Govor Predsednice Jahjaga na konferenciji “Učešće i uloga žene u institucije bezbednosti na Kosovu”

Imam čast i zadovoljstvo danas biti sa vama ovde za obeležavanje rada žena na Kosovu koje su se opredelile činiti Kosovo bezbedan ambijent, i rad stotine hiljada, ako ne miliona žena oko sveta, koje nastavljaju se žrtvovati i izvršavati važnu dnevnu dužnost za izgradnju naprednih društava i zemalja gde vlada pravda.

Poštovani predstavnici institucija Kosova,
Poštovani poslanici,
Poštovani zam.ministra g. Veseli,
Poštovani direktor g. Madžuni,
Poštovani direktor NDI-a za Kosovo, g. Chavarria
Poštovani gosti,
Dame i gospodo,

Imam čast i zadovoljstvo danas biti sa vama ovde za obeležavanje rada žena na Kosovu koje su se opredelile činiti Kosovo bezbedan ambijent, i rad stotine hiljada, ako ne miliona žena oko sveta, koje nastavljaju se žrtvovati i izvršavati važnu dnevnu dužnost za izgradnju naprednih društava i zemalja gde vlada pravda.

Žene na Kosovu su uvek bile stub društva čuvajući porodicu ali takođe i prihvatajući uloge koje tradicionalno nisu bile njihove radi pomaganja svojim porodicama i gradeći svoju zajednicu.

U ovim godinama tranzicije na Kosovu, jedan period muke i kontradikcije, žene su često bile glavne žrtve izazova koje donose ovi procesi. Ponovo one su našle volju i motivaciju da društvo pokrenu napred.

Nakon  rata, žene na Kosovu su postale graditelji mostova između konfliktom podeljenih zajednica.

One su bile uključene u dnevnoj politici i javnim službama te su obezbedile da politike koje su se gradile u posleratno Kosovo budu balansirane i da ispunjavaju potrebe svake zajednice i svakog pojedinca bez obzira na etničku pripadnost. 

Žene su prevazišle partijske podele i tvrdokorne ideologije radi ujedinjenja oko jedne zajedničke  agende radi nastavljanja jačanja žena, posebno sektor bezbednosti, koji je ključan za obezbeđenje potpunog predstavljanje žena na Kosovu i bitan za obezbeđenje jedne bolje budućnosti za sve.
 
Tokom moje službe u javnoj službi i sektoru bezbednosti, uverila sam se da ne možemo imati jednu istinitu  i značajnu demokratiju ukoliko ne nastojimo svakog dana da uključimo svakog člana društva u proces donošenja odluka, i ukoliko se  svaki član našeg društva ne oseća bezbednim i ne tretira se ravnopravno.
 
Poštovani učesnici,
 
Mnogo je dosadašnjih istraživanja došlo do zaključka da nivo učešća žena u jednoj državi je usko povezano sa nivoom razvoja te države.

Dakle, učešće žena u svakoj oblasti života nije samo moralno pravo: nego takođe garantuje jednu sigurnu budućnost za sve nas.
 
Gradeći nad mnogo završenih poslova za uključivanje žena na Kosovu još od 1999 godine od ženskih aktivista, političkih rukovodilaca i društva u celini, ja kao Predsednica Kosova sam zahtevala da podstaknem napredak ove vizije za jednu državu gde se svaki član tretira ravnopravno.
 
Mi smo usredsredili naša nastojanja u sastavljanju zakonodavstva koje je odgovorno za potrebe žene u naše društvo ali takođe i za njen potencijal. Mi još imamo posla za uraditi da bismo prešli sa zakonodavstva na sprovođenje i kretajući se napred ovde stoji glavni izazov.
 
Pozdravljajući rad koji je ostvaren od generacija pre nas i mnogo od vas koje nastavljate da se borite za ravnopravnost i društveno pravo, pozivam Vas sve ovde, od Parlamenta i Izvršnih organa i drugih Agencija da podržavate misiju žena u ovom sektoru.
 
Mi smo svi ravnopravni i kao takvi ćemo garantovati jedno bezbedno Kosovo.

Hvala vam!