Govor predsednice Republike Kosova, gospođe Atifete Jahjaga na otvaranju nacionalne kampanje kako bi se podržala imovinska prava žena na Kosovu

Veoma mi je drago što smo se danas okupili kako bismo obeležili 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, započinjući narodnu kampanju od posebne važnosti, koja se posvećuje jednom od osnovnih ljudskih principa, prava na imovinu.

Poštovani predstavnici kosovskih institucija,
Poštovani gospodine Kuçi,
Poslanici Skupštine Republike Kosova
Poštovani gospodine Delawie,
Poštovani gospodine Hope,
Poštovani učesnici,
 
Veoma mi je drago što smo se danas okupili kako bismo obeležili 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, započinjući narodnu kampanju od posebne važnosti, koja se posvećuje jednom od osnovnih ljudskih principa, prava na imovinu.

Ovo univerzalno pravo, oličeno u zakonima i Ustavu  naše zemlje, garantuje se svim građanima bez razlike. Ali u praksi se ovo pravo često ostvaruje kao privilegija koja je rezervisana za muškarce i koje nepravično negira uživanje ovog prava ženama.

Prava čoveka nisu posebna privilegija jedne grupe društva, nažalost ona se retko ostvaruju kao takva. I kad god se to dogodi, preduzimanje potrebnih mera za zaštitu potpunog ostvarivanja jednakih prava za sve građane naše zemlje, bez razlike, postaje građanska i institucionalna obaveza.

Danas, mi poznajemo jednu od najvećih teškoća sa kojom se suočavaju žene, a to je ostvarivanje njihovog prava na imovinu. U isto vreme reflektujemo i spremnost da načinimo korake prema promeni ove realnosti, posvećeni kao institucije, tražeći i podršku među građanima,  kako bismo tretirali izazove i kako bismo se upoznali sa bitnošću garantovanja ovog prava.

Pre jedne godine započeli smo kampanju „Za naše dobro“ sa mnogobrojnim partnerima iz svakog društvenog sektora, uz podršku nemačke organizacije GIZ, fokusirajući se na jedan bitan aspekt ostvarivanja prava na imovinu, a to je registrovanje imovine na ime oba supružnika, onako kako je to predviđeno zakonom,

Danas, uz neospornu podršku USAID-a, pravimo jedan korak više, tražeći potpuno ostvarivanje svih imovinskih prava žena, tražeći i njihovo pravo da nasleđuju, i njihovo pravo da imaju ekonomske izvore, kao i njihovo pravo za jednake mogućnosti.

Posvećeni smo zaštiti ovih prava pošto su žene polovina društva i njihov ekonomski potencijal može postati katalizator opšteg blagostanja društva i stabilnog ekonomskog porasta.

Želim da se zahvalim USAID-u, vama direktoru Hope, ambasadoru Delawie i američkom narodu na njihovoj konstantnoj podršci u jačanju naše države, posebno na njihovoj podršci u zaštiti jednakih prava žena, što garantuje jedno unapređeno društvo, koje garantuje i jednu jaku državu.
 
Poštovani prijatelji,
Dame i gospodo,
 
Ovaj dan ujedno označava i krunisanje 16 dana svetskog aktivizma protiv nasilja na rodnoj osnovi. Mi smo neretko svedoci negativnog binoma nasilja koje se vrši nad ženama i devojkama i njihovog ekonomskog statusa.

Negirana prava u pristupu imovini, negiraju im pravo na finansijsku i ekonomsku  nezavisnost, neretko onemogućavajući ženama prekid nasilnih odnosa, koji, kako smo videli, mogu dovesti i do negiranja njihovog prava na život.

Pravo na imovinu je neosporno pravo, ali mi se svakoga dana suočavamo sa mnogim pričama žena, i mi to znamo najbolje, kao što je priča Syhrete Berisha, čije je pravo negirano u vreme kada je na njenim plećima nosila veliku bol gubitka njene porodice.

I nove priče su slične ovoj, koje moramo tretirati, treba da ih promenimo, da to postanu priče koje su neprihvatljive za nas kao društvo, koje nemaju mesta i koje ne treba da imaju mesta u našoj državi i u našem društvu.

Istina je, društveni diskurs i dalje zaostaje u ekonomskom, socijalnom i političkom reflektovanju i argumentaciji ekonomskog jačanja žene, koji utiče na celo društvo.

Mi znamo da nas i dalje nas čeka dug put kako bismo se upoznali sa pozitivnim i mnogobrojnim efektima koje ekonomsko jačanje žene donosi ne samo individualnom blagostanju žene, već i blagostanju te porodice i celog društva i sa bitnošću koju pristup imanju igra u tom pogledu.

Ali, veoma je jasno da je garantovanje prava na imovinu i poštovanje ekonomskog, socijalnog i kulturnog prava svim našim građanima, garantovanje svakog od njih doprinosi vladavini zakona, ekonomskom razvoju zemlje i opštem blagostanju društva.

S toga, inicijative kao što je ova današnja, treba da pronađu široku podršku.
Takođe, želim da čestitam i na inicijativi preduzetoj od strane Ministarstva pravde, uz podršku USAID-a, u sastavljanju nacionalne strategije o imovinskim pravima, posvećujući posebnu pažnju imovinskom pravu žena i potrebi tretiranja problema sa kojima se žene suočavaju u ostvarivanju ovog prava, od koje očekuje da reflektuje konkretne mere u efikasnom garantovanju pristupa imovini ženama.
 
Poštovani prijatelji,
 
Pravo koje se negira jednoj ženi, je pravo koje se negira čitavom društvu. Pozivam vas sve da radimo zajedno, za naše dobro, za dobro budućih generacija, za jedno društvo koje poštuje i štiti prava ravnopravno, sva prava njegovih građana, bez razlike.
 
Hvala vam!