Govor predsednice Republike Kosova na procesu Brdo Brijunit u Budvi

Danas se sastajemo na bitnoj i toliko izazovnoj okretnici za naše države i region Jugoistočne Evrope uopšte. Napredak koji su naše zemlje postigle u njihovoj demokratskoj konsolidaciji poslednjih godina, je neosporiv i sada je postao opipljiv putem osnivanja prakse koja čini jednu demokratiju funkcionalnom.

Poštovani predsednici regiona,

Poštovane kolege,

Danas se sastajemo na bitnoj i toliko izazovnoj okretnici za naše države i region Jugoistočne Evrope uopšte. Napredak koji su naše zemlje postigle u njihovoj demokratskoj konsolidaciji poslednjih godina, je neosporiv i sada je postao opipljiv putem osnivanja prakse koja čini jednu demokratiju funkcionalnom.

U isto vreme još uvek nastavljamo da budemo taoci potpunog neostvarivanja reformi koje su stavljene pred nas kao uslovi, a čije ispunjenje bi približilo naše zemlje tome, da postanu dostojni kandidati za učlanjenje u Evropsku uniju i koji bi transformisao region i naše države ponaosob u atraktivne zemlje tuđih investicija.

Dok je jedan deo ovih reformi u potpunosti unutrašnje pitanje naših država i institucija kojima upravljaju, jedan njihov deo zavisi od njihove volje za saradnjom na pragmatičan način kako bi region uopšte išao unapred kao i naše države ponaosob.

Konsenzus u naše zajedničko određivanje da postanemo deo Evropske unije ne može ostati samo deklarativno. Ovaj pravac otključava i odgovornost, odvojenu i takvu da traži retorički sadržaj i ideje koje su stagnirale i izolovale ovaj region poslednje tri decenije. Ja, kao predsednica najnovije države u regionu, želim snažno da verujem da je ovo strateško određivanje bez alternative i da nećemo odstupiti od ovog cilja zbog politike prošlosti i ideoloških i dnevnih agendi.

Jasno da realnost koja nas okružuječesto nije laka. Dešavanja ove godine u regionu dokazuju neophodnost za međudržavnom saradnjom, pogotovu u ekonomskom pogledu kao i na polju sigurnosti, dve naglašene dimenzije našeg siromaštva sa jedni drugima.

U ekonomskom aspektu, bez sumnje u međudržavnom aspektu mi smo postigli preporod. Naši redovni i česti sastanci su doprineli povoljnoj klimi investicija i posebno usklađenju infrastrukturnih politika kao i onih energetskih sa Evropskom unijom. Zahvaljujući forumima kao što je ovaj Brdo, konkretizovan Berlinskom inicijativom, na sastancima među našim Vladama, gde smo mogli da podignemo glas i da elaboriramo potrebe naših građana za povezanost koja će poboljšati kvalitet njihovog života, mi smo na dobrom putu da postanemo nerazdvojiv deo karata Evropske unije na ova dva bitna polja. Ova ekonomska povezanost, koju se trudimo da postignemo na Balkanu, uspešno je dokazana i pružila je najvećem delu Evrope mir i prosperitet tokom svoje istorije. To je ceo bitan kontekst, koji ne treba da ostavljamo po strani.

U pogledu sigurnosti, naše države nažalost nisu ostale nedotaknute od globalnih pretnji terorizma, posebno od nasilnog ekstremizma. Želim da pozdravim dijalog koji je započet od strane nekoliko naših država kako bi zajedno odgovorili  ovoj opasnosti koja preti stabilnosti svake zemlje, ali takođe želim da dodam da je prioritet u ovom izazovu, da treba dati adekvatan i zajednički odgovor, a to se može uraditi samo uz zajedničku saradnju i delovanje. Na Kosovu se suočavamo sa ovim problemom i verujem da samo dali dobar primer za region, dajući konkretan doprinos u borbi protiv ove pretnje i zaštite slike regiona koji je posvećen da doprinese sigurnosti svih.

Poštovani predsednici,

Želela bih da se ponovo vratim na našu posvećenost prema evropskoj i evroatlanskoj viziji. Jedan značajan deo naših izazova i ozbiljna prepreka našeg daljeg napretka, danas su rezultat neostvarivanja uslova određenih od strane Evropske unije kako bismo postali, ili bili razmatrani za kandidate ove zajednice.

Kažem sa puno ubeđenja da je ova težnja danas na Balkanu nezamisliva. Dopustite mi da spomenem dijalog između Republike Kosova i Republike Srbije, kao jedan od primera ovog transformativnog angažovanja  EU. Naše dve države, posredstvom EU su postigle značajan broj sporazuma pomažući normalizaciji komplikovanih odnosa među njima i Republika Kosovo ostaje posvećeno ovom procesu kako na najbolji način obezbediti dugoročni mir i stabilnost u Jugoistočnoj Evropi.

Ali ova normalizacija neće biti potpuna ni moguća bez njihovog sprovođenja.

Mi, pojedinačno kao države, ali i kao region, imamo potrebu za snažnim prisustvom Evropske unije, pogotovu sada kada se konkurencija u regionu, iz regiona koji nisu ljubitelji našeg društvenog i demokratskog napretka , raste. Nama trebaju evropske investicije, treba nam kulturna komunikacija koja će ponovo usmeriti sve zajedno putem vrednosti i ideala koje delimo i koje ih čine opipljivim.

U ovoj debati ne može biti „mi“ i „oni“, jer jedna ovakva podela je u potpunosti neproduktivna i ide na ruku svima onima koji vide razočarenje i zabrinutost naših građana kao mogućnost da nanesu nepopravljive pukotine koje će region vratiti unazad.

Moja država ne traži prečicu, već želimo put. I vas ohrabrujem, sve za stolom – države EU i susedne države -  da ovaj trenutak vidimo kao mogućnost da unapredimo naše posebne evropske agende.