Govor Predsednice Jahjaga na petom sastanku Nacionalnog Veća za Evropsku Integraciju

Evropska Integracija je ispravno shvaćena kao jedina opcija, bez alternative, za demokratski razvoj i napredak Kosova, Ovu obavezu zbližavanja naše zemlje sa EZ-e trebamo ispuniti i povrh unutrašnjih poteškoća koje izaziva ovaj proces reforme.

Dobrodošli na petom sastanaku Nacionalnog Veca za Evropsku Integraciju.
 
Evropska Integracija je ispravno shvacena kao jedina opcija, bez alternative, za demokratski razvoj i napredak Kosova, Ovu obavezu zbližavanja naše zemlje sa EZ-e trebamo ispuniti i povrh unutrašnjih poteškoca koje izaziva ovaj proces reforme.
 
Mi svi imamo naše primedbe i zahteve za naš put evropske integracije, ali on je jedini koji ima potpuni konsenzus u zemlji i koji u potpunosti zavisi od nas. Zavisi od naše sposobnosti za ispunjavanje zahteva i od naše volje za sprovodenje istih u praksu. Zavisi od naše efikasnosti i svakako od našeg zajednickog rada institucija i celog društva Kosova.
 
Razumevanjem naše obaveze, putem Veca za Evropsku Integraciju, mi smo prošli jedan proces sastavljanja Nacionalne Strategije za Evropsku Integraciju, što podrazumeva pocetak prakticnog i institucionalnog rada za izgradnju i jacanje šireg medunarodnog konsenzusa za evropsku integraciju.
 
Želim izraziti moje priznanje za rad koji je ostvarila ministarka za Evropsku Integraciju, gospoda Citaku tokom ovih godina u procesu evropske integracije Kosova, i posebno za sastavljanje Strategije, uporedo sa Predsednikom Parlamentarne Komisije za evropske integracije, g. Lutfi Haziri. Takode želim da se zahvalim strucnjacima i ostalim institucijama za dati doprinos u sastavljanje ovog internog putokaza.
 
Sastavljanje Strategije je bio sveobuhvatni rad, uz podršku svih institucija, politickih partija , civilnog društva i drugih relevantnih faktora.
 
Naše posvecenje u ovo Vece se zasniva na ideji da napredak u pravcu puta ka EZ-e ce biti brži i uspešniji ukoliko uspemo ojacati jedno održivo partnerstvo izmedu institucija, civilnog društva, akademske zajednice i zajednice i biznisa.
 
Prvi cilj ove strategije jeste potreba za jedan efektivni sistem upravljana u svim nivoima. Nezavisno od dosadašnjeg napretka u sastavljanja i planiranju politika, naš cilj jeste povecanje performanse institucija i postizanje efektivne primene zakona. U ovom pravcu, mi takode trebamo usaglasiti naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom EZ-e u svim sektorima procesa integracije.
 
Drugi važan cilj ove strategije jeste vladanje zakona, što podrazumeva red i zakon u celoj teritoriji Republike Kosovo. Uspostavljanje nacela pravne države podrazumeva izgradnju i jacanje svih potrebnih i neophodnih  mehanizama koji ce uspostaviti vladanje zakona i iskorenjivanje negativnih fenomena u društvo. Iznad svega znaci cišcenja našeg društva od pojava korupcije i organizovanog kriminala uz uspostavljanje reda u svakom kraju Kosova..
 
Poštovani clanovi Veca,
 
Mi se nalazimo u jedan važan momenat, kada otvaramo jednu novu fazu izmedu Kosova i EZ-e sa plasiranjem pregovora za Sporazuma o Stabilizaciji i Asociranju.
 
Važno je da tokom ovog procesa, gradani, a posebno privatni sektor, budu redovno informirani o uticaju reformi SSA, i u tom procesu, kako institucije tako i zajednica biznisa i civilno društvo imaju posebnu ulogu za davanje doprinosa.
 
Ali mi trebamo da ovde razmotrimo pitanja i zajednicki iznalazimo rešenja. S toga ponavljam: Put evropskih integracija nema nijednu alternativu. Naša spremnost za sprovodenje svih kriterija treba da se sada iskaže, naša volja da bude putokaz za ispunjavanje svega onoga što se od nas traži.
 
Mi nemamo vremena za gubljenje a niti razloga da se opravdamo, dok EZ-e treba da zadrži otvorenu perspektivu za svaku državu Jugoistocne Evrope i da cini jasnim da se medu susedni problemi trebaju rešavati pre clanstva u EZ-e. Da svakako cini jasnim da evropski put država Jugoistocne Evrope je individualan.
 
Poštovani clanovi,
 
Postignuti Sporazum u Brisel izmedu Republike Kosovo i Republike Srbije, uz posredovanje Evropske Zajednice i snažnu podršku Sjedinjenih Americkih Država, je ojacalo evropsku perspektivu regije i dao podstrek izgradnji dobrosusednih odnosa.
 
Sada treba se usredsrediti na sprovodenje ovog sporazuma, jer smo ubedeni da normalizovanje odnosa izmedu dve države je u interesu gradana, mira  i stabilnosti u regionu.
 
Mi smo ušli u jednu važnu fazu demokratskog sazrevanja naše države. Ušli smo u fazi testiranja tog sazrevanja i ja verujem da cemo je uspešno položiti. 
 
Lokalni izbori, koji se po prvi put održavaju na celoj teritoriji Republike Kosovo, istovremeno ce dokazati sa smo država izgradena na gradanskom principu i da poštujemo prava svakog coveka koji živi na teritoriji Republike Kosovo.
 
Mi želimo slobodne, sveobuhvatne, sigurne, pravedne i poštene izbore. Želimo izbore koji se zasnivaju na visoke standarde, koji imaju garanciju za svakog glasaca. Necemo dozvoliti pretnju ni za koga i još manje pretnju našim glasacima, bilo koje zajednice, bilo gde na teritoriji Kosova, u svakom njenom kraju. Uredan tok istih je naš test demokratske zrelosti i naše ozbiljnosti naspram aspiracije za clanstvo u EZ-e. 
 
Hvala vam!