Govor Predsednice Jahjaga na konferenciji za međunarodne miroljubive misije Policije

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas je učestvovala na sastanku Globalne Zajednice Politika Policije za reviziju strateškog okvira uputstva za međunarodne mirotvorne misije Policije.

Sastanak koji se održava u Londonu Velike Britanije organizovan je od Departmana Mirotvornih Operacija OUN i Instituta Globalne Bezbednosti Durham. Ovom sastanku prisustvuju predstavnici iz raznih zemalja sveta a među njima i generalni pomoćnik sekretara za red, zakon i bezbednost OUN-a, Dmitry Titov, gospođa Margaret Anstee, bivši generalni podsekretar OUN-a i direktor Divizije Policije (DPKO) Stefan Feller.

Predsednica Jahjaga je održala izlaganje o ulozi mirotvorne misije Policije i načinu unapređenja njihovog rada.

U nastavku sledi govor Predsednice u celosti.

Poštovani gosti,
Dame i gospodo,

Zadovoljstvo je biti danas ovde sa vama da raspravljamo rad i angažovanje muškaraca i žena, koji su posvećeni da zemaljsku kuglu čine bezbednim ambijentom. Danas smo ovde takođe da razmenimo naše iskustvo i znanje za poboljšanje sadašnjih misija i one buduće predvođene od muškaraca i žena, koje se žrtvuju i preduzimaju svakog dana važne zadatke za izgradnju naprednih društava i pravnih država.

Misije Ujedinjenih Naroda u celom svetu su stvorile solidne osnove za države u proces
državotvornosti i za države u tranziciji, ujedinjavajući različitosti unutar tih društava i obezbeđujući istovremeno mirnu sredinu i uspostavljanje temelja za demokratski razvoj zasnovan na bezbednosti i nadvladanje zakona. Svet je bezbedniji kada se različitosti i multikulturalizam poštuju i definitivno onda je bezbedniji kada mi gradimo na zajedničkim ljudskim vrednostima, bez obzira na pozadinu dotičnog društva.

Mirotvorne misije u celom svetu su pomogle da se uspostave domaći kapaciteti za vlade i garancije bezbednosti, ali te misije se isto tako uspostavljaju da bi se sprečilo ponavljanje događaja i razdora doji su doveli do sukoba koji su se dogodili pre intervencije.

Ja predstavljam jednu novu državu Jugoistočne Evrope, državu koja je prošla jedan težak period tokom kasne istorije i koja je gradila svoje državne mehanizme, obuhvatajući i one za bezbednost, najpre uz pomoć međunarodne zajednice, posebno misije UN na Kosovu. Ja takođe predstavljam jednu generaciju koja je namenila jedan deo život izgradnji društva, koje je izašlo iz jednog neravnopravnog rata sa jednim potpuno razorenim sistemom.

Proces izgradnje zemlje oduzelo je mnogo vremena, naročito proces duhovnog povratka /obnove građana Kosova na nivou ravnopravnih građana jednog društva gde različitosti su bogatstvo i gde bitka za sveobuhvatnost je jako odlučna.
Kosovo je najbolji primer zajedničkog lokalnog i međunarodnog uspeha i taj uspeh se prostire u pravcu demokratizacije zemlje, stvaranja odgovornih i funkcionalnih institucija mehanizama bezbednosti koje imaju za cilj graditi državu gde vlada zakon.
 
Međunarodna misija na Kosovu je obezbedila sveobuhvatne, ustrajne i poverljive institucije. Stvaranje jednog društva koje poštuje zakon i čije osnove su postavljene na stubovima pravde, zahteva stvaranje jakih i poverljivih institucija bezbednosti, koje pomažu proces demokratizacije. Bitni elemenat jednog društva koje je izašla iz konflikta / sukoba jeste izgradnja bezbednosne strukture, koja naravno da se nije mogla izgraditi bez jedne pomoći izvana, koja pomoć treba da bude stručna, zasnovana na najbolje prakse koje bi nastavile njenu stručnost.
 
