GOVOR PREDSEDNICE REPUBLIKE KOSOVO, GOSPOĐE ATIFETE JAHJAGA U FORUMU ODRŽANOG U KOLEĐU BARNARD

Zadovoljstvo je biti ovde sa vama u ovo veće, da razgovaramo o važnosti žena lidera i o uticaju koji ima angažovanje žena u javnoj službi, i da sa vama podelim moja iskustva kao prva žena predsednik Kosova i jedine predsednice do sada na Balkanu.

Poštovani predsedniče Spar,
Poštovana Gospođa Harman, Gospođa de Alwis, Gospođa Pais, Gospođa Pandith,
Dame i gospodo,
Dragi prijatelji;
 
Zadovoljstvo je biti ovde sa vama u ovo veće, da razgovaramo o važnosti žena lidera i o uticaju koji ima angažovanje žena u javnoj službi, i da sa vama podelim moja iskustva kao prva žena predsednik Kosova i jedine predsednice do sada na Balkanu,
 
Ja sam izabrana predsednicom Kosova prošle godine u sred jedne nepredviđene političke krize sa kojom se sučeljavala zemlja. Ustavni sud samo što je bio dao jedno rešenje oko izbora prethodnog predsednika, izbor koji nije poštovao pravila procedure; političke partije su se vratile za stolom radi pregovaranja za iznalaženje jednog povoljnog kandidata, koji bi ujedinio njih i građane Kosova. Oni su mi se obratili da budem kandidat. Bio je jedan predlog dosta rizične dužnosti, jer, povrh iskustva mojih prethodnika i većine predsednika u drugim zemljama sveta, ja nikada nisam kandidovala za taj položaj a niti sam pre zamišljala sebe uključenu u politiku.
 
Ono što me je činilo da se razlikujem bilo je moje opredeljenje prema jednoj službi koju poznaju mnogi na Kosovu.
 
Godine 2000, nekoliko meseci posle završetka rata na Kosovu, rat koji je razorio Kosovo, Kosovo koja je imala preku potrebu za celokupnu obnovu, ja sam se pridružila novoj snazi Kosovske Policije. Ja sam se pridružila ovoj snazi iz razloga što sam ceo svoj život preživela u potražnji za slobodom i vladanjem zakona usred jedne represije i diskriminacije, karakteristično za većinu moje generacije koja je živela na Kosovu u tom periodu. Za moju porodicu takođe. Moj otac je došao u ovaj svet u zatvor, jer je njegova majka, kao jedan disident, bila uhapšena zbog tog što se suprotstavila režimu koji nam je zabranio sva naša prava, koji nije poštovao niti osnovna ljudska prava.
 
U jednoj razorenoj državi, kao Kosovo 1999 godine, osnivanje policijskih snaga je bilo bitno, jer vladanje zakona jeste jedno osnovno načelo za jedan ustrajan i održiv razvoj države. Ovo je bila naša prilika da, prvi put u istoriji Kosova, da uspostavimo snagu koja je bila demokratska, sveobuhvatna i koja je pružilo sigurnost. Jedna policijska snaga koja će služiti svima, bez obzira na etničku, polnu ili versku pripadnost. Jednu policijsku snagu koja će garantovati slobodu svakome i svima i koja će stvoriti uslove da svaki građanin Kosova potpuno oslobodi njegov lični potencijal, bez diskriminacije, bez predrasuda, sa jednakim mogućnostima i pravima. Da obezbedi prosperitet, koji se oslanjao tako mnogo na vladanje zakona, kao što se oslanjaju i naše ambicije da se u buduće uključimo u Evropsku Zajednicu.
 
Ovo je razlog zašto je stvaranje Kosovske Policije, najviše cenjene institucije na Kosovu, bio jedan imperativ za vladanje zakon u mojoj zemlji. Zbog toga s ponosom kažem da policijska snaga, u čije stvaranje sam ja pomogla, danas jeste takva.
 
Isto je posvećenje za građane Kosova, koje imam čast predstavljati, koje me motiviralo da preuzimam na sebe odgovornost, i izazov, koji sadrži u sebi položaj Predsednika Republike Kosovo.
 
Na dnevnoj osnovi, moji izazovi, su izazovi svakog Predsednika.
 
Unutar Kosova, ja radim mnogo da postanem faktor jedinstva, faktor za koji sam se zavetovala da ću biti, kada su me izglasali za ovaj položaj i trudim se da rukovodim i podržim reforme koje su potrebne za daljnji razvoj zemlje.
 
Van Kosova, kao ove nedelje u Nju Jork, ja želim da vam predstavim novo Kosovo rukovodiocima koji su se skupili ovde da prisustvuju Generalnoj  Skupštini Ujedinjenih Naroda, kao jedna država koja raste u miru uz pomoć ove divne države i njenih međunarodnih prijatelja.
 
Ali, budući prva žena predsednica u regionu i predstavljajući jednu novu generaciju rukovodioca, ja imam jednu dodatnu odgovornost – ja želim inspirisati, naročito mlade žene regiona da se pridružuju “javnoj službi“, da se uključe i da doprinose obnovi svojih društva i celoj regiji.
 
