUBLIKE KOSOVO, GOSPOĐE ATIFETE JAHJAGA U SKUPŠTINI KOSOVA

Danas, kada se vrsimo pet godina nastanka naše države, izgrađene znojem, mukom i žrtvovanjem mnogih generacija, koji su pravo življenja u slobodi pretvorili u realnost, posvećenje da od Kosova činimo zemlju snova svakoga građana postaje još jača.

Poštovani Podpredsedniče Skupštine Republike Kosova,
Poštovani poslanici Skupštine Republike Kosova,
Poštovani Premijeru Vlade Republike Kosova,
Poštovani zamenici premijera,
Poštovani ministri,
Poštovani ambasadori i predsetavnici diplamtskih misija prijateljskih zemalja, 
Poštovani sugrađani,

Danas, kada se vrsimo pet godina nastanka naše države, izgrađene znojem, mukom i žrtvovanjem mnogih generacija, koji su pravo življenja u slobodi pretvorili u realnost, posvećenje da od Kosova činimo zemlju snova svakoga građana postaje još jača.

Danas, kada Mi, građani Republike Kosovo, hodamo u pravcu jedne bolje i bogatije budućnosti, kada jačamo temelje pravne i demokratske države, sveobuhvatne i ustrajne, potreba za izmene i reforme postaje sve neophodnija.

Ovu reformu su tražili naši građani kao temelja naše budućnosti, koja otvara put jačanja države i koja stvara dugoročnu perspektivu za našu decu. Ovu su reformu tražili oni koji su se postavili na čelo izgradnje i jačanja države: i to poljoprivrednici i radnici, inženjeri i građevinari, nastavnici i naučni radnici, učenici i studenti, ali i lekari.

Tražili su naši građani – svugde.

Reforma treba da bude sveobuhvatna i duboka, za dobrobit zemlje koja će trasirati naš put evropsko – atlantskih integracija, ali radi podizanja životnog standarda našeg građanina, radi pomaganja ekonomskog razvoja zemlje i za jačanje osnova vladanja reda i zakona.

Jedna reforma koja će pomoći u podizanju sistema obrazovanja i vaspitanja za našu decu, kao naša budućnost. Za jedan jači zdravstveni sistem, da bi naši građani imali bolju zdravstvenu brigu. Za brži ekonomski razvoj i mogućnosti investiranja. Za jednu veću bezbednost našeg građanina, gde god bio, u svakom krajku zemlje, za slobodno i bezbrižno kretanje.

Zahtevu naših građana, od pre godinu dana, da je došlo vreme za delovanje, sada odgovaramo konkretnim delatnostima.

Poštovani poslanici,

Poštovani građani,


Povrh naših razlika, mi delimo zajedničku budućnost; integraciju unutar granica države i istovremeno integraciju u EZ-e. Takođe jedno većno prijateljstvo sa SAD-e, jedan veliki prijatelj koji je uvek stajao uz nas, i koji je podržao naš pravedan put u pravcu naše bolje budućnosti.

Ova budućnost blagostanja i napretka je otvorena za našu državu na jesen ove godine, sa okončanjem faze nadgledanja nezavisnosti, jednog zajedničkog uspeha građana i institucija Republike Kosovo i naših međunarodnih prijatelja.
 
Kao demokratski izgrađena država mi smo preuzeli potpunu odgovornost za sva pitanja unutar naše zemlje, za vođenje napred svih procesa i radi garantovanja naših istorijskih, kulturnih i verskih vrednosti.

Naša nezavisnost je garant stabilnosti i mira ne samo u region. Naša država je promoter razvoja dobro susednih politika.

Kosovo je jedna i nedeljiva; država svih njenih građana koja pruža ravnopravne mogućnosti za svakoga.

Republika Kosovo je postala nedeljiv deo svih međunarodnih procesa, naročito regionalnih, dajući neposredni doprinos, kao jedna ravnopravna država sa svim drugim državama u Evropi i svet. Kosovo nije zemlja krize nego važan faktor koji pruža rešenja za probleme.

Ova unutrašnja stabilnost je reflektirala i van zemlje, dajući mogućnost da svetu predstavimo jedno novo Kosovo, jedno demokratsko Kosovo. Ova prića ovogodišnjeg uspeha je ove godine donosio jedan veći broj priznanja i ojačao naše prisustvo u međunarodnu scenu. Na kraju većina zemalja članica Evropske Banke za Obnovu i Razvoj, glasali su u korist Republike Kosovo. Kao Kosovo smo postigli jačati naš glas u pružanju rešenja za globalne izazove, obuhvatajući i ravnopravnost rodova i jačanje žena.

