Govor Predsednice Jahjaga na početku "Nedelje Žene u Kosovo"

Počašćena sam danas da, i ove godine, zejdno sa vama otvaramo nedelju žene, jedna od važnih događaja koji upućuje jasnu poruku za celo društvo – da unapređenje položaja žene i njenih prava razvija celo društvo, i istu demokretizuje. Iznad svega unapređenje društva se postiže samo potpunim učešćem žene u svakoj oblasti života.

Poštovane učesnice,

Počašćena sam danas da, i ove godine, zejdno sa vama otvaramo nedelju žene, jedna od važnih događaja koji upućuje jasnu poruku za celo društvo – da unapređenje položaja žene i njenih prava razvija celo društvo, i istu demokretizuje. Iznad svega unapređenje društva se postiže samo potpunim učešćem žene u svakoj oblasti života.

I, Mi smo zajedno – ne da bi razlikovali društvo i da istu podelimo u dvoje, nego smo zajedno da bismo dokazali da naša snaga jeste snaga društva i da je naše pravo  ravnopravnost u ovo društvo. Isto onoliko koliko i naša obaveza i naša odgovornost.

Želim da danas odavde izrazim moje priznanje za jednu posebnu kategoriju u našoj državi, za sve one žrtve seksualnog nasilja tokom rata, koje su 15 zadnjih godina provele u čutanju, izolirane i duševno razorene. Kao društvo našli smo hrabrosti i snage da priznamo ovim žrtvama njihovo pravo i status u društvo, da bismo ih vratile u našu sredinu i da ih tretiramo kao naš deo.  Učinili smo to putem usvajanja jednog nacrta zakona, koji beleži prvi korak u pravcu priznanja prava i statusa žrtve, sa kojim će uživati institucionalnu podršku kao i sve ostale kategorije civilnih žrtava rata.

Njihovo pravo jeste pravo na dostojanstven život, nezavisno od teške nesreće. Njihovo pravo je da traže pravdu. I samo pravda će smiriti njihove duše.

Mi ne možemo menjati njihovu prošlost, ali možemo obezbediti da se njihova budućnost ne utvrđuje ovom gorkom prošlošću, da se budućnost njihovih prodica, njihove dece, ne utvrđuje jednim nepravedno izvršenim zločinom nad njima.

Želim da kažem da sa Prištinskim Načelima, koji su proizišli iz Medžunarodnog Samita Žene, smo se zahtevale za rehabilitaciju, reintegraciju i suzbijanje socijalnog stigmatizma/žigosanja žrtava rata, priznajući im njihov zakonit status kao civilne žrtve i javno priznajući nijhova proživljavanja, tražiti da se odgovorni krivično gone.

I s toga, dakle zajedno sa vama i sa ostalim institucijama zemlje, civilnim društvom i akademskim svetom, putem Nacionalnog Saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata, jednim sveobuhvatnim i koordiniranim pristupom, ćemo omogućiti jačanje postojećih mehanizama za podizanje društvene svesti. Takođe ćemo izvršiti identifikaciju i koordinaciju aktivnosti koje podržavaju rehabilitaciju preživelih seksualnog nasilja tokom rata, i utvrđivanje prioriteta i politika za sprovođenje zakonske agende u podršku preživelima, bolje adresirajući potrebe žrtava seksualnog nasilja i naš odgovor usmeren njima.

Poštovane prijateljice,


Nedelja žene na Kosovu već je dokazala svoj uspeh kao platforma koja podržava jačanje žene i promociju njenog aktivnog učešče putem programa, mreže i sveobuhvatnog pristupa koji je stvorila, radi pružanja mogućnosti svim ženama i devojkama celog Kosova da postanu njen deo, osiguravajući se da gradimo jednu državu gde su svi njen deo i daju njihov doprinos za njeno unapređenje i njen razvoj.

Jednu državu koja predstavlja glas svih njenih građana bez razlike.

Na ovom putu NDI je pružila stalnu i nepoštednu podršku dokazujući da je jedan poverljiv partner unapređenja sveobuhvatnog društva na Kosovu, za šta želim da čestitam i da se zahvalim njenim voditeljima i celom osoblju.

Poštovane učesnice,

Pre nekoliko dana na jednom Univerzitetu u Floridi, Predsednik SAD-e, Barack Obama, je govorio o važnosti poboljšanja ekonomskih mogućnosti za žene i njihove porodice istakavši da “kada se jedna žena liši mogućnosti kretanja napred, ustvari ova se mogućnost ukida svima“.

Ne možemo čekati a još manje pretendirat da ćemo imati ustrajan razvoj kada činimo razlike u mogućnostima koje pružamo, na pristupu koji stvaramo, na tretiranje koje imamo prema devojkama i mladićima, muškarcima i zenama.

