Govor predsednice Jahjaga na paradi FSK-a i Policije Kosova u čast osme godišnjice nezavisnosti Republike Kosova

Ovo je najviše obeležavan dan u istoriji Kosova, koji sadrži žrtvu, posvećenost kako bi se oživeo ideal čitavih generacija o jednoj državi.

Poštovani premijeru Mustafa,
Poštovano predstavnici kosovskih institucija,
Poštovani ambasadori i predstavnici međunarodnih misija u našoj državi,
Poštovane porodice boraca,
Poštovani građani Republike Kosova,

Ovo je najviše obeležavan dan u istoriji Kosova, koji sadrži žrtvu, posvećenost kako bi se oživeo ideal čitavih generacija o jednoj državi.

Ovo je dan Kosova – dan kada slavimo slobodu, novo rođenje za građane države koja je podignuta nad temeljom jednakosti.

Kosovo je i naš bol i naš ponos, ono je amanet čitavih generacija kojih se sećamo s dubokim ponosom, jer su se žrtvovali za ovaj današnji dan, pre čitavih dekada.

Osam godina od proglašenja nezavisnosti prisećamo se ideala koji nas ujedinjuju, posvećenosti za slobodu i za razvoj zemlje za demokratiju koja se svakoga dana gradi i ujedno i za mir.

Dakle, ovo su vrednosti koje nas karakterišu kao narod, vrednost koju svakoga dana stvaramo na osnovu temelja raznolikosti, kako kulturne tako i etničke i nadahnuće koje težimo da ostvarimo kako bismo bili neodvojiv deo naprednog sveta.

Kosovo je nepovratna realnost; mir koji je stečen nakon dugog i teškog rata; sloboda za koju se žrtvovalo; doživotno prijateljstvo sa SAD-om  koje su stajale uz nas u svakom poglavlju izgradnje države. Kosovo je dodatna vrednost za stabilnost i sigurnost, ne samo u regionu, nezamenjiva snaga susedstva, garant mira koji za sve otvara put integracijama.

Međutim, Kosovo s danas nalazi u demokratiji koja još uvek nije dovršena i koja je izazvana, u vremenu kada nam je potrebno više snage da prevaziđemo razlike i više hrabrosti da se suočimo sa razočaranjem.

Izgradnja države traži duševnu volju, ljubav i snagu. Ono traži jako puno rada kako bi se dokazalo da su red i zakon temelji države, u kojoj je svako jednak pred pravdom i ujedno traži više smelosti da se završi sa kulturom nekažnjavanja za sve oni koji su krivi za teško stanje u društvu, sa ciljem izgradnje jedne drugačije budućnosti.

Danas je praznik za sve građane Kosova. Državni praznik u svakom njegovom kutku, praznik za sve one koji ga vide kao svoju otadžbinu i njihovu zemlju, praznik svakoga ko živi unutar njegovih granica i onih koji ga smatraju njihovom zemljom gde god da su.

Danas je praznik i za vas, pripadnike Sigurnosnih snaga Kosova, koji ste sakupili vaše višemesečni rad u izgradnji nove odbrambene snage i koji čekate, kao i svi građani da ostvarite svoj san. Naoružane snage Kosova je vaša budućnost, naša zajednička budućnost, budućnost Kosova!

Svedoci smo da Kosovo možemo učiniti neodvojivim delo globalne sigurnosne arhitekture smeštajući ga rame uz rame sa demokratskim svetom u očuvanju osnovnih vrednosti slobode i demokratije.

Danas je praznik za Kosovo, kada svako o danas oseća da budućnost treba da bude drugačija,, kada nam je potrebno više rada kako bismo pokazali da sadašnjost menjamo sami, ali ne nasiljem i silom.

Ne snagom pesnice koja donosi bol i rušenje, koja izaziva državne institucije, poverenje koje smo poljuljali. Ne negiranjem onoga što smo izgradili do danas i svakako ne testiranjem naših partnerstva sa međunarodnim faktorom.

Danas je praznik, i praznici nas uglavnom ujedinjuju sve: da jedan dijalog zameni nesporazume, da izmeni pogled na svet i da održi kulturu sporazuma.

Vreme je da zaboravimo zasluge, kako bismo prevazišli razlike i sada je vreme izgradnje, koja zavisi samo od nas.

 Nismo ljudi koji se plaše budućnosti, već je stvaramo i na ovu osmu godišnjicu opet treba da se ujedinimo kako bismo napisali jedno novo poglavlje države; zasnovano na znanju, razvitku, napredovanju, sa ljudima koji su sposobni da Kosovo učine neodvojivim delom demokratskog sveta.

Istoriju ćemo ponovo napisati – ojačani sećanjima današnjice i spremni za drugačiju budućnost.

Sugrađani, srećna vam osma godišnjica nezavisnosti! ŽIVELI!