Za nas članstvo u Evropsku Zajednicu. Organizaciju Ujedinjenih Naroda, Nato i druge međunarodne mehanizme ostaje prevashodni cilj koji nudi važnu perspektivu i smešta Kosovo među ravnopravnim narodima.

Republika  Kosovo treba da bude deo važnih regionalnih i međunarodnih  mehanizama bezbednosti, EUROPOL-a i INTERPOL-a, da bi dala doprinos u suzbijanju svih vrsta zločina, obuhvatajući i zločine koji prelaze državne granice. Mi smo uspostavili jednu Policiju sa međunarodnim profesionalnim standardima, spremna i sposobna da se sučeljava sa svim izazovima.

Izgradili smo jednu Snagu Bezbednosti Kosova, uz pomoć NATO-a, jednu strukturu koja je ispunila eperacionalne kapacitete i spremne da preuzima i zadatke u međunarodnim misijama svugde u svetu.

Obe ove institucije su stekle poverenje i punu podršku građana Kosova.

Ceo region Zapadnog Balkana se kreće na putu evropskih integracija i Kosovo je nedeljiv deo ovoga puta.

Proces evropsko-atlantske integracije za Kosovo je doživeo jedan novi razvoj tokom jedne godine, sa svestranim angažovanjem svih institucija i građana zemlje. Mi smo stupili u novu fazu odnosa sa Evropskom Zajednicom, sa dobivanjem Studije Fizibiliteta koja otvara naš put u pravcu početka pregovora za Sporazum o Stabilizaciji i pridruživanja.

Naš cilj je da se ovaj proces otvara što pre. EZ-e, će ovime dokazati spremnost održavanja otvorenim perspektive integriranja za sve države Zapadnog Balkana, bez razlike.

Proces integracija ipak je jedan dvosmerni put. Mi imamo mnogo posla da uradimo u ispunjavanju svih kriterija i evropskih standarda, počev od naših unutrašnjih reformi u svakoj oblasti koja je za dobrobit naših građana.

Ali put u pravcu Evropske Zajednice je jasan i siguran. Evropska Zajednica treba da govori jednoglasno za Kosovo i da drži otvorena vrata za svaku zemlju Zapadnog Balkana, posvetivši im istu pažnju. Evropa je porodica u kojoj želimo da se ponovo vratimo svi mi narodi regiona Balkana, koje nas je istorija nepravedno podelila. I istoriju so danas odlučili da je ujedinimo za dobrobit naših naroda. Kretanje na ovom putu nam garantuje Evropska Zajednica.

Dobili smo putokaz za liberalizaciju viza, koji ima za cilj slobodno kretanje naših građana. Kosovo neće ostati jedina zemlja bez slobodnog kretanja. Mi garantujemo da građani Republike Kosovo će poštovati sva pravila i kriterije EZ-e.

Mi smo spremni da uđemo u ove nove odnose sa EZ-e i želimo da ovaj proces, liberalizacije viza da se okonča ne kasnije od kraja iduće godine. Nemogućnost slobodnog kretanja je zatvarao građane Republike Kosovo otežavajući ne samo njihov život, nego i sveukupni razvoj zemlje. Liberalizacija viza znači još jedno priznanje za rad i angažovanje svakog građanina i institucije Republike Kosovo na izgradnji demokratske države.

Evropski put nema alternativu i na ovom smo putu ujedinjeni; svi građani bez razlike, kao i institucije.Naša evropska agenda treba da se pretvori u jedan plan rada za celo društvo Kosova.

Ovaj momenat je samo  početak jednog dugog puta reformi. U ovaj proces, jedinstvo svih kosovskih društvenih faktora je potreban. Kako institucije tako i političke partije, civilno društvo, akademski krugovi i onaj biznisa trebaju odigrati jednu odlučujuću ulogu.

Oslanjajući se na iskustva zemalja koje su već prošle kroz ovaj proces, sveobuhvatni konsenzus u ispunjavanju reformi za integraciju jeste odlučujući.

U martu ove godine sam osnivala Nacionalno Veće za Evropske Integracije, institucionalni mehanizam, kao dokaz našeg jedinstva, institucija, političkog spektra, opština, civilnog društva, biznisa i  svih građana radi preuzimanja odgovornosti za ubrzanje dinamike evropske  integracije ujedinjavajući naša nastojanja za što uspešniju realizaciju ovog procesa.                              

