Govor predsednice Jahjaga na obeležavanju 20. godišnjice osnivanja UNICEF-a na Kosovu

Danas obeležavamo jedan bitan dan, dan dece koji se slavi u čitavom svetu mnogim aktivnostima koje za cilj imaju promociju bitnosti garantovanja i zaštite prava dece, bez rodne razlike, etničke pripadnosti ili ekonomskog statusa.

Poštovana gospođo  Laila Omar Gad
Poštovani ministri,
Poštovani učesnici,

Danas obeležavamo jedan bitan dan, dan dece koji se slavi u čitavom svetu mnogim aktivnostima koje za cilj imaju promociju bitnosti garantovanja i zaštite prava dece, bez rodne razlike, etničke pripadnosti ili ekonomskog statusa.

Ove godine obeležavamo i dvadesetu godišnjicu prisustva UNICEF-a, Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija na Kosovu. U ove dve decenije naše društvo je prolazilo kroz različite periode, od represije, rata, pa posle do perioda izgradnje mira i izgradnje države.

Tokom perioda srpske represije, prava deteta su pretrpela velike povrede, gde je u mnogim slučajevima njihovo zdravlje dovedeno u opasnost, njihovo blagostanje je lišeno i njihovo pravo na obrazovanje je negirano.

I dok se svašta radilo, kako bi se prava deteta zaštitila, kako bi njihova budućnost bila svetla, period koji je nakon toga došao, period rata, negirao je njihova osnovna prava i pravo na život, postajući izbeglice, beskućnici, siročad, pa čak i žrtve. Na hiljade nedužne dece je izgubilo život tokom poslednjeg rata na Kosovu.

Svakako da su ljudski gubici i materijalna razaranja, koja su naneta tokom rata, direktno uticala i na blagostanje i mogućnosti koje bi kosovska deca imala u periodu mira. Bilo je neophodno da ovaj period mira vidi i poštovanje i potpuno priznanje njihovih prava.

Problemi su bili mnogobrojni, počevši od pristupa zdravstvu, sigurnim skloništima, koja ispunjuju potrebe dece u obrazovanju i tako redom. Ali mi smo bili posvećeni, kao društvo zajedno sa našim međunarodnim prijateljima, kako bismo preduzeli sve potrebne mere kako bismo priznali i kako bismo zaštitili prava dece, kako bismo im pružali sve mogućnosti za jedan dostojanstven život i svetlu budućnost.

Tokom celog ovog perioda imali smo podršku UNICEF-a kao i njegovog stručnog osoblja, koji su svojim neprekidnim trudom zaštitili prava kosovske dece i koji su pomagali našem trudu u stvaranju potrebnih uslova i usluga za garantovanje njihovih prava.

Želim da izrazim najdublju zahvalnost za rad UNICEF-a tokom svih ovih godina, govoreći bez oklevanja da zahvaljujući vama mnoga deca danas imaju bolji, srećniji i sigurniji život.

Danas, 20 godina kasnije, možemo da budemo ponosni na napredak koji smo učinili u garantovanju prava dece, štiteći ih Ustavom i državnim zakonima, obuhvatajući i poštovanje Konvencije o pravima deteta.

Svakako da imamo još puno posla da uradimo, dakle, treba da ostanemo oprezni u preduzimanju svih potrebnih koraka, bilo da su zakonodavni ili administrativni kako bismo garantovali potpuno sprovođenje ovih principa.

Tokom ove godine, imala sam mogućnost da vidim izbliza bitan posao koji UNICEF vrši na Kosovu. Želim da izrazim moju zahvalnost na lideršipu i osoblju kancelarije UNICEF -a na Kosovu, na pomoći i angažovanju koje ste pružali mojoj kancelariji, zajedno sa UNDP-om u kancelarijom OBSH-a u procesu kvalifikacija Kosova za fondove Korporacije milenijumskih izazova. Uz vašu pomoć i intenzivnim radom mnogih institucija, mi smo postigli da izveštavamo o mnogim podacima i da poboljšamo rangiranje Kosova u mnogim indikatorima, kao što je imunizacija, učestvovanje devojaka u srednjem obrazovanju, i zdravlje dece. Zadovoljna sam što su naši zajednički napori dali rezultate, gde je Kosovo po prvi put prešlo procenu MCC-a, dovodeći ga bliže kvalifikacijama za pomoć.

Dame i gospodo,

I danas se suočavamo sa mnogobrojnim izazovima u garantovanju potpunih prava za svu decu u zemlji, bez obzira na njihovu lokaciju, njihovu etničku pripadnost ili specifikacije koje imaju. Treba da priznamo da postoje ove poteškoće i da obezbedimo da naše politike reflektuju cilj stvaranja jednog društva, jedne države gde će deca uživati njihova puna prava i gde je njihova budućnost zagarantovana.

Naša deca su budućnost zemlje, obaveza svih nas je da im garantujemo jednu svetlu budućnost.

Hvala Vam!