Govor Predsednice Jahjaga na Sajmu opština

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas je prisustvovala ceremoniji otvaranja Sajma Opština Kosova.

Ovom prilikom Predsednica Jahjaga, je održala prigodni govor, koji donosimo u nastavku:

Poštovani ministar Petrovic,
 
Poštovani predsednici opština,
 
Poštovani ambasadori i predstavnici medunarodnih institucija,
 
Poštovani ucesnici drugih država,
 
Dame i gospodo,
 
Cestitam vam održavanje ove meduopštinske i medunarodne konferencije koja je postala tradicionalna. Razmena iskustva i dostignuca u lokalnom samoupravljanju, korišcenje vaših potencijala i kapaciteta, pomaže da se prenesene kompetencije sa centralnog upravljanja na opštinski nivo koriste u cilju pružanja usluga za gradane, otvaranja perspektive i ucešca u zajednicko odlucivanje.

Tradicionalni sajam istice vaše tradicionalne vrednosti, svojstva i karakteristike svake sredine koje nas, u naš diverzitet,  spajaju i cini da Kosovo osecamo i doživimo našom zajednickom domovinom.

Vi cete uvek imati moju podršku i oslonac u sprovodenju svih samoupravnih funkcija u efikasnom opštinskom upravljanju.