Stvorili smo jednu političku i društvenu platformu, u cilju osiguranja tokom ovog putanja jednog jasnog i stabilnog kursa za zemlju u pravcu potpune integracije u EZ-e, jačajući poverenje i partnerstvo institucija sa civilnim društvom, akademskom zajednicom i biznisom.
 
Ali ovaj naš pravi put članstva u EZ-e zahteva od nas veće angažovanje u izvršavanju naših unutrašnjih reformi. Reforme koje se nadovezuju uglavnom sa vladanjem reda i zakona i koje zahtevaju obuhvatanje svakog segmenta našeg društva.

Mi gradimo pravnu državu, gde poštovanje reda i zakona, i ravnopravnost pred njim, znači sigurnost za građana, znači blagostanje i razvoj, koje jeste sigurna investicija za našu budućnost.

Mi smo došli u jedan period istorije naše države kada borba protiv korupcije i organizovanog kriminala postaje snažna i beskompromisna.

Kada naša deca, koji će državu naslediti od nas, neće nas pitati za naše žrtva na ovoj borbi – nego će uživati njene plodove. Kada buduće generacije neće govoriti više o negativnim pojavama – nego će uživati razvoj države i ići će napred.

Mi nemamo vremena za gubljenje – onoliko koliko ne možemo gubiti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mi nemamo mogućnosti i druge šanse osim ove današnje. Žrtvovanje generacije za slobodu, demokratiju i nezavisnost nećemo dovesti u opasnost.

S toga smo posvećeni da negativne pojave u zemlji iskorenimo, jer one smetaju naš razvoj kao društvo i država, ometaju proces evropsko-atlantske integracije, ometaju život našeg građanina.

Ne želimo da naši mladi ostanu taoci korupcije i organizovano kriminala, pojave ove koje su ometale investicije i otvaranje novih radnih mesta.

Ne smemo uništiti njihovu perspektivu!

S toga, na osnovu mog  ustavnog autoriteta sam osnovala Nacionalno Veće Protiv Korupcije, za suzbijanje ove uništavajuće pojave na najvišem nivou i sa najvećom ozbiljnošću.

U ovo Veće, mi smo koordinirali postupke svih institucija koje su pod mandatom da suzbiju korupciju, poboljšavajući komunikaciju između njih, deleći odgovornosti i povećajući polaganje računa. Za potpuno sprovođenje zakona u ovu ključnu bitku koja je ujedno i čvor koji utvrđuje našu unutrašnju stabilnost, ustrajnost naše zemlje i evropske perspektive koju ciljamo.

Formiranjem Veća kao prioritet Ureda Predsednice Kosova, pomogli smo poboljšanje imidža Kosova van zemlje i menjanje percepcije unutar njenih granica.

Došli smo do korisnih zaključaka za reviziju i izmene zakonodavstva i identifikovali smo nedostatke koje nam osporavaju naš rad.

Ali pre svega, stvorili smo jedan zajednički i sveobuhvatni front koji neće prestati raditi do ukidanja korupcije na Kosovu. Ovo nastavlja biti jedan od prioriteta mog Ureda.

Mi trebamo nastaviti ubrzati reforme za jačanje reda i zakona i poboljšanje klime za biznis, kao preduslove za privlačenje inostranih neposrednih  investicija, uz povećanje unutrašnje proizvodnje, koja donosi zapošljavanje i povećava kvalitet i konkurenciju naših proizvoda i usluga.

Ove godine naša zemlja je poboljšala infrastrukturu puteva što će olakšati promet robe i kretanje ljudi. Realizacije projekta Nacionalnog puta “Ibrahim Rugova“ sopstvenim sredstvima pokazuje posvećenje i institucionalno angažovanje za izgradnju potrebne infrastrukture što će pomoći ekonomski i sveukupni razvoj naše nacije. Naša veza je u funkciji povezivanja naroda i država. Naša veza u važne evropske koridore je važna jer nas povezuje sa drugim zemljama regiona i sveta.

Za jedan ustrajan ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta naša će zemlja stvarati razvojne politike koje izražavaju dugoročne ekonomske vizije Kosova. Ovome cilju treba da služi i Budžet za 2013 godinu i srednjeročni razvojni planovi.

