Govor Predsednice Jahjaga na sednicu inauguracije Konsultativnog Veća za Zajednice

Ovo je važan momenat za institucije Kosova pošto beleži nastavak jednog državnog organa, konstituisanog putem demokratskog procesa.

Poštovani  članovi Veća (novo Veće),
Poštovani predstavnici diplomatski misija na Kosovu,
Poštovani predstavnici medjunarodnih institucija na Kosovu,
Dame i gospodo,

 
Želim vam dobrodošlicu na sednicu inauguracije Konsultativnog Veća za Zajednice.
 
Ovo je važan momenat za institucije Kosova pošto beleži nastavak jednog državnog organa, konstituisanog putem demokratskog procesa.
 
Ovaj sastav Veća, je rezultat jednog otvorenog i transparentnog izbornog procesa, koji je počeo nominacijom kandidata  za članove Veća, 22 juna i koji je praćen potpisivanjem s moje strane rešenja za akreditiranje organizacija sa svojstvom predstavnika  zajednica koje su ispunjavale zahteve za akreditiranje.
 
Na dan 31 juli, ja sam imenovala nove članove Veća i ovom prilikom dozvolite mi da vam čestitam i poželim sretan rad i dostojanstveno predstavljanje vaših zajednica.
 
Republika Kosovo, suverena i demokratska država izgrađena je na građanskim principima. Ustav i zakoni Kosova garantuju jednaka prava i slobode za sve zajednica bez obzira na etničko poreklo, rasu ili veru.
 
Poštovanje prava i sloboda zajednica jeste bitna komponenta državne platforme institucija Kosova.
 
Mi lideri zemlje smo pokazali političku volju da zajednice koje žive na Kosovu budu obuhvaćene  u javni i institucionalni život zemlje i da budu učesnici odlučivanja.
 
Putem aktivnog učešća u ekonomskim, društvenim, političkim, kulturnim i obrazovnim institucijama etničke zajednice pomažu očuvanje, gajenje i promociju svog identiteta, uz istovremenu promociju bogate različitosti naše zemlje. Ova različitost se poštuje od državnih institucija i većinske zajednice na Kosovu.
 
Mi smo posvećeni tome da se integracija etničkih zajednica vrši na ovnovu ovog poštovanja.
 
Republika Kosovo predstavlja odličan primer tretiranja zajednica. Kao što znate u Skupštini Kosova su rezervirana 20 mesta za zajednice, u Vladi Kosova imamo predstavljanje zajednica na nivou zamenika premijera, ministara i drugih važnih položaja; dok sa procesom decentralizacije etničkim zajednicama je data mogućnost upravljanja sa opštinama gde čine većinu.
 
I pored stalnog nastojanja institucija Kosova stanje u tri opštine na severu Kosova nastavlja ostati jedan izazov za nas.
 
Mi verujemo da najbolje rešenje za integraciju srpske zajednice u institucije Kosova, jeste putem implementacije Plana Ahtisaarija i procesa decentralizacije, onako kako je to učinjeno i u svim ostalim lokalitetima gde živi ova zajednica na Kosovu.
 
Srpska zajednica u ove tri opštine treba da se oslobodi od kriminalnih grupa koji drže kao taoce njihovu budućnost. Oni trebaju učestvovati na legitimne izbore koje organizuju institucije Kosova i da biraju svoje legalne i legitimne predstavnike.
 
Vlada Kosova je otvorila Administrativnu Kancelariju na severu Mitrovice i institucije Kosova su spremne da vode dijalog sa svim građanima, obuhvatajući tu i građane opština Leposavić, Zubin Potok i Zvečan radi adresiranja i rešavanja svih pitanja.
 
Poštovani,
 
Naša zemlja je učinila važne korake u pravcu evropske integracije.
 U Junu ove godine smo od EZ-e dobili Putokaz za Liberalizaciju Viza, dok u Martu ove godine smo dobili i Upitnik za Studiju Fizibiliteta i sada smo već predali naše odgovore. Očekujemo da ćemo do kraja ove godine dobiti pozitivnu ocenu od Evropske Komisije za početak pregovora za Sporazum o Stabilizaciji i Asociranju. (SSA).
 
Za pomaganje unapređenja evropske agende u Martu ove godine, sam osnovala Nacionalno Veće za Evropske Integracije gde su predstavljene veći deo političkih partija, koje su podržale osnivanje Veća kao jedan mehanizam koji ima za cilj stvaranje društvenog konsensusa, dogovor i koordinaciju implementacije potrebnih reformi.
 
Isto tako, u cilju aktivne podrške nastojanjima za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, na početku ove godine sam osnovala i Nacionalno Veće Protiv Korupcije, koje ima jednu važnu ulogu u koordinaciji rada ovlašćenih  institucija za suzbijanje korupcije.
 
Poštovani članovi Veća,
 
Dozvolite mi da vam još jednom čestitam za nova angažovanja koja ste dobili želeći vam potpuni uspeh u vašem radu.
 
Očekujem da ovo Veće, u novom sastavu, nastavlja ispuniti svoju misiju kao i do sada u pravilnom predstavljanju interesa zajednica, u pružanju jednog konstruktivnog foruma za pitanja koja razmatra u odbrani ustavnosti  i zakonitosti a koja se odnose na potpuno garantovanje prava i slobode zajednica u Republici Kosovo.
 
Mi gradimo Kosovo kao jednu građansku državu gde svi ljudi nezavisno od nacionalne, verske i rasne pripadnosti, i nezavisno od broja i predelu zemlje gde žive imaju jednaka prava i slobode, uz zajednički cilj izgradnje jednog demokratskog društva, i uz jasan viziju članstva u Evropsku Zajednicu i NATO kao i za večno prijateljstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.
 
Čestitam vam i puno uspeha!