Govor Predsednice Jahjaga na konferenciji „Zatvoreno poglavlje Balkana”

Završavamo jedno poglavlje najnovije istorije Kosova, da bi smo otvorili viziju uspostavljene demokratske države. Otvaramo jednu novu stranicu naše istorije – stremljenja građana Kosova da kao slobodan narod, dostojanstven i ravnopravan da postanu deo velike evropske porodice.

Ostvarujemo jedan davnašnji san za slobodu, nezavisnost i demokratiju, za koju su radili i žrtvovali citave generacije tokom cele naše istorije.

Izgradena kao volja naroda uz nepoštednu medunarodnu podršku, Kosovo je prevalila put ne bez poteškoca. Naše smo razlike pretvorili u prednost i ne zaboravljajuci našu bolnu prošlost gradimo sadašnjost da bismo otvarali put buducnosti. Naša država ima duboko korenje u evropskim vrednostima. Izgradnja naše državnosti je zasnovana na visokim principima demokratije, na poštovanje prava, slobode, i ravnopravnosti svih ljudi koji žive ovde.

Buducnost Kosova je sigurna – kao neodvojiv i ravnopravan deo Evrope, sa jedinstvom politicke vizije koja osigurava mir i napredak, jednu ustrajnu buducnost, integracije i saradnje izmedu svih zemalja i naroda regiona.

Naš put je put integracije i on je izgraden zajedno sa EZ-eom, koja je Kosovu pružila nove mogucnosti i približavanje s njom.

Otvorena evropska perspektiva za zemlju ce pomoci u produbljivanju svih reformi i izgradnji jednog uzajamnog poverenja za ubrzanje demokratskih principa Kosova.

Jasan evropski put za ceo region, sve njegove suverene države, ce stvoriti punu stabilnost u ovom delu Evrope i pomoci ce izgradnju mostova prijateljstva medu narodima. EZ-e treba da govori jednim glasom za regiju i narocito za Kosovo, jer bi to pomoglo u približavanju razlika izmedu zemalja.

Nezavisnost Kosova, najmlade države u karti Evrope, je pretvorena u faktor mira i stabilnosti, naša je zemlja promoter dobrosusedstva izmedu zemalja Jugo Istocne Evrope i jedan snažan pokretac demokratskih reformi u regionu.

Demokratska država Kosovo, se gradi na snažnim nacelima reda i vladanja zakona uz nastojanje i težnju da izvojeva borbu protiv negativnih pojava, obuhvatajuci korupciju i organizovani kriminal. Red i zakon su nacela na kojima je izgradena naša unutrašnja demokratija, buduci osnova našeg opšteg razvoja, biti ce snaga naše države i proširiti ce se na svakom kutku Kosova.
 
Kosovo je jedna i nedeljiva! Kosovo je zemlja ravnopravnih mogucnosti za sve. Kosovo je domovina svih, jedna zemlja sa institucijama jedne moderne, sveobuhvatne i demokratske države,

Mi gradani Kosova smo ravnopravni svugde, u bilo kom delu naše zajednicke države, bez razlike i bez mržnje. Etnicki, verski i kulturni diverzitet nam je vrednost naše zemlje.

Današnjica nam otvara put buducnosti i nju cemo zajedno preci.

Danas završavamo fazu nadzora naše zavisnosti i dajemo pecat našem razvoju. Od danas, preuzimamo punu odgovornosti za sva pitanja unutar naše zemlje, buduci spremni da vodimo napred sve procese i za garantovanje naših zajednickih istorijskih, kulturnih i verskih vrednosti. Nacela ugradena u našoj deklaraciji o nezavisnosti i u Ustav su dostupna svim gradanima.

Otvaramo nove mogucnosti za opšti razvoj naše zemlje, mogucnosti za inostrane investicije uz garanciju bezbednosti i blagostanja svakome. Republika Kosovo je zemlja velikih potencijala, i jedne energicne omladine, inteligentne i jake, kojoj trebamo garantovati jednu naprednu buducnost i nova radna mesta.

Kosovo ima prirodnih bogatstva, koje cemo pametno koristiti za izgradnju zemlje i njen napredak. Naš cilj je stvaranje jedne bogate države i jednog slobodnog tržišta, gde ce svako imati mogucnost da doprinese i gde ce svaki uvideti svoju buducnost.

Naša buducnost je na našim rukama i nju cemo mi sami stvoriti.