Poštovani sugrađani, 

Danas želim da odavde podsećam na onih 1.770 naših nestalih građana, koje porodice traže već 14 godina zaredom. Mir nijedne porodice na Kosovu i mir u našu državu ne može da se uspostavi niti da se postiže bez rasvetljavanja sudbine svakog nestalog građanina. S toga, mi institucije Republike Kosovo ćemo se snažnije angažovati da se ovo pitanje rešava, da se uspostavi duševni mir porodica koje imaju svoje nestale članove.

U našoj sredini ima još mnogo drugih žrtava rata. Oni žele i zaslužuju pravdu. S toga, Načelima Prištine, Međunarodnog Samita Žena, Partnerstvo za Promene, smo zahtevali da se silovanim ženama prizna zakoniti status ratnih žrtava, kako bi one, zajedno sa ostalim ženama koje su žrtvovale tako mnogo za slobodu, zauzmu mesto koje im sleduje.

Naš mir je mir za sve, mir i stabilnost svugde.

Demokratija koju razvijamo je naša snaga – države sa kulturnim, etničkim i verskim različitostima. Ove države koja je imala tešku prošlost: koju nismo zaboravili, ali smo izgradili sadašnjost u čast budućnosti.

Mi smo ušli u važnim procesima za državu i imamo potrebe da smo jedinstveni. Naše političke razlike trebamo pretvoriti u prednost i pragmatizam za našu dobrobit i budućnost.

Kao faktor mira i stabilnosti u region odazvali smo se dobro susedstvu sa svim državama, gradeći istu uz poštovanje, kao ravnopravni i dostojanstveni. Ali mi smo svesni za probleme u odnosima sa Republikom Srbijom, te s toga smo ušli u dijalog radi iznalaženja rešenja.

Dijalog nije samo najbolje rešenje, ali je jedini način da Republika Srbija preuzima odgovornosti i sprovede međunarodne sporazume u odnosu na Kosovo. Dijalog je najbolji način za normalizaciju odnosa između dve ravnopravne i suverene države, koji otvara put evropske integracije.

Nemamo vremena za gubljenje i sada više nego ikad mi trebamo da se ujedinimo radi iznalaženja najboljih rešenja za Kosovo, zasnovanih na evropskim standardima, garantovanih od EZ-e i snažno podržane od SAD-e.

Jasno smo objavili da je Kosovo jedna jedinstvena teritorijalna jedinica i ima svoje međunarodno garantovane granice. Neće biti niti jedno drugo rešenje osim onih koje se zasnivaju na zakon i Ustav Republike Kosovo i svi sporazumi koji budu postignuti treba da se garantuju i sprovedu u praksu.

Nema podele Kosova. Nema niti razmene teritorija a niti populacije.

Ne želimo da stvaramo dvostruke standarde za zajednice na Kosovu i naročito ne želimo da rušimo ono što smo do sada postigli, obuhvat svih zajednica, srba, turaka, bisnjaka, gorani, roma, ashkanlija, egipcana, u institucije Republike Kosovo.

Dijalog se odvija radi nalaza praktičnih rešenja za građane i za normalizaciju odnosa između dve države. Naša prošlost neće držati kao taoca budućnost i mi ćemo naći načina za rešavanje pitanja koja su nam ostala otvorena.

Izrazila sam spremnost da se sastajem sa Predsednikom Srbije, u interesu države i naroda Kosova, oslanjajući se na zakone i Ustav Kosova. Ja sam izjavila da bi se   sastala bilo kad i bilo gde i nastavljam verovati da sastanci između ravnopravnih predstavnika Kosova i Srbije doprinose normalizaciji odnosa. Sastanci ne podrazumevaju uslovljavanje bilo koje strane, a najmanje predstavnika Republike Kosovo. Problemi se sami po sebi ne rešavaju i ne rešavaju se nasiljem. Problemi u moderno vreme se rešavaju sa dijalogom, posebno onde gde je rat završen.

Naš put u pravcu EZ-e će nam biti lakši ukoliko sarađujemo između sebe, kao dve suverene i nezavisne države, koje jedna drugoj poštuju vrednosti i dobro susedstvo.

