Govor predsednice Jahjage na sastanku sa Mrežom grupa kosovskih zena i lobijem za rodnu jednakost

Posebno sam dirnuta što su danas sa nama ovde i majke boraca. Posebno vam se zahvaljujem što ste danas došle ovde.

Pozdrav svima,

Vama dragim sestrama, prijateljicama,

Posebno sam dirnuta što su danas sa nama ovde i majke boraca. Posebno vam se zahvaljujem što ste danas došle ovde.

Veliko je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama, što ćemo ovo prepodne provesti zajedno sa vama, moje drage prijateljice. Ali, na početku želim da se zahvalim Safeti, na jednoj izuzetno dobroj pesmi, koja ima izvanrednu poruku, u kojoj svaka od nas vidi sebe u svakom stihu ove pesme, u različitim periodima naše istorije kroz koje smo mi prolazile i kao individue, ali i kao društvo.

Pre nego što počnemo naš razgovor, želim da izrazim čestitke i posebnu zahvalnost Igballi Rugova Igon, na njenom radu, njenoj posvećenosti koju sa svojom strašću, ne samo da je primer inspiracije, budući da je jaka aktivistkinja prava i sloboda čoveka, jedan jak glas žena u našoj zemlji, za sve naše opštine. Igo, hvala ti za sav tvoj rad i posvećenost svih ovih godina za redom i želim da kažem da imamo još zajedničkih poslova koje treba da uradimo.

Drage prijateljice,

Mreža grupa kosovskih žena je uvek bila jedan od mojih važnih partnera, na svim mojim funkcijama koje sam do sada imala. Ova podrška i ovo jako partnerstvo, koje je postojalo između Mreže grupa kosovskih žena i mene i moje kancelarije, imalo je samo jedan jedini cilj, realizaciju određenih projekata, koncepta i ideja koje su imale samo jedan cilj, unapređenje i jačanje uloge žene u našem društvu.

Istina je, da se ne dešava često da imamo dobar odnos između institucija i organizacija civilnog društva, ali mi smo dokazali suprotno između Kancelarije predsednika i između Mreže grupa kosovskih žena, jer smo pre svega žene, i mi nekada izađemo sa koloseka, kao drugo verujemo u snagu, potencijal i kapacitet koji ima svaka od nas i svaka žena u našem društvu, i to orijentišemo prema dobrobiti za našu zemlju, prema dobrobiti za našu državu.

Čestitam vama, novim prijateljicama na lobiju za rodnu ravnopravnost, cenim da je ovo veoma pametna inicijativa. Do sada sam čula mnogo lepih reči o vašoj platformi i želim da vam omogućim da vam čestitam na svom radu koji ste do sada učinili, a koji ima samo jedan cilj, da povećate saradnju među sobom, da učite jedna od druge, da podržavate jedna drugu i da ojačate pokret za unapređenje devojaka i žena, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou.

Svaka od vas je primer inspiracije za mlade devojke, u vama one će pronaći snagu i ohrabrenje da prate svoje snove, da traže sva ona prava koja imaju, ali koja možda nisu mogle da ostvare onako kako su htele do sada i u vama imaju primer koji će one videti.

Mi jako dobro znamo da samo radeći zajedno možemo da postignemo promene koje toliko puno želimo, jako dobro znamo da imamo još puno toga da uradimo, ni predstavljanje žena nije na zadovoljavajućem nivou, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.

Vi znate da mi imamo puno uspešnih žena i mamo puno jakih žena u politici, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Takođe imamo uspešne žene u biznisu, medijima, uspešne žene odbornice, kao što ste vi, na lokalnom nivou. Takođe imamo jake žene rukovodioce mnogobrojnih jakih organizacija, ali imamo još jako puno posla da uradimo kako bi smo stigle tamo gde mi želimo, i tamo gde su stigle i u drugim državama, koje su sada dostigle vrhunac demokratije.

 
Problemi sa kojima se suočavamo su mnogobrojni, ali ja želim da se usredsredimo ne neke od njih.

Vi znate da sam ja ove četiri godine predsednica države, na svakom mom zadatku i funkciji, ja sam imala glavni cilj, unapređenje uloge žene u našem društvu.

2012. godine, znate da sam organizovala Međunarodni samit žene, po prvi put na Kosovu, po prvi put i u ovom delu Jugoistočne Evrope, gde je učestvovalo vise od 100 različitih država sveta i iz ovog samita sam donela jedan značajan broj principa, koje sam ove dve godine za redom, nakon završetka Samita, stopila sa zakonima, određenim uredbama i pravilnicima o radu, obuhvatajući i Rezoluciju Skupštine Republike Kosova da se do 2050. godine zaposli 50% žena u civilnoj službi, jer je naše društvo sastavljeno od preko 50 posto žena i mi tražimo jednak tretman za polovinu našeg društva.

Želim da sa vama raspravljam o dva pitanja danas, jer mi još uvek suočavamo sa jednim takvim problemom. Prvo je školovanje devojaka, drugo je pristup imovini i nasledstvu. Školovanje je ključ za razbiranje prepreka, za podizanje glasa, za traženje prava i mi treba  neprestano da se borimo da naše ćerke ne prekinu školovanje.

Vi jako dobro znate, da Kosovo, naša zemlja, naše opštine, još uvek su po statistikama sa najvećim procentom, ne samo u regionu, nego i šire, po nepismenosti devojaka, a to ne treba da dozvolimo. Ja od vas tražim da na lokalnom i centralnom nivou, budete moj snažan glas, da budete glas jedna druge, da se devojkama da pravo na školovanje, jer investiranje u njih nije samo investiranje u individuu, već i u budućnostnaše države.