Zašto je ovo važno?

Najpre, žene su jako sposobne za uspostavljanje mostova. Jedna država koja je preživela konflikt koji je oštetio stubove veze koji održavaju zajedno celovitost jednog društva, žene su pokazale neograničenu volju, i jednu sposobnost da obnove one stubove koji će ponovo spajati zajednice.

Vrlo često, žene su najlakši ciljevi tokom konflikata, i one su najviše oštećene od gubitaka koje donosi rad. Takođe one su najviše ispaštale od nemaštine i nepostojanja mogućnosti, i to je jedna potpuno istinita činjenica, bez obzira da li one žive na Kosovu, Liberiji ili Siriji. Kao takve i zbog sposobnosti da saosećaju jedna s drugom, one su više voljne za saradnju i stvaranje mogućnosti za sebe i za druge.

One su pokazale odanost u njihovim zahtevima za promene i ostale su verne principima; pokazale su hrabrost i nisu ni najmanje izbegavale njihovu borbu za veću pravdu i više slobode. Pokazale su odanost u njihovoj borbi za ukidanje začaranog kruga nosilja i mržnje.

Budući žrtva jednog rata, koje su preživele sve posledice rata, žene su sa pretvorile u jedan premer rukovodioca u društvu. One su nosioci celokupne bezbednosti društva kao celine. Žene se temelj jednog društva zbog toga što one garantuju prosperitet za sve.
 
I one su istinit “generator promena.

Ne želim izdvajati žene i  muškarce iz razloga što odgovornost za sav razvoj pripada jednako nad oba dva polova. U mojoj zemlji, i u drugim zemljama koje prolaze kroz fazu tranzicije, izazovi su veliki i nikad nisu laki.
 
U mom slučaju, ja sam odlučila da se sučeljavam sa ovim izazovima zato što verujem na osiguranje jedne bolje budućnosti za građane moje zemlje i za mladu generaciju. S toga vodim aktivnost za suzbijanje korupcije uz odlučnost da pobedim u ovu borbu.
 
Kada su uključene u politici ili civilno rukovodstvo, žene pomažu stvaranju jednog sveobuhvatnog društva i jedne više smislene demokratije, zbog toga što one predstavljaju 50% društva, koja često nije obuhvaćena odlučivanje. Njihova prisutnost na parlamentima i vlade pomaže da se stvaraju više balansirane politike koje adresiraju potrebe svakog građanina.
 
Zaključno, ovo i jeste razlog zašto vaš zajednički posao, u centru Woodrow Wilson ili u projekat Žene u javnoj službi, je toliko ključan/bitan.
 
Kao dodatak stvaranja jedne platforme preko koje mi delimo iskustva i najbolje prakse u celoj zemaljskoj kugli, konkretni cilj ove inicijative za povećanje broja žena na rukovodećim položajima do 50% do 2050 godine“ će rezultirati na više balansirane politike, na bolje adresiranje potreba i sveobuhvatnije društvo što će kao posledicu imati stabilnost i veći prosperitet za zajednice i naše zemlje.
 
Kao što je par meseci ranije rekla, državni sekretar Klinton, koja je jedna inspiracija za sve nas, „vaši izgledi da uspete će biti veće ukoliko vi širite krug tako da obuhvatite jedan širi opseg ekspertize, iskustva i ideja... Ovo se ne odnosi samo na “pravdu“ nego se odnosi na proširenje broja talentovanih ljudi koji će pomoći na uspešno izazivanje naših najvećih problema“.
 
Tako, činjenica da li se stiglo do povećanja učešća žena preko kvota ili kao posledica povećanja svesti da investicija za žene jeste garantovana investicija u pravcu naše budućnosti, i nije toliko relevantan. Kada se postiže ovaj cilj, povećanje učešća žena u svim oblastima, biti će vodeći primer načina kako može da se stvori jedna kritična masa za pozitivne promene na globalnom nivou, inspirirajući žene da deluju na njihovom lokalnom nivou. S toga ja hvalim sekretara Klinton i rukovodioce bratskih koledža za jednu tako inspirativnu viziju.
 
Ispunjavanje ovog cila će biti jedan poklon od žena ove generacije za rukovodioce mladih generacija koje su u toku izlaska ne videlo, koje, nadamo se, će živeti jedan period sa manje ograničenja i sa više pravde.
 
Vama, mladim rukovodećim ženama, vam kažem nemojte se nikada predati! Jer bez obzira koliko je težak bio naš put, učestvujući u javnoj službi, vi ćete preuzeti na sebe proširenje veza između vas i stvaranje novih partnerstva, savetovanje i obučavanje jedna drugu. Da vi budete model kao koji bi mnogi drugi želeli da se modeliraju. Da pokazujete solidarnost i da nalazite hrabrost. Da menjate život ljudi na bolje i da radite za sveukupno dobro.
 
I uveravam vas da bolje nagrade od ove nema.
 
Hvala Vam.