Govor Predsednice Jahjaga na trećem sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije

Želim vam dobrodošlicu na trećem sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, i rado očekujem vaš doprinos o „Ispunjavanju kratkoročnih kriterija koji proizilaze iz Studije Fizibiliteta za početak pregovora o Sporazumu za Stabilizaciju i Asociranje između Republike Kosovo i Evropske Zajednice“

Poštovani predsedniče Skupštine Republike Kosovo, g. Krasniqi,
Poštovani premijer  g. Thači,
Poštovani  g. Žbogar,
Poštovani članovi Nacionalnog Veća za Evropske Integracije,
Poštovani predstavnici medija i civilnog društva,
Poštovani građani Republike Kosovo,

 
Želim vam dobrodošlicu na trećem sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, i rado očekujem vaš doprinos o „Ispunjavanju kratkoročnih kriterija koji proizilaze iz Studije Fizibiliteta za početak pregovora o Sporazumu za Stabilizaciju i Asociranje između Republike Kosovo i Evropske Zajednice“

Sveobuhvatno angažovanje: institucija, političkog spektra, civilnog društva, zajednice akademaca i biznisa za sprovođenje neophodnih reformi u svim oblastima pretvarajući to u standard života i rada ne ka preduslov za evropsku integraciju nego kao potrebu i opredeljenje našeg društva je bitno za naš put u pravcu evropskih integracija.

Evropsko opredeljenje Republike Kosovo već je pretvoreno u jedan plan rada za sva društva smatrajući da je integraciju u EZ-e podstrek za postizanje najvažnijih  ciljeva našeg društva, za političku stabilnost, poštovanje ljudskih prava i za jedan ustrajan ekonomski razvoj.

Ušli smo u jedan važan period za zemlju, sa značajnim napretkom u više oblasti, dovodeći Kosovo u fokus politike proširenja Evropske Zajednice u region zahvaljujući reformama, sveobuhvatne podrške i pokazane odlučnosti celog političkog spektra i građana Republike Kosovo.

Evropska Komisija je potvrdila da je naša zemlja ostvarila primetljiv napredak na putu članstva u EZ-e, naglašavajući činjenicu da je Kosovo spremno za otvaranje pregovora za Sporazum o Stabilizaciji i Asociranju, uz ispunjavanje kratkoročnih specifičnih kriterija u oblasti vladanja zakona, javne administracije, zaštiti manjina i trgovine.

Na jučerašnjem sastanku šefova diplomatija zemalja članica EU, u okviru zadataka za Kosovo treba da se nastavi dijalog sa Srbijom, nastaviti blisku suradnju s EULEX-om, kao i borba protiv korupcije sa konkretni dokazi.

Kosovo je već pri kraju ispunjavanja ovih kriterija.

Ovom prilikom želim istaći spremnost i posvećenje institucija Republike Kosovo da nastavljamo sa ispunjavanjem svih traženih reformi za Evropsku Zajednicu koje su ujedno i zahtevi naših građana.

Republika  Kosovo se kreće sigurnim koracima u pravcu uspostavljanja kontraktualnih odnosa sa Evropskom Zajednicom. Sa potpisivanjem Sporazuma o Stabilizaciji – Asociranju mi činimo prvi i vrlo važan korak na putu članstva i potpune integracije u ovu uniju.

Sporazum o Stabilizaciji i Asociranju takođe će omogućiti Kosovu jednu dugoročnu perspektivu za ustrajan ekonomski razvoj, popravljajući trgovinsku poziciju Kosova i pružajući stabilnost za inostrane investitore.

Ovo će imati važan uticaj na unapređenje demokratskih procesa, podsticanje unutrašnjih reformi i na produbljivanje uzajamne unutrašnje političke i ekonomske saradnje između Kosova i Evropske Zajednice.

Poštovani učesnici,

Proces priznavanja Republike Kosovo je vrlo važan jer s njim mi uspostavljamo bilateralne odnose sa drugim državama i sklapamo sporazume u raznim oblastima jačajući tako naš međunarodni subjektivitet i stvarajući uslove da postanemo član regionalnih i globalnih organizacija i mehanizama.

Članstvo naše države u BERZH će pomoći Kosovu za poboljšanje infrastrukture zemlje, uslova za biznis i produbljivanje potrebnih reformi u pravcu privrednog jačanja i slobodnog tržišta.

Poštovani članovi Veća,

Republika Kosovo kao država u tranziciji osim evidentnih uspeha sučeljava se i sa nekim pojavama koje ometaju naše kretanje na putu evropskih integracija. Svesne tome institucije Republike Kosovo su odlučne da budu beskompromisne u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i svih drugih negativnih pojava, pokazujući potpuno posvećenje da pobeđuju u ovoj borbi.

Mi gradimo jedan ustrajni sistem, čvrst i nezavistan pravni sistem, jedan sistem u kome su svi građani ravnopravni pred zakonom, jedan sistem koji jača Kosovo kao pravnu državu sa razvijenom demokratijom.

Poštovani članovi Veća,

Suverena i nezavisna država Kosovo već jeste jedna priznata realnost i postala je faktor mira i stabilnosti dajući doprinos u svim regionalnim i međunarodnim procesima.

Republika Kosovo će nastaviti jačati njeno učešće u regionalne inicijative i produbiti će i nadalje bilateralne odnose i saradnju sa svim njenim susedima, obuhvatajući i Republiku Srbiju.

Uz posredovanje Evropske Zajednice i uz snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država između Republike Kosovo i Republike Srbije je u toku održavanja dijalog koji je rezultirao sa postizanjem nekih sporazuma, među kojima i sporazum o integriranom upravljanu granicom koja je već počela da se sprovodi. Sav ovaj proces dijaloga ima za cilj potpunu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije što je za dobrobit obeju zemalja i svih građana, koje jača mir i stabilnost regiona i šire.

Ovo je jedan put koji nema alternativu i mi ćemo ustrajati na njemu. Ohrabrujuće je što sa perspektive Evropske Zajednice nam poručuju da je važno da svi shvate da teritorijalni integritet zemalja učesnika u dijalog nije diskutabilan.

Kao region, danas imamo jedinstven slučaj da našim građanima pružimo bolju budućnost, da se ujedinimo oko platforme integracije i prosperiteta, pomažući jedan drugog. Proces integracije u EZ-e i NATO će nam pomoći u realizaciji ovog našeg zajedničkog sna i unaprediti će sve procese kroz koje prolazi region.

Mi izražavamo priznanje institucijama Evropske Zajednice i svim zemljama članice za stalnu podršku i doprinos jasnoj evropskoj perspektivi Kosova i njenih građana.

Hvala vam!