Govor predsednice Jahjage na sastanku Nacionalnog saveta za evropske integracije

Poštovani predsedniče Skupštine, Veseli
Poštovani premijeru, Mustafa
Poštovani ministri,
Ostali izvršni predstavnici parlamentarnih komisija i sudstva,
Predstavnici civilnog društva,
Predstavniče Evropske unije, gospodine Zhbogar,
Poštovane dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je da se pod okriljem Nacionalnog saveta za evropske integracije, ovoga puta sastajemo kako bismo diskutovali o napretku u ispunjenju  preostalih kriterijuma koji su nam postavljeni od strane Evropske komisije kao glavni zahtev za omogućavanje slobodnog kretanja, bez viza, građana Republike Kosova, u većinu evropskih država.

Ovaj široki sastanak, za cilj ima objektivnu ocenu ovog putokaza kriterijuma za liberalizaciju viza i poslednji je u nizu ograničenih sastanaka koje sam održala sa čelnicima institucija, odnosno sa ministrima za vezu tokom poslednjih meseci, kako bismo koordinirali naše postupke  i kako bismo pogurali ovaj proces, koji je veoma bitan za Kosovo.

U poslednjoj smo fazi ispunjenja kriterijuma Evropske komisije i ocenjujem da je ispunjenje ovih kriterijuma sada pitanje naše političke volje kako bismo zaključili ovaj proces. Preostali zahtevi koji su pred nama u potpunosti zavise od nas i postoji opšta saglasnost da na kraju ovog meseca, dakle do kraja maja, budemo u stanju da predamo izveštaj i da pozovemo Komisiju da oceni ispunjenje standarda, sa uverenjem o jednoj pozitivnoj oceni, koja će tokom ove godine otvoriti put procesu liberalizacije sledeće godine. S toga, Vas danas pozivam da iskoristite ovaj zajednički sastanak kako bismo pojasnili i prevazišli svaku institucionalnu ili zakonsku prepreku, koja bi nam omogućila ispunjenje svih kriterijuma zahtevanih od strane Evropske komisije.

Poštovani prisutni,

U ovoj polovini godine smo imali različite izazove i tenzije koje moramo shvatiti kao poziv da produbimo reforme u Republici Kosovo i kako bismo otvorili put ekonomskoj perspektivi za naše građane.
U prvim mesecima ove godine, kao institucije i kao društvo, suočili smo se sa teškim scenama ilegalne migracije građana po evropskim državama. Iz poslednjih operacija mehanizama reda i sigurnosti, postalo je jasno da su građani postali žrtve organizovanih kriminalnih mreža, koje se prostiru od Kosova i Srbije pa sve do Slovačke i Austrije. Bez sumnje, olakšanje kretanja Albanaca u susednu državu Srbiju i nemarnost srpskih vlasti da kontrolišu granice država Schengen-a bili su faktori koji su doprineli ovom migracionom talasu. Ali, ono što nama preostaje, kao institucionalnim predstavnicima Kosova, jeste da ih hitno rešimo nezadovoljstva naših građana, takozvanog izazivačkog faktora ovog fenomena. Tih dana sam posetila sela i gradove, sastajala sam se sa ženama i muškarcima koji su žrtvovali ceo život za Kosovo. Mi moramo povratiti njihovo poverenje u izgradnju države Kosova.

Sa aspekta ispunjenja obaveza Kosova, institucionalna reakcija kako bi se zaustavila ilegalna migracija, je bila brza i kao rezultat ne očekujem da će se ova bolna epizoda uticati negativno na proces liberalizacije viza.

Ali, nedostatak u uspostavljanju reda i zakona i stvaranje pravne države biće određujući faktor za brzinu kojom će Kosovo otvoriti put stranim investicijama u zemlji, koje su toliko potrebne za stvaranje radnih mesta i za koračanje prema Evropskoj uniji, kako bismo ostvarili našu viziju koja nas ujedinjuje.
Korpucionim praksama moramo staviti tačku, jer one poljuljavaju poverenje naših građana i uništavaju njihovu nadu da učine Kosovo državom perspektive i prosperiteta, sa održivim konceptom koju naši građani žele da zovu stalnim domom.
 
I na kraju, budući da se Savet podudara sa manifestacijama o slobodi štampe, ovoj vitalnoj vezi za razvoj demokratije, želim da ohrabrim novinare Kosova da teže slobodnim i nezavisnim medijima, jer jedan bezuticajni medij, politički je bitan za razvoj društva i za napredak države.  

Svaki uticaj na njega, svaki pritisak ili nasilje nad njim je ugrožavanje slobodne društva uopšte i pokušaj da se uguši slobodno mišljenje. Slobodan razvoj štampe će nam pomoći i učvrstiće našu demokratiju, dajući smisao našim pokušajima  u ispunjenju standarda ka izgradnji pravne i razvijene države, spremne da bude ravnopravni deo država Evropske unije.