Govor Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, na konferenciji CBK-a

Rad Centralne Banke i drugih finansijskih institucija utiče na održivost i ekonomski razvoj i na institucionalnu stabilnost i funkcionalnost države Republike Kosovo.

Poštovani Guverner Gërguri,
Poštovana ambasador  Jacobson,
Poštovani ambasador Cliff,
Poštovani ambasadori i predstavnici diplomatskih misija,
Poštovani predstavnici međunarodnih ekonomskih i finansijskih organizacija, prisutni na Kosovu,
Poštovani prisutni,

Rad Centralne Banke i drugih finansijskih institucija utiče na održivost i ekonomski  razvoj  i na institucionalnu stabilnost i funkcionalnost države Republike Kosovo.

Celokupno angažovanje i pristup institucija Republike Kosovo, ozbiljno i odgovorno nastavlja se dokazati konsolidacijom odnosa i međunarodnih finansijskih institucija, i u okviru toga sporazum sa Međunarodnim Monetarnim Fondom je od posebne važnosti za naš ekonomski i finansijski sistem.

Članstvo u Evropsku Banku za obnovu i razvoj jeste sledeće važno dostignuće, koje uporedo sa članstvom u Svetsku Banku i Međunarodni Monetarni Fond će pomoći podstrek i ekonomski razvoj naše zemlje i komplementarni razvoj sa zemljama regije.

Tokom ovog perioda, povrh sučeljavanja sa prouzrokovanim poteškoćama od globalne ekonomske krize, Republika Kosovo je uspela očuvati makro-ekonomsku stabilnost. Ekonomski rast nastavlja biti pozitivan, održavajući na opravdanom nivou i javni dug.

Ipak, norme ekonomskog rasta u zemlji nisu dovoljne za jedan ustrajan ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta i smanjenje siromaštva. Svakako naša zemlja će stvoriti razvojne politike koje pokazuju srednjoročnu viziju ekonomskog razvoja radi obuhvatanja velikog broja mladih nezaposlenih lica. S toga se zahteva stvaranje potrebnih uslova za podršku privatnog biznisa. Pošto mala i srednja  preduzeća su kičmeni stub ovog razvoja onda putem jedne dugoročne strategije razvoja stvoriti ćemo i preduslove za jednu aktivnu ekonomsku politiku koja će podstaći razvoj ovih ekonomskih preduzeća.

Zahteva se da slobodna ne bankarska sredstva naših građana uložene u inostranstvo da se vrate u domaće banke koje uporedo sa povećanjem ponude monetarnog kapitala u domaće tržište povećavaju konkurenciju i neposredno utiču na normu interesa kao cenu pozajmljenog kapitala.

U ovom kontekstu, bitno je povećanje poverenja građana i zajednice biznisa u komercijalne banke, jer će imati pozitivnog uticaja na smanjenje troškova finansiranja kreditiranja što će posledično rezultirati sa povećanjem uloga i zahteva za kreditiranje i smanjenje norme interesa.

Republika Kosovo, putem strategije dugoročnog ekonomskog razvoja aktivne ekonomske politike – koja sa njenim instrumentima podstiče ubrzani razvoj  ekonomije i usisava strani kapital – uporedo sa Prostornim Planom Kosova, stvara osnovne preduslove za jedan ustrajan razvoj.

Ekonomska politika naše zemlje treba da se orijentira na korišćenje naših prirodnih resursa i na mladu obrazovanu radnu snagu. Ovo treba da doprinosi poboljšanju trgovačkog platnog prometa sa inostranstvom. Podsticanjem domaće proizvodnje, ne samo radi zadovoljavanja naših potreba nego i za izvoz omogućava zapošljavanje i porast kvaliteta i konkurencije naših proizvoda i usluga, u cilju neposredne privlačnosti inostranih investicija. Neprihvatljivo je da se uvoz Kosova pokriva samo sa pet posto izvoza stavljajući Kosovo u ovisnosti od stranog kapitala.

S toga se zahteva da se, instrumentima ekonomske politike, podstiče opšti razvoj povećavajući i jačajući tržišnu privredu oslonjenu na našim resursima u malim i srednjim preduzećima radi privlačnosti stranog kapitala.

Kao institucije Republike Kosovo, nastaviti ćemo reforme za jačanje reda i zakona, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i neformalne privrede, budući posvećeni da negativne pojave u zemlji iskorenimo, pošto one ometaju naš razvoj kao društvo i država, ometaju život našeg građanina ometanjem dolaska kapitala i investicija. Uspesi u ovoj borbi su preduslov za integraciju Republike Kosovo u Evropsku Zajednicu.

Poštovani prisutni,

Dosadašnji razvoj finansijskog sistema jeste jedan zajednički uspeh institucija Republike Kosovo i naših međunarodnih partnera. Želim da se, ovom prilikom zahvalim, za pomoć i nepoštedni doprinos: Svetsku Banku, Međunarodni Monetarni Fond, USAID, Evropsku Komisiju, Evropsku Banku za Obnovu i Razvoj i sve ostale partnere u izgradnji jednog stabilnog i poverljivog finansijskog sistema.

Čestitam Vam jednu blagodetnu godinu!

Hvala Vam!