Govor predsednice Osmani na virtuelnoj konferenciji povodom obeležavanja 10. godišnjice Istambulske konvencije koju je organizovala Kancelarija Saveta Evrope u Prištini u saradnji sa Agencijom za rodnu jednakost