Govor predsednice Jahjage na lansiranju programa „Angažovanje za jednakost“

Garantovanje i zaštita ljudskih prava za sve građane bez razlike je osnov svih demokratskih društava. Inicijative koje teže jačanju osnova demokratije unutar društva, treba da imaju snažnu podršku od strane institucija u zemlji kao i od strane celog društva.

Poštovana ambasadorko Jacobsson,
Poštovani gospodine Hope,
Poštovani predstavnici institucija Republike Kosova,

Garantovanje i zaštita ljudskih prava za sve građane bez razlike je osnov svih demokratskih društava. Inicijative koje teže jačanju osnova demokratije unutar društva, treba da imaju snažnu podršku od strane institucija u zemlji kao i od strane celog društva.

USAID i američki narod su bili snažni partneri našeg društva pružajući ruku podrške koju nisu štedeli još od naših teških vremena i u svakoj fazi izgradnje naše države, promovišući vrednosti koje smo mi vratili u temelje nad kojima smo zajedno izgradili našu državu.

Ja sam mnogo puta rekla i snažno verujem, da podjednako investiranje u jednaka prava svih građana jeste ključ prema sveopštem napretku društva. To je jedina naša alternativa za garantovanje jedne bolje budućnosti za našu zemlju na jednoj stabilnijoj osnovi za buduće generacije. 

Želim da izrazim posebnu zahvalnost i da čestitam USAID-u i ATRC-u što sz danas lansirali njihov zajednički  program Angažovanje za jednakost, za koji sam sigurna koji će pomoći u pitanjima koje ovaj projekat teži da tretira,  kao što su ekonomsko jačanje žene i njeno učestvovanje za odlučujućim stolovima, zaštita prava svih LGBT zajednica, jačanje mladih i osoba sa ograničenim sposobnostima, daće vredan doprinos u našoj daljoj integraciji.

Ovakvi programi će zasigurno uticati na dalje jačanje uloge civilnog društva  u tretiranu pitanja od opšteg interesa podstičući na saradnju sa institucijama i garancijom stvaranja inkluzivnih politika kao i njihovog sprovođenja u svakodnevnom životu.

Jedno jako civilno društvo znači odgovorno institucije i uspešna demokratija.

Poštovani učesnici,

Razvitak našeg društva i društava u celom svetu idu putem afirmacije važnosti garantovanja rodne jednakosti, prava čoveka da izaberu njihovu seksualnu orijentaciju i polni identitet, garantovanja prava i uključivanje osoba sa posebnim potrebama i investicija u omladinu posebno u našem društvu gde 60 posto našeg naroda čini omladina ispod 30 godina starosti.

Imajući ovo u vidu, mi investiramo u stvaranje inkluzivnih i integracionih politika, intenzivno radeći da stvorimo društvo jednakih građana bez razlike. 

Nezavisno od svih ovih postignuća mi, još uvek imamo puno toga da uradimo, ali naš put napred biće put uspeha sve dok mi investiramo u izgradnju saveza kako bi izgradili razvoj, između institucija i društva, jaku saradnju i povezanost između ta dva. 

Svi mi znamo da Kosovo sada čini stanovništvo koje je najbolje i najmlađe od svih drugih zemalja Evrope. Njegova omladina čini garantovan razvojni potencijal, mi treba da budemo pažljivi i oprezni da njima pružamo mogućnosti kako bi imali pristup kvalitetnom obrazovanju, kako bi oni postali aktivni deo inkluzivnog društva, kako bi njima osigurali bolju budućnost, i ova uloga je centralna.

Budućnost omladine naše zemlje je unutar naše zemlje, unutar Republike  Kosova kako u institucijama tako i u društvu, mi njima treba da garantujemo ovu njihovu budućnost unutar institucionalnog i društvenog života.

S druge strane, rodna ravnopravnost sada je pitanje sa kojim se suočavamo svakog dana sve više,  na svakom životnom polju, jer svakoga dana postajemo svedoci ekonomske, političke i socijalne važnosti da investicija u polovinu društva donosi, ali je pametna investicija koju mi treba da ostvarimo u 50 posto našeg društva.

Istina je, da se ova tema često smatra temom manje bitnosti, ali snaga razvitka i napretka u odgovornosti koju žene donose na svakom polju na kojem su aktivne, razbijaju se rodni stereotipi i patrijarhalni mentalitet.

Predrasude nastavljaju da postoje kada govorimo o LGBT zajednici i njihovim pravima, mi smo obezbedili da državnim zakonima branimo i garantujemo njihova neosporiva prava i nastavićemo da intenzivno radimo na odbrani njihovog dostojanstva.

Ispunjenje potreba i pružanje adekvatnih usluga za osobe sa ograničenim sposobnostima ili osobama sa posebnim potrebama treba da bude prioritet državnih institucija, kako onih centralnih, tako i lokalnih, kako bi se obezbedilo da se njima pružaju sve mogućnosti da žive dostojanstven život, kako bi dali svoj doprinos društvu i kako bi se osećali kao jednak i nerazdvojiv deo društva i naše države.

Svaki građanin ove zemlje treba da se oseća kao jednak građanin zemlje i društva u kojem živi, treba da se oseća cenjenim i treba da se oseća kao njegov deo. Svi mi radeći zajedno treba da garantujemo ovo svakom građaninu naše zemlje.

Uspeh je zagarantovan samo onda kada radimo zajedno, kada stojimo jedni uz druge, ne samo u dobrim slučajevima, već i onda kada imamo potrebu jedni za drugima.

Na samom kraju želim da se zahvalim organizaciji USAID i američkom narodu na stalnoj pomoći i podršci  koju daje narodu Kosova i njegovim institucijama. Imali ste i imaćete moju nemerljivu podršku u ostvarivanju svih vaših projekata, jer to nisu samo vaše ideje i projekti, već su to projekti koji dotiču osnov našeg društva.

Hvala vam!