Pozivamo Republiku Srbiju da odustaje od finansiranja i podrške ilegalnim kriminalnim strukturama na severu zemlje, jer oni tamo  drže kao taoca život običnih građana. Zahtevamo od autoriteta Republike Srbije da odustanu od uplitanja unutar teritorija Republike Kosovo. Stabilnost Kosova, kao nezavisne i suverene države jeste stabilnost za region i šire. Naši odnosi ne mogu držati kao taoca stabilnost Evrope i ne mogu ugroziti opšti razvoj Zapadnog Balkana

Život građana je važniji od egoizma vlasti.

U opštinama  na severu uspostaviti ćemo red i vladanje zakona, rasturanjem svih struktura vezanih sa organizovanim kriminalom, kontrabandom i korupcijom, vraćanjem poverenja građana ovog dela zemlje u institucije Republike Kosovo. Normalizaciju situacije bi omogućilo da u vreme kada se održe lokalni izbori Republike Kosovo, na osnovu zakona i Ustava zemlje, da se one održavaju i u opštinama na severu teritorija, pružajući srpskoj i drugim zajednicama mogućnost da biraju svoje legalne i legitimne predstavnike. Ovo bi omogućilo i brži ekonomski razvoj tri opština na sever te bi ujedno poboljšalo međuljudske odnose.

Ali uz demokratiju i razvoj dolaze i odgovornosti isto toliko koliko i prava. Srpski građani u severnim opštinama treba da osećaju i razumeju Kosovo kao svoju državu i domovinu. Da osećaju da kulturna, etnička i verska različitost jeste naše zajedničko bogatstvo i da shvate da njihova budućnost jeste unutar ove države.

S toga pozivam građane srpske zajednice, posebno one u opštinama na sever, da gledaju ka njihovoj budućnosti zajedno sa svim građanima Kosova.

I zato pozivam građane srpske zajednice, posebno one koji žive u opštinama na severu, da gledaju ka njihovoj budućnosti, zajedno sa svim drugim građanima Kosova. Vaša domovina je Kosovo, mesto velikih aspiracija i mogućnosti. Vaša domovina je Kosovo, zemlja nade i zajedničkih odgovornosti. Hajde da je zajedno izgradimo za našu dobrobit, i za sigurniju i bolju budućnost.   

Poštovani poslanici,

Naše angažovanje ne završava ustavnom i izbornom reformom, iako je bilo dosta truda za okončanje ovih procesa. Građani Kosova s pravom  očekuju da im ponudimo jedan pregled postignutih rezultata i oni žele da mi njih uspešno zaključimo.

Vreme je da se nađu zajednička rešenja naročito u izbornoj reformi i da sve političke snage u zemlji nude najbolja rešenja, za jednu sigurnu izbornu utakmicu. Za uspostavljanje osnova za slobodne i demokratske izbore u kojima građani imaju poverenja.

Našoj zemlji je neophodno da s uspehom završava proces izborne i ustavne reforme. Faza tranzicije koju je naša država prevazišla ovih godina oslobođenja i iskustvo sa demokracijom nam je dala mogućnost da vidimo kako trebamo poboljšamo izborno zakonodavstvo i kako da izvršimo ustavnu reformu  da bismo unapredili demokratske procese i jasnije podelili nadležnosti unutar institucija.

Poštovani moji sugrađani,

Tražili ste konkretne postupke i rezultate radi unapređenja demokratskih procesa preko kojih prolazi zemlja. Tražili ste više rada i veće angažovanje od svih nas da izgradimo Kosovo, jednu dostojanstvenu državu, za koju smo svi ponosni.

Mi nikada nismo odustali od zajedničkih snovi za Republiku Kosovo kao jedne zemlje velikih mogućnosti. Ostvarili smo volju za slobodu i nezavisnost i svi zajedno ćemo uživati jednu bolju budućnost. Sa više blagostanja i veće bogatstvo, sa većim razvojem i ekonomskim napretkom i sa više radnih mesta.

Ono što okarakterizira naš nepobediv duh na Kosovu je bila solidarnost među nama i međusobno poverenje jednog na drugog. Naše jedinstvo je bilo deo naše bogate ali vrlo teške istorije i ono je bio naš spas.

Izazovi na našem kretanju napred će biti veliki i ja ne kažem da će nam biti lako.

Ali mi trebamo o Kosovu govoriti jednoglasno, jer nam je naša domovina sa kojom će biti ponosni svi oni koji su nam pomogli da je gradimo.

Vreme je da gledamo napred i da pokažemo da je naša snaga u naše jedinstvo  i u poverenje u naše sopstvene snage. Poverenje na Nas.

Bog vas blagosiljao!

Blagosiljao Bog Kosovo!