Međunarodna misija policije na Kosovu je pomogla izgradnju kapaciteta Policije Kosova i funkcionalizaciju ove strukture da bi se odazvala za pomoć građanima i za uspostavljanje vladanja reda i zakona. Građani Kosova, tek pre 15 godina su percipirali policijsku uniformu kao predstavnike aparata prisile, koji je podstakao strah i mržnju, a ne kao mehanizam koji garantuje njihov život i blagostanje. 
 
Policija Kosova je primer jedne sveobuhvatne multikulturne snage, koja je odlučna da služi građaninu i da očuva vrednosti za daljnji napredak.
 
Mirotvorne operacije u državama proizišlih iz konflikta i onih u tranziciji su zasnovane na poverenje građana tih zemalja uz zavetovanje da se garantuje napredak i ukupni razvoj te zemlje. Bezbednost podrazumeva blagostanje i pomoć za razvoj privrede te zemlje  jer bezbednost je usko povezana sa demokratizacijom te zemlje.

Mirotvorne misije u celom svetu, sa prioritetnom ulogom obnove društva, treba da imaju jasnu fazu intervencije i jasnu izlaznu strategiju, koja ne oštećuje tekući proces  nego  ohrabruje. Ne pravovremeno povlačenje misija, posebno međunarodnih misija bezbednosti, može prekinuti razvoj stručnih  struktura bezbednosti ugrožavajući njihovu transformaciju u snagu koja ne garantuje blagostanje građana i koje ustvari postaje prepreka za društvo. Predugi boravak u jednoj državi može oštetiti procese u toj zemlji i da uspori ukupnu demokratizaciju. Mirotvorne misije koje treba da se odvijaju u tim državama su zavisne od volje, sposobnosti i rukovodilaca lokalnih struktura koje imaju mandat da pokrenu napredak države.
 
Ima tri bitna elemenata, oslanjajući se na iskustvo Kosova, koji čine jednu mirotvornu misiju uspešnom i potrebnom u oblasti bezbednosti.

Pravovremeno planiranje za uspostavljanje jedne mirotvorne međunarodne misije u jednoj državi proizišloj iz konflikta treba da obuhvati geografske i  kulturne specifičnosti, tradiciju i etnički sastav društva. Da bi međunarodne strukture bezbednosti upravljale jednom etnički mešovitom sredinom potrebno je jedno duboko poznavanje  društva, što pomaže izgradnji poverenja sa lokalnim stanovništvom, kao preduslova za postizanje uspeha u pravcu vladanja reda i zakona.
 
 Opremanje lokalnih struktura sa punim kapacitetom je preduslov za gradnju poverenja sa društvom, koje potom garantuje demokratsku funkcionalnost države u tranziciji. Uspostavljanje poverenje sa građanima podrazumeva gradnju poverenje između međunarodne mirotvorne misije i lokalnih stručnih struktura, koje uživaju puni kapacitet  i koje su potpuno odgovorne i polažu račune. Međunarodna misija treba da prenese odgovornosti kod lokalnih autoriteta u specifičnim oblastima, u jednom realnom vremenskom periodu, kako bi pomoglo preuzimanje vlasništva u razvoju države i da ih učini odgovornima i računopolagačima. Prenos odgovornosti treba da teče uporedo sa razvojem kapaciteta unutar institucije, a ne posle predugog vremenskog trajanja, jer gubi svoju konzistentnost i preti stvaranjem zavisnosti lokalnih institucija od vanjske pomoći. Poverenje između lokalnih institucije i međunarodne misije, naročito u oblasti bezbednosti, može sprečiti proširenje negativnih pojava u društva proizišlih od konflikata i tendencija za blokiranje demokratizacije.

Izgradnja lokalnih kapaciteta, naročito u oblasti bezbednosti, će pomoći mirotvornu misiju  da stvori potrebne preduslove za jednu izlaznu strategiju, nadgledajući rad i napredak lokalnih struktura, koje su zajedno uspostavljene. Mirotvorne misije će imati svoj efekat i funkciju samo onda kada su postignute njihove sposobnosti, kada su uspostavljeni demokratski standardi i osnovane odgovorne institucije koje polažu račun u zemljama gde one operiraju. Iz tih razloga, međunarodne mirotvorne misije treba da imaju jedan  kratkoročni i jedan srednjoročni plan, koji se trebaju revidirati i preraditi na osnovu ovih okolnosti.