Mi ćemo napredovati onda kada budemo pitanje rodne ravnopravnosti smatrali kao pitanje koje se neposredno veže sa napretkom i prosperitetom naše zemlje. Onda kada pitanje ravnopravnosti rodova posmatramo kao nedeljivu od  našeg cilja- postizanje ekonomsko - socijalnog blagostanja i demokratskog društva.

Iznad svega – ostvarit ćemo napredak u našim društvima i unapredićemo demokratiju svake zemlje kada ćemo borbu za ravnopravnost rodova smatrati samo kao deo istorije i nekadašnjih nastojanja za uspostavljanje ravnopravnosti. Iči ćemo napred sigurnim koracima kada ravnopravnost rodova neće postati prepreka nego vrednost i kada se predstavljanje bude pretvorilo u neophodnost sposobnosti a ne nametanje.

Mi smo beležili značajne uspehe koji razbiju prepreke i izazivaju mnoge stereotipe koji ulogu žene u društvo smatraju sekundarnom, koji izazivaju mentalitet  marginalizacije žene ili lišavanje njenih prava koja su joj garantovana Ustavom zemlje.

I žena na Kosovu, je ona koja je rukovodila sa važnim procesima za zemlju i upravo je ona koja danas  pokazuje da može biti sposobna da upravlja opštinom i centralnim institucijama.

Postigli smo stvarati mehanizme i jačamo one postojeće koji ciljaju podršku ravnopravnosti rodova i pružanje potrebne institucionalne i društvene pomoći za garantovanje da žene imaju jednak tretman i pažnju.

Već je postala tradicija da svake godine spomenemo uspeh koji smo postigli u sprovođenju Prištinskih Načela koji su proizišli iz Međunarodnog Samita Žene, i da putem konkretnog posvećenja i primetnih inicijativa, ciljamo jačati ulogu žene u svakoj oblasti društva i da obezbedimo njeno učešće u svakom nivou.

Kao produkt nastojanja i uske saradnje sa mojim Uredom, Univerzitetom Dortmouth-a i Univerzitetom Prištine u Novembru prošle godine je lansirano formiranje jedne nove akademske dimenzije, odnosno istražnog centra za rodne studije pri Institutu za Socijalne i Humanističke Studije Filozofskog Fakulteta, šireći tako izbor mehanizama koji imaju deo njihove misije oživotvorenje Prištinskih Načela.

Investiranje u ženu jeste investicija u viziji jedne zemlje.
 
Vizija ova vezana neposredno sa pravcem kojim će se uputiti jedno društvo. I mi kao društvo smo se opredelili i zavetovali da idemo u pravcu garantovanja ravnopravnih mogućnosti za sve bez razlike.

Drage učesnice,

Tokom ove sedmice vi ćete upoznati jedna-drugu, učićete jedna od druge, iznad svega imaćete mogućnosti da se osećete jače verujući još više u potencijal kojeg svaka od vas ima.

Ubeđena sam da posle ove sedmice vi ćete osećati da ste preuzele na sebe važnu misiju za podsticanje devojaka i žena vaše okoline da veruju u sebe i da idu ka snovima koje imaju.

Svaka od vas je primer nade, poverenja i uspeha koji prati važnu poruku da žene mogu uspeti u svakom nivou.

Danas poštujemo sećanje jednoj od učesnica Nedelje Žena, gospođe Đyljđyzare Džaravina izražavajući našu tugu za prerani njen rastanak od života. Ona nastavlja ostati simbol snažne žene, primer posvećenja i odlučnosti da postane glas i za mnoge druge žene.

Kao što smo često puta čuli da se kaže, došlo je vreme da se suočimo sa nepravdom našeg veka, sa nepravdom naše generacije da pružimo ženama ista prava i slobodu.

S toga nama pripada, naša je odgovornost, da menjamo tok istorije i da zajedno gradimo jedno društvo, jedan sveobuhvatniji svet, jedan svet gde ravnopravnost rodova neće više biti tabu tema diskusije.

Odgovornost koja se nas svih tiče, pošto učešće zene, polovine društva, odražava vrstu društva u kojoj želimo da živimo, blagostanje i napredak koji želimo da imamo, i svet koji ćemo ostaviti u nasledstvo budućim generacijama.

"Poštovane prijateljice,

 Ovaj govor želim da završim navodeći jednu izjavu moje cenjene prijateljice, bivšeg državnog sekretara SAD-e, gđe. Hillary

Clinton, koja kaže da je zadnje vreme da žene zauzimaju zasluženo mesto, uporedo sa muškarcima, pored stolova gde se odlučuje o sudbini ljudi, sudbini dece i njihovim unucima."

Čestitam vam jednu uspešnu nedelju.