Govor Predsednice Jahjaga povodom 100-te obljetnice Pan-albanske Federacije “Vatra”

U nastavku objavljujemo izlaganje koje je Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, poslala Pan-albanskoj Federaciji „Vatra“, povodom 100-te obljetnice osnivanja.

Poštovani Vatrani,

Poštovani senatori, kongresmeni, ambasadori i diplomate

Poštovani Ucesnici, koji ste se skupili ovde, na ovaj važan jubilej

Pan-albanske Federacije „Vatra“ na ovaj važan datum za našu naciju, za našu slobodu i za našu nezavisnost, za vecno prijateljstvo sa Sjedinjenim Americkim Državama, za neprekidne veze albanskog i americkog naroda.
U nemogucnosti prisustva ovoj velicanstvenoj manifestaciji upucujem vam moje srdacne pozdrave uz moje cestitke i srdacne žele, za dobro bit i dobro zdravlje, za vecito blagostanje , radost i srecu u vašim porodicama.

Kao nacija, gde god da smo, ponosno slavimo ovaj Veliki Dan, slobodni, nezavisni i, danas više nego ikada tokom cele naše hiljade godišnje istorije, možemo da slobodno medusobno komuniciramo, da se medusobno pomognemo i zajedno radimo za našu dobrobit, za dobrobit buducih
generacija koje nadolaze za dobrobit zemlje i cele regije.

Za razliku od vremena pre 100 godina, kada rodoljubi, intelektualci, radnici, iseljenici nadošli, sa svih naših nacionalnih postojbina, u Ameriku u potrazi za boljom srecom, ujedno uspostavljajuci  vecno prijateljstvo sa ovom demokratskom zemljom, sa americkim narodom, bivajuci savesni i dalekovidni za ulogu koju ce ova država odigrati u svetskoj istorijskoj sceni, mi smo danas skratili distance i otklonili smo sve smetnje, uspostavljajuci linije svestranog komuniciranja, bivajuci deo globalnog sveta u ovom veku integracija u kojem, mi kao slobodna nacija, ravnopravni i dostojanstveni sa drugim narodima jesmo i osecamo se ponosni da imamo šta dati svetskoj civilizaciji, imajuci podršku i prijatelje Sjedinjene Americke Države i zemlje Evropske Zajednice.

Poštovani sunarodnici,
Poštovani prisutni,

Naše prijateljstvo sa Sjedinjenim Americkim Državama, sa americkim narodom, nije samo znak zahvalnosti za sav doprinos koji je ova zemlja i ovaj prijateljski narod dao tokom celog istorijskog perioda i za proglašenje nezavisnosti Albanije i za ocuvanja suvereniteta nego i za izgradnju demokratskih procesa nakon pada komunizma, ali i za proglašenje nezavisnosti Republike Kosovo, za odlucujucu i nepoštednu pomoc, za humanitarnu intervenciju NATO-a kojom je obustavljen genocid, i vracena nada u humane i civilizacijske vrednosti, udaljavajuci jednom za uvek hegemonizam sa ovog dela Evrope.

Naša veza sa Sjedinjenim Americkim Državama, za šta ste vi, moji sunarodnici, dali najveci doprinos, jeste jedna neraskidiva veza koja se izražava kao vera u zajednicke vrednosti naše pro-zapadne civilizacije, u vrednosti jedne stvarne demokratije koja stavlja u fokus coveka, prava i slobode, izgradnju društva u koju su svi gradani ravnopravni, bez obzira na etnicku pripadnost, rasu, veru ili politicko ubedenje.

Poštovani ucesnici ove jubilarne manifestacije,

Stota obljetnica sve-albanske Federacije „Vatra“ je jedna od najslavnijih  delova naše istorije, jedan od nastojanja i od vizionarskih pothvata izvedenih za našu zemlju, jeste jedan rodoljubivi, kulturni, obrazovni, publicisticki i diplomatski pokret koji je duboko pustio cvrsto korenje ovde u Sjedinjenim Americkim Državama.

Plodovi ovog rada su vecni i izražavaju se, upravo danas da Kosovo i Albanija su nezavisne i suverene države, koje daju važan doprinos za mir i stabilnost na Balkanu živeci u slozi sa drugim narodima i državama u okruženju, jer sve zemlje regije imamo pred sobom jasan otvoren put za evro- atlantske integracije i na tom putu se krecemo bolje, brže i uspešnije pomažuci jedan drugog.

Poštovani vatrani,
Poštovani moji sunarodnici i zemljaci,
Poštovani prijatelji, gradani Sjedinjenih Americkih Država,

Imam jake emocije i jako mi je drago da vas danas vidim sve zajedno i kao dobre gradane Amerike, da dajete jako vredan doprinos sa radom, znanjem i vašim angažovanjem ovoj državi, ovoj domovini i kao Predsednica Republike Kosovo, izražavam vam moju zahvalnost i zahvalnost naroda Kosova za svu nepoštednu i iskrenu pomoc koju ste dali za slobodu i nezavisnost Kosova. Bez vas i bez pomoci Sjedinjenih Americkih Država, put vekovnih angažovanja našeg naroda za slobodu, sa slavnom borbom Oslobodilacke Vojske Kosova, cenjenih sinova i kceri našeg naroda bi bila vrlo teška i mukotrpna, u krunskom cilju predvoditi svoju otadžbinu. Vi americki- Albanci ste imali i ima cete posebnu ulogu za našu buducnost i za put u pravcu evro-atlantske integracije.

Istorija nije nas uvek milovala, ali uz naš trud i neumoran rad svih generacija mi smo uspeli da cista obraza uspemo pobediti.

Dvadeseti vek je snažno izveo na medunarodnu scenu Sjedinjene Americke Države. Ovaj vek se pamti sa, po nas Albance, dva uzvišena dogadaja: nezavisnost Albanije i slobodu Kosova, i mi cemo danas kao dve nezavisne države da se integriramo u Evropsku Zajednicu, koju mi vidimo kao jednu zajednicu slobodnih, ravnopravnih i dostojanstvenih naroda. 

Sudbina je htela da mi, jedna o najstarijih nacija, ulazimo kao najmlada u Evropu, bivajuci ujedno ovo naš konacni povratak evropskoj civilizaciji.   
Sretna 100 obljetnica “Vatra”     

Sretna 100 obljetnica proglašenja nezavisnosti Albanije
Cestitam vecito prijateljstvo sa Sjedinjenim Americkim Državama
Molim da budemo uvek zajedno u vrednostima slobode, nezavisnosti i demokratije

Atifete Jahjaga

Predsednica Republike Kosovo
Predsednica Republike Kosove se sastala sa Predsednicom Parlamenta Bavarske