Pristup imovini i nasledstvu je izazovno pitanje za naše društvo i to je jedno pitanje sa prioritetom, posto žene i devojke treba da imaju njihovu ekonomsku nezavisnost. Znamo da je ekonomska nezavisnost veoma bitan faktor za dobrostanje porodice, za tretiranje žene unutar porodice i ovo je povezano direktno sa ženinom nezavisnošću i njenom ekonomskom stabilnošću, i na ovo mi moramo da imamo poseban fokus.

Mnogo puta ste me čuli da kažem kao investiranje u ženu nije samo investiranje u individuu, već ide jedan prema tri. Da investiraš u ženu, jeste da investiraš u decu, u porodicu i u društvo, i onda je to dobra investicija u državu i u budoćnost naše zemlje.

Ja kod vas vidim jake žene koje žele da doprinesu vašim zajednicama, kako bi ojačale druge žene, a pogotovu devojke, dokazujući im da radom, poverenjem, posvećenošću mogu da se prevaziđu prepreke. Izazova će uvek biti, izazovi su za sve nas, na svakom nivou, na svakom životnom polju, pošto se i dalje suočavamo sa patrijarhalnim mentalitetom i sa rodnim predrasudama. Ali morate da ih ohrabrite da se ne povlače jer nema izazova za koji nismo dokazale sebe, koji nismo prevazišle, i samo ukoliko smo zajedno i ukoliko podržavamo jedna drugu, mi ćemo prevazići sve prepreke i sve izazove koji se nađu pred nama.

Jedna od tema koja nas je ujedinila danas, jeste tretiranje jednog jako osetljivog pitanja za naše posleratno društvo, koje je bilo tabu tema i jedna tema koja se namerno držala kao jedno zatvoreno poglavlje, bolna, i za naše sestre i za naše majke, punih 16 godina nakon borbe u ratu, nepravedno je to skrivano, a ima veze se preživelim seksualnog nasilja tokom rata. Vrlo često ste me čuli kako govorim da krivica nije njihova, krivi su oni koji su izvršili taj užasan zločin i mi samo zajedničkim radom među nama, podržavajući jedna drugu, možemo udaljiti krivicu od njih. Mi ćemo izvući stigmu iz našeg društva, postavljajući je kod oni koji su izvršili ovaj užasan zločin, i one traže samo jedno, one traže pravdu i mi treba da im damo tu pravdu unutar našeg društva, ali i van naše zemlje, čineći ovo pitanje međunarodnim.

Igo, i vi sve članice Mreže grupa kosovskih žena, pružale ste izvanrednu podršku neštedeći se za ovaj deo našeg društva  i trudile ste se neprekidno da se njihov glas čuje  i da pravda za njih dostigne pravo mesto.

Put rehabilitacije za preživele nije bio lak, čak je i okasnio. Ali prošle godine učinili smo izvanredan korak. Sada imamo institucionalni mehanizam, jedan mehanizam koji je nedostajao 15 godina za redom, Nacionalni savet za preživele seksualnog nasilja tokom rata, gde ste vi kao Mreža njegov aktivni član, još od prvih instanci njegovog osnivanja, potpuno posvećene da pružate zakonsko priznanje, psiho-socijalnu rehabilitaciju, pristup zdravstvu i podizanje svesti u našem društvu. Želim da se u naše i vaše ime zahvalim Lobiju na jednom izvanrednom radu svih ovih 16 godina na redu za ove žene, budući da su bili jedini glas za njih godinama za redom i sada su institucionalizovani.

U jednoj godini, kao što znate, mi smo postigle da uradimo mnogo toga zajedno, i ta postignuća bez sumnje nas teraju da verujemo, da ćemo radeći zajedno postići da njima pružimo dostojanstven tretman kakav i zaslužuju, a ne onako kako su do sada tretirane.

Senzibilitet našeg društvanad ovim zločinom i dalje ostaje u srži za sve procese koje mi moramo da unapredimo, počevši od implementacije zakona, pristupa pravdi, tretiranja zajednice, ali iznad svega njima je potreban duševni mir i to im pruža pravda i ne-stigmatizam našeg društva.

Znam da je svaka od nas danas donela haljine ili suknje kako bi doprinela umetničkoj izložbi “Mislim na tebe”, umetnice Alketa Xhafa Mripa, ne samo ova umetnica, već i mnoge druge, putem njihovih dela i putem njihovih inicijativa, su pokušale da povećaju svest kod našeg društva u vezi sa tim kroz šta je prošao veliki deo našeg društva, jer nemamo posla sa jednim malim brojem, već sa 20 hiljada žena, majki, naših devojaka čiji je glas bio tih svih ovih godina. Vi ste me često čuli da govorim da nismo MI i ONE, MI smo i JEDNO smo!

Na samom kraju, želim da se zahvalim svakoj od vas na vašem radu, na angažovanju i na posvećenosti na vašoj strastvenosti koje imate tokom svakog zadatka i u svakoj vašoj funkciji. U meni nemate samo jednog predsednika zemlje, nemojte me gledati samo kao predstavnika institucije, već sam jedna od vaših najjačih prijateljica, ja sam vam jak lobista uloge i pozicije žene, ali u meni imate i jakog saveznika jačanja naše zajedničke uloge, ne samo na Kosovu, već u celom svetu.