Vrlo je važno da misije stvore jedan integralni komandni lanac unutar sebe i u odnosu sa postojećim lokalnim institucijama. Jedna jasna hijerarhija će stvarati odgovorno polaganje računa obeju strana, misije i lokalnih postojećih struktura. Nadvladanje zakona predstavlja konačni cilj svake misije i svake države. S toga, mi treba da neprekidno upotrebljavamo naš rad i angažovanje u smeru pravednih zakona i bolje prakse bez tendencije za selekcijom. Demokratske države treba da se uvek usredsrede u pravcu sastavljanja zakonodavstva koje uzima u obzir potrebe njihovih društva. Ima još dosta puta za prevaliti od zakonodavstva do implementacije, i tu se nalaze najveći izazovi. Sprovođenje zakona je prethodnica implementacije i uvek se trebaju dati pozitivni primeri.

Poštovani učesnici,

Kosovo je uspela graditi jedno funkcionalno, demokratsko i sveobuhvatno društvo uz korišćenje međunarodne pomoći od završetka rata. Više nego jasno je da demokratija nije jedan proces koji se završava onda kada su izgrađeni kapaciteti lokalnih institucija, nego je proces koji se svakog dana razvija i koji zahteva konstantno angažovanje.
 
Primer izgradnje Policije Kosova, jedne snage koja se poređuje među naj poverljivim institucijama od kosovskog stanovništva, jeste jedan uspeh rada mirotvornih međunarodnih misija, koje su imale volju i opredeljenje da stvore jednu snagu bezbednosti na Kosovu posle rata. Policija Kosova je izgrađena po principu sveobuhvatnosti, gde albanska većina i predstavnici ostalih zajednica rade uz obostrano poštovanje. Policija Kosova je uspela proširiti svoje prisustvo u severnom delu Kosova, gde već 14 godina, od okončanja rata, srpska zajednica je izrazila nepoverenje prema međunarodnim i kosovskim institucijama.

Dame i gospodo,
 
Stečena saznaja i put napred su jedno, one podržavaju jedna-drugu i pomažu nam da poboljšamo sami sebe i naše institucije.

Naša je obaveza da nađemo rešenja za sve postojeće probleme. Svako društvo zaslužuje da živi u ravnopravnosti i prosperitetu, s toga mi treba da pokažemo hrabrost i volju da bismo  ugledali realizaciju ove vizije. Strateški Okvir Putokaza za Mirotvornu međunarodnu policiju predstavlja jedan značajan korak u ovom pravcu  i ja podržavam nacrt za mirotvorne politike podnetog na ovom sastanku.
 
Dok prihvatamo ovaj politički-nacrt, koji održava ostvaren rad naših kolega i prijatelja pred nama i mnogo vas koji nastavljate se truditi za uspostavljanje i očuvanje mira, pozivam sve vas da dajete vaš doprinos za buduće mirotvorce, za podržavanje ove važne inicijative i za stvaranje jedne bolje budućnosti za naša društva.

I na kraju, želim da koristim ovu mogućnost da izrazim zahvalnost za Andrew Carpenter,
Richard Monk, Stefen Feller i njihove ekipe koji su bili uključeni u sastavljanju ove strategije. Znam da svaki red ove strategije odražava vaša iskustva na Kosovu, naš zajednički rad, naš uspeh i ono što se moglo uraditi na najbolji način. Mnogo država u tranziciji i društva sa potrebama će imati koristi od vašeg znanja, kao što je imalo Kosovo od hrabrosti hiljade muškaraca i žena koje su doprinele njenom miru i stabilnosti.

I zaključno, međunarodne policijske misije treba da obezbede rodni balans kako personala tako i rukovodilaca, jer ovo ne samo što će ostaviti jedno nasledstvo koje će se pratiti od lokalnih institucija, nego bi olakšalo ženama i deci, koje su najčešće žrtve konflikta, da se približe oficirima žene za potraživanje pravde za njihove patnje.

